Seznam druhů

Česká jména

andělika lékařská, děhel lékařský (Angelica archangelica) 📝

árón plamatý (Arum maculatum)

árón východní (Arum cylindraceum)

astřička hladká, hvězdnice hladká (Symphyotrichum laeve)

astřička kopinatá, hvězdnice kopinatá (Symphyotrichum lanceolatum)

astřička novoanglická, hvězdnice novoanglická (Symphyotrichum novae-angliae)

astřička novobelgická, hvězdnice novobelgická (Symphyotrichum novi-belgii) 📷

astřička různobarvá, hvězdnice různobarvá (Symphyotrichum ×versicolor)

babelka řezanovitá (Pistia stratiotes)

bahenní pampelišky (Taraxacum sect. Palustria)

bahnička bradavkatá (Eleocharis mamillata)

bahnička bradavkatá pravá (Eleocharis mamillata subsp. mamillata)

bahnička bradavkatá rakouská (Eleocharis mamillata subsp. austriaca)

bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora) 📝

bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis)

bahnička mokřadní, bahnička bahenní (Eleocharis palustris) 📝

bahnička mokřadní obecná (Eleocharis palustris subsp. waltersii) 📝

bahnička mokřadní pravá (Eleocharis palustris subsp. palustris)

bahnička vejčitá (Eleocharis ovata)

barborka (Barbarea)

barborka obecná (Barbarea vulgaris) 📷

barborka obecná obloučnatá (Barbarea vulgaris subsp. arcuata)

barborka přitisklá (Barbarea stricta)

barvínek menší, brčál barvínek (Vinca minor) 📷

bařička bahenní (Triglochin palustris)

bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) 📷

bedrník obecný (Pimpinella saxifraga)

bedrník obecný černající (Pimpinella saxifraga subsp. nigra)

bedrník obecný pravý (Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga)

bedrník větší (Pimpinella major) 📷

bělolist nejmenší (Filago minima) 📷

bělolist rolní (Filago arvensis)

bělolist žlutavý (Filago lutescens)

běloprstka bělavá (Pseudorchis albida) 📷

bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus) 📷

bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum)

bér přeslenitý (Setaria verticillata)

bér sivý (Setaria pumila)

bér zelený (Setaria viridis)

bez černý (Sambucus nigra) 📷

bez červený (Sambucus racemosa) 📷

bez chebdí (Sambucus ebulus)

bezkolenec modrý (Molinia caerulea) 📷

bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea)

bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea)

bika bělavá, bika hajní (Luzula luzuloides) 📷

bika bělavá měděná (Luzula luzuloides subsp. rubella)

bika bělavá pravá (Luzula luzuloides subsp. luzuloides)

bika bledavá (Luzula pallescens)

bika chlupatá (Luzula pilosa) 📷

bika ladní (Luzula campestris) 📷

bika lesní (Luzula sylvatica) 📷

bika mnohokvětá (Luzula multiflora) 📷

bika obecná (Luzula divulgata)

bika sudetská (Luzula sudetica) 📷

blatěnka vodní (Limosella aquatica) 📷

blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris) 📷

blatouch bahenní (Caltha palustris) 📷

blatouch bahenní horský (Caltha palustris subsp. laeta)

blatouch bahenní pravý (Caltha palustris subsp. palustris)

blatouch bahenní růžkatý (Caltha palustris subsp. cornuta)

bledule jarní (Leucojum vernum) 📷

bledule jarní pravá (Leucojum vernum var. vernum)

blešník obecný (Pulicaria vulgaris)

blín černý (Hyoscyamus niger)

bodlák kadeřavý (Carduus crispus) 📝

bodlák lopuchovitý (Carduus personata) 📝 📷

bodlák lopuchovitý × b. nicí (Carduus ×grenieri)

bodlák lopuchovitý pravý (Carduus personata subsp. personata)

bodlák nicí (Carduus nutans) 📝 📷

bodlák nicí pravý (Carduus nutans subsp. nutans)

bodlák obecný (Carduus acanthoides) 📝

bojínek alpský (Phleum alpinum) 📷

bojínek hlíznatý (Phleum nodosum)

bojínek luční (Phleum pratense) 📷

bojínek tuhý (Phleum phleoides)

bolehlav plamatý (Conium maculatum)

bolševník obecný (Heracleum sphondylium) 📷

bolševník obecný pravý (Heracleum sphondylium subsp. sphondylium) 📷

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) 📷

borovice Banksova, banksovka (Pinus banksiana)

borovice Čelakovských (Pinus ×celakovskiorum) 📷

borovice černá (Pinus nigra) 📝

borovice kleč, kosodřevina (Pinus mugo) 📷

borovice lesní × b. pyrenejská blatka (Pinus ×rhaetica nothosubsp. digenea)

borovice lesní, sosna (Pinus sylvestris) 📝 📷

borovice limba, limba (Pinus cembra) 📝 📷

borovice pyrenejská (Pinus uncinata)

borovice pyrenejská blatka, blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa) 📷

borovice tuhá (Pinus rigida) 📝 📷

borovice vejmutovka, vejmutovka (Pinus strobus) 📝

borovice vystoupavá rašelinná (Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi)

boryt barvířský (Isatis tinctoria) 📝 📷

bračka rolní (Sherardia arvensis)

bradáček srdčitý (Listera cordata) 📷

bradáček vejčitý (Listera ovata) 📷

brambořík nachový (Cyclamen purpurascens)

brslen evropský (Euonymus europaeus)

bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) 📝 📷

brukev řepka (Brassica napus)

brusnice borůvka, borůvka (Vaccinium myrtillus) 📷

brusnice brusinka, brusinka (Vaccinium vitis-idaea) 📷

brusnice brusinka pravá, brusinka (Vaccinium vitis-idaea subsp. vitis-idaea)

brusnice vlochyně, vlochyně (Vaccinium uliginosum) 📷

brutnák lékařský (Borago officinalis)

břečťan popínavý (Hedera helix)

bříza (Betula)

bříza bělokorá × b. pýřitá (Betula ×aurata)

bříza bělokorá, bříza bradavičnatá (Betula pendula) 📷

bříza karpatská (Betula carpatica) 📷

bříza karpatská × b. trpasličí (Betula ×seideliana)

bříza pýřitá (Betula pubescens) 📷

bříza skalní (Betula petraea)

bříza trpasličí (Betula nana) 📷

bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca) 📷

bublinatka jižní (Utricularia australis) 📷

bublinatka menší (Utricularia minor) 📝

bublinatka obecná (Utricularia vulgaris)

bublinatka prostřední (Utricularia intermedia) 📷

bublinatka tmavá (Utricularia stygia)

buk lesní (Fagus sylvatica) 📷

bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis) 📷

bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris) 📝 📷

bukovník vápencový (Gymnocarpium robertianum) 📝 📷

bukvice lékařská (Betonica officinalis) 📷

cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium) 📷

čarovník alpský (Circaea alpina) 📷

čarovník pařížský (Circaea lutetiana) 📷

čarovník prostřední (Circaea ×intermedia)

čechrava (Astilbe)

čechřice vonná (Myrrhis odorata) 📷

čekanka obecná (Cichorium intybus)

černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 📷

černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)

černýš hajní (Melampyrum nemorosum) 📝

černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum)

černýš lesní (Melampyrum sylvaticum) 📷

černýš luční (Melampyrum pratense) 📝 📷

černýš rolní (Melampyrum arvense)

čertkus luční (Succisa pratensis) 📷

červenoplodé pampelišky (Taraxacum sect. Erythrosperma)

česnáček lékařský (Alliaria petiolata) 📷

česnek kýlnatý (Allium carinatum) 📷

česnek medvědí (Allium ursinum)

česnek medvědí pravý (Allium ursinum subsp. ursinum)

česnek ořešec (Allium scorodoprasum)

česnek planý (Allium oleraceum) 📷

česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum)

česnek viničný (Allium vineale)

čičorka pestrá (Securigera varia) 📷

čilimník černající (Cytisus nigricans)

čilimník nízký (Chamaecytisus supinus) 📷

čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis)

čimišník stromovitý (Caragana arborescens)

čípek objímavý (Streptopus amplexifolius) 📷

čistec bahenní (Stachys palustris)

čistec lesní (Stachys sylvatica) 📷

ďáblík bahenní (Calla palustris) 📝 📷

děhel lesní (Angelica sylvestris) 📝 📷

děhel lesní horský (Angelica sylvestris subsp. bernardiae)

děhel lesní pravý (Angelica sylvestris subsp. sylvestris)

denivka plavá (Hemerocallis fulva)

devaterník (Helianthemum)

devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium) 📷

devaterník penízkovitý pravý (Helianthemum nummularium subsp. nummularium)

devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 📷

devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum)

devětsil bílý (Petasites albus) 📷

devětsil lékařský (Petasites hybridus) 📷

devětsil lékařský pravý (Petasites hybridus subsp. hybridus)

divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)

divizna černá (Verbascum nigrum) 📷

divizna černá × d. knotovitá (Verbascum ×schiedeanum)

divizna černá × d. malokvětá (Verbascum nigrum × V. thapsus)

divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum)

divizna knotovitá (Verbascum lychnitis) 📷

divizna malokvětá (Verbascum thapsus) 📷

divizna sápovitá (Verbascum phlomoides)

divizna švábovitá (Verbascum blattaria)

divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum)

dobromysl obecná (Origanum vulgare) 📷

dobromysl obecná pravá (Origanum vulgare subsp. vulgare)

douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 📝

drchnička rolní (Anagallis arvensis)

drobýšek nejmenší (Centunculus minimus)

dřín jarní, svída dřín, dřín (Cornus mas)

dřípatka horská (Soldanella montana) 📷

dřišťál obecný (Berberis vulgaris)

dub bažinný (Quercus palustris)

dub červený (Quercus rubra)

dub letní (křemelák) (Quercus robur)

dub zimní (drnák) (Quercus petraea)

durman obecný (Datura stramonium)

dvouřadý ječmen (Hordeum vulgare Distichon Group)

dvouzubec černoplodý (Bidens frondosus)

dvouzubec nicí (Bidens cernuus)

dvouzubec paprsčitý (Bidens radiatus)

dvouzubec prutolistý (Bidens ferulifolius)

dvouzubec trojdílný (Bidens tripartitus)

dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia) 📷

dymnivka dutá (Corydalis cava) 📷

dymnivka dutá pravá (Corydalis cava subsp. cava)

dymnivka žlutá, chocholačka žlutá (Pseudofumaria lutea)

habr obecný (Carpinus betulus)

hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum) 📷

hadí mord (Scorzonera)

hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora)

hadí mord nízký (Scorzonera humilis) 📷

hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)

hadinec obecný (Echium vulgare) 📷

halucha vodní (Oenanthe aquatica) 📷

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) 📷

hasivka orličí pravá (Pteridium aquilinum subsp. aquilinum)

heřmánek pravý (Matricaria chamomilla)

heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea) 📷

heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum) 📷

hladýš pruský (Laserpitium prutenicum) 📷

hlaváč fialový (Scabiosa columbaria)

hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca) 📷

hledíček menší (Microrrhinum minus) 📷

hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) 📷

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

hloh (Crataegus)

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

hloh křivokališný, hloh podhorský (Crataegus rhipidophylla)

hloh obecný (Crataegus levigata)

hloh velkoplodý (Crataegus ×macrocarpa)

hluchavka bílá (Lamium album) 📷

hluchavka nachová (Lamium purpureum)

hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule) 📷

hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) 📷

hluchavka zkřížená (Lamium hybridum)

hnilák lysý (Monotropa hypophegea) 📷

hnilák smrkový (Monotropa hypopitys) 📷

hořčice polní (Sinapis arvensis)

hořčice setá (Sinapis alba)

hořčík jestřábníkovitý (Picris hieracioides) 📷

hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) 📷

hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) 📷

hořec jarní (Gentiana verna)

hořec křížatý (Gentiana cruciata)

hořec panonský (Gentiana pannonica) 📷

hořec tečkovaný (Gentiana punctata)

hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) 📷

hořec žlutý (Gentiana lutea) 📷

hořec žlutý pravý (Gentiana lutea subsp. lutea)

hořeček (Gentianella)

hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

hořeček ladní pobaltský (Gentianella campestris subsp. baltica)

hořeček ladní pravý (Gentianella campestris subsp. campestris)

hořeček mnohotvarý (Gentianella praecox)

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) 📷

hořeček mnohotvarý český × h. nahořklý pravý (Gentianella ×austroamarella)

hořeček mnohotvarý pravý (Gentianella praecox subsp. praecox)

hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella)

hořeček německý (Gentianella germanica)

hořeček německý pravý (Gentianella germanica subsp. germanica)

hrachor bahenní (Lathyrus palustris)

hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus)

hrachor horský (Lathyrus linifolius)

hrachor chlupatý (Lathyrus hirsutus)

hrachor jarní, hrachor lecha, lecha jarní (Lathyrus vernus) 📷

hrachor lesní (Lathyrus sylvestris) 📷

hrachor luční (Lathyrus pratensis) 📷

hrachor pačočkový (Lathyrus aphaca)

hrachor setý (Lathyrus sativus)

hrachor širolistý (Lathyrus latifolius)

hrách setý (Pisum sativum) 📷

hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba)

hrušeň obecná (Pyrus communis) 📷

hrušeň polnička (Pyrus pyraster)

hruštice jednostranná (Orthilia secunda) 📷

hruštice jednostranná pravá (Orthilia secunda subsp. secunda)

hruštička menší (Pyrola minor) 📷

hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia) 📷

hruštička okrouhlolistá pravá (Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia)

hruštička prostřední (Pyrola media) 📷

hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha) 📷

hulevník lékařský (Sisymbrium officinale)

hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii)

hulevník nejtužší (Sisymbrium strictissimum)

huseníček rolní (Arabidopsis thaliana) 📷

huseník chlupatý (Arabis hirsuta) 📷

huseník převislý (Pseudoturritis turrita)

hvězdnice chlumní (Aster amellus)

hvězdoš (Callitriche)

hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata) 📷

hvězdoš hranoplodý (Callitriche platycarpa)

hvězdoš jarní (Callitriche palustris)

hvězdoš kalužní (Callitriche stagnalis)

hvězdoš mnohotvarý (Callitriche cophocarpa)

hvězdoš mnohotvarý × h. kalužní (Callitriche cophocarpa × C. stagnalis)

hvězdoš podzimní (Callitriche hermaphroditica)

hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)

hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 📷

hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus) 📷

hvozdík pyšný (Dianthus superbus) 📷

hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus)

hvozdík svazčitý (Dianthus armeria)

hvozdík vousatý (Dianthus barbatus)

chejr vonný, trýzel chejr (Erysimum cheiri)

chlupáček (Pilosella)

chlupáček (Pilosella norrliniiformis)

chlupáček Bauhinův (Pilosella bauhini)

chlupáček červený (Pilosella rubra)

chlupáček dlouhokvětý (Pilosella piloselliflora)

chlupáček dlouholistý (Pilosella macranthela)

chlupáček hnědočerný (Pilosella fuscoatra)

chlupáček chluponohý (Pilosella scandinavica)

chlupáček choholičnatý (Pilosella cymosa)

chlupáček klubkatý (Pilosella glomerata)

chlupáček květnatý (Pilosella floribunda) 📷

chlupáček myší ouško (Pilosella lactucella) 📷

chlupáček oranžový (Pilosella aurantiaca) 📷

chlupáček pojizerský (Pilosella iserana)

chlupáček rolní (Pilosella erythrochrista)

chlupáček Schultesův (Pilosella schultesii)

chlupáček trsnatý, chlupáček luční (Pilosella caespitosa)

chlupáček úzkolistý (Pilosella piloselloides)

chlupáček výběžkokvětý (Pilosella stoloniflora)

chlupáček zední (Pilosella officinarum) 📷

chmel otáčivý (Humulus lupulus)

chmerek roční (Scleranthus annuus) 📷

chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis) 📷

chmerek vytrvalý pravý (Scleranthus perennis subsp. perennis)

chrastavec (Knautia)

chrastavec bratislavský (Knautia ×posoniensis)

chrastavec křovištní (Knautia drymeia)

chrastavec křovištní pravý (Knautia drymeia subsp. drymeia)

chrastavec lesní (Knautia maxima) 📷

chrastavec lesní × ch. rolní pravý (Knautia ×sambucifolia)

chrastavec rolní (Knautia arvensis) 📷

chrastavec rolní pravý (Knautia arvensis subsp. arvensis)

chrastice kanárská (Phalaris canariensis)

chrastice podivná (Phalaris paradoxa)

chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 📷

chrastice rákosovitá 'Picta' (Phalaris arundinacea 'Picta')

chrpa bělavá, chrpinec bělavý (Psephellus dealbatus)

chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 📝

chrpa čekánek pravá (Centaurea scabiosa subsp. scabiosa)

chrpa černá (Centaurea nigra) 📝

chrpa Erdnerova (Centaurea erdneri) 📝

chrpa horská (Centaurea montana) 📝 📷

chrpa horská pravá (Centaurea montana subsp. montana)

chrpa latnatá (Centaurea stoebe) 📝

chrpa luční (Centaurea jacea) 📝 📷

chrpa luční × ch. ostroperá (Centaurea ×fleischeri)

chrpa luční × ch. parukářka (Centaurea ×similata)

chrpa luční pravá (Centaurea jacea subsp. jacea)

chrpa luční úzkolistá (Centaurea jacea subsp. angustifolia)

chrpa modrá (Centaurea cyanus) 📝

chrpa ostroperá (Centaurea oxylepis) 📝

chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia) 📝 📷

chrpa parukářka × ch. úzkoperá pravá (Centaurea pseudophrygia × C. stenolepis subsp. stenolepis) 📝

chrpa třepenitá (Centaurea phrygia)

chrpa úzkoperá (Centaurea stenolepis)

chruplavník rolní (Polycnemum arvense)

chruplavník větší (Polycnemum majus)

chřest lékařský pravý (Asparagus officinalis subsp. officinalis)

chudina (Draba)

chudina zední (Draba muralis)

chundelka metlice (Apera spica-venti)

iberka okoličnatá (Iberis umbellata)

jablečník obecný (Marrubium vulgare)

jabloň (Malus)

jabloň domácí (Malus domestica) 📷

jabloň domácí × j. lesní (Malus ×dasyphylla)

jabloň lesní (Malus sylvestris)

jahodka indická (Duchesnea indica)

jahodník obecný (Fragaria vesca) 📷

jahodník trávnice (Fragaria viridis)

jahodník truskavec (Fragaria moschata) 📷

jalovec obecný (Juniperus communis) 📷

jalovec obecný pravý (Juniperus communis subsp. communis)

janeba drsná (Heliopsis helianthoides)

janovec metlatý (Cytisus scoparius) 📷

jarmanka větší (Astrantia major) 📷

jarmanka větší pravá (Astrantia major subsp. major)

jarva žilnatá (Cnidium dubium)

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 📷

jaterník podléška (Hepatica nobilis)

javor babyka, babyka (Acer campestre) 📝

javor jasanolistý (Acer negundo) 📝

javor klen, klen (Acer pseudoplatanus) 📝 📷

javor mléč, mléč (Acer platanoides) 📝 📷

ječmen hřívnatý (Hordeum jubatum)

ječmenka evropská (Hordelymus europaeus)

ječmen myší (Hordeum murinum)

ječmen myší pravý (Hordeum murinum subsp. murinum)

ječmen obecný (Hordeum vulgare)

jedle bělokorá (Abies alba) 📝 📷

jedle obrovská (Abies grandis) 📝

jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora) 📷

jehlice plazivá (Ononis repens) 📷

jehlice trnitá (Ononis spinosa)

jelení jazyk celolistý (Asplenium scolopendrium)

jeřáb muk, muk (Sorbus aria)

jeřáb prostřední (Sorbus intermedia)

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 📷

jeřáb ptačí olysalý (Sorbus aucuparia var. glabrata)

jeřáb ptačí pravý (Sorbus aucuparia var. aucuparia)

jeřáb rakouský (Sorbus austriaca)

jestřábník (Hieracium)

jestřábník bledý (Hieracium schmidtii) 📷

jestřábník dvouklaný (Hieracium bifidum)

jestřábník hladký (Hieracium laevigatum) 📷

jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum)

jestřábník huňatý (Hieracium villosum)

jestřábník Lachenalův (Hieracium lachenalii)

jestřábník obecný (Hieracium levicaule)

jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum)

jestřábník potemnělý (Hieracium obscuratum)

jestřábník průzračný (Hieracium diaphanoides)

jestřábník savojský (Hieracium sabaudum)

jestřábník skvrnitý (Hieracium maculatum)

jestřábník zední (Hieracium murorum) 📷

jetel alpínský (Trifolium alpestre)

jetel alpský (Trifolium alpinum)

jetel horský (Trifolium montanum) 📷

jetel kaštanový (Trifolium spadiceum) 📷

jetel ladní (Trifolium campestre) 📷

jetel luční (Trifolium pratense) 📷

jetel luční pravý (Trifolium pratense subsp. pratense)

jetel otevřený (Trifolium patens) 📷

jetel plazivý (Trifolium repens) 📷

jetel pochybný (Trifolium dubium) 📷

jetel prostřední (Trifolium medium) 📷

jetel rolní (Trifolium arvense) 📷

jetel zlatý (Trifolium aureum) 📷

jetel zvrácený (Trifolium resupinatum)

jetel zvrhlý (Trifolium hybridum) 📷

jetel zvrhlý pravý (Trifolium hybridum subsp. hybridum)

ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) 📷

jílek hybridní (Lolium ×hybridum)

jílek mámivý (Lolium temulentum)

jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum)

jílek oddálený (Lolium remotum)

jílek vytrvalý (Lolium perenne)

jilm drsný, jilm horský (Ulmus glabra) 📷

jilm habrolistý (Ulmus minor) 📷

jilm vaz (Ulmus laevis) 📷

jinořadec kadeřavý (Cryptogramma crispa) 📷

jirnice modrá (Polemonium caeruleum) 📝 📷

jírovec maďal (“koňský kaštan”) (Aesculus hippocastanum) 📷

jírovec pleťový (Aesculus ×carnea)

jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa)

jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 📷

jitrocel prostřední (Plantago media)

jitrocel prostřední pravý (Plantago media subsp. media)

jitrocel větší (Plantago major) 📷

jitrocel větší pravý (Plantago major subsp. major)

jitrocel vraní nožka (Plantago coronopus) 📷

jitrocel vraní nožka pravý (Plantago coronopus subsp. coronopus)

jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum)

jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis) 📷

jmelí bílé pravé (Viscum album subsp. album)

kakost bahenní (Geranium palustre) 📷

kakost dlanitosečný (Geranium dissectum)

kakost hnědočervený (Geranium phaeum)

kakost holubičí (Geranium columbinum) 📷

kakost krvavý (Geranium sanguineum) 📷

kakost lesní (Geranium sylvaticum) 📷

kakost luční (Geranium pratense)

kakost maličký (Geranium pusillum) 📷

kakost měkký (Geranium molle)

kakost oddenkatý (Geranium macrorrhizum)

kakost okrouhlolistý (Geranium rotundifolium)

kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum)

kakost rozkladitý (Geranium divaricatum)

kakost smrdutý (Geranium robertianum) 📷

kalina obecná (Viburnum opulus) 📷

kalina tušalaj (Viburnum lantana)

kalužník šruchový (Peplis portula) 📷

kamejka rolní (Buglossoides arvensis)

kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus)

kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara) 📷

kamzičník rakouský (Doronicum austriacum) 📝 📷

kapraď Borrerova (Dryopteris borreri) 📷

kapraď Borrerova × k. samec (Dryopteris ×critica)

kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata) 📷

kapradina Braunova (Polystichum braunii)

kapradina hrálovitá (Polystichum lonchitis)

kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) 📷

kapradiník bažinný (Thelypteris palustris)

kapradinka skalní (Woodsia ilvensis) 📝 📷

kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana)

kapraď osténkatá × k. rozložená (Dryopteris ×deweveri)

kapraď plevinatá (Dryopteris cambrensis) 📷

kapraď podobná (Dryopteris expansa) 📷

kapraď podobná × k. rozložená (Dryopteris ×ambroseae) 📷

kapraď rezavá (Dryopteris affinis s. lat.)

kapraď rozložená (Dryopteris dilatata) 📷

kapraď samec (Dryopteris filix-mas) 📷

kapraď tuhá (Dryopteris remota)

kapustka obecná (Lapsana communis) 📷

kapustka obecná pravá (Lapsana communis subsp. communis)

karbinec evropský (Lycopus europaeus) 📷

karbinec evropský pravý (Lycopus europaeus subsp. europaeus)

kaštanovník jedlý, kaštanovník setý (Castanea sativa)

kejklířka pižmová (Mimulus moschatus)

kejklířka skvrnitá (Mimulus guttatus) 📷

kerblík lesklý (Anthriscus nitidus) 📷

kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) 📝 📷

kerblík třebule pravý (Anthriscus cerefolium var. cerefolium)

klejicha hedvábná (klejicha vatočník) (Asclepias syriaca)

klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos) 📷

klikva maloplodá (Vaccinium microcarpum) 📷

klinopád obecný (Clinopodium vulgare) 📷

klinopád obecný pravý (Clinopodium vulgare subsp. vulgare)

klokoč zpeřený (Staphylea pinnata)

kmín kořenný (Carum carvi) 📷

kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) 📷

kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata)

kohoutek Jovišův (Lychnis flos-jovis)

kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 📷

kohoutek plamenný (Lychnis chalcedonica)

kohoutek věncový (Lychnis coronaria)

kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) 📷

kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) 📷

kokořík vonný (Polygonatum odoratum) 📷

kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) 📷

kokotice evropská (Cuscuta europaea)

kokotice hubilen (Cuscuta epilinum)

kokotice povázka (Cuscuta epithymum) 📷

kokrhel (Rhinanthus)

kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus) 📷

kokrhel menší (Rhinanthus minor) 📷

kokrhel sličný (Rhinanthus riphaeus)

kokrhel větší (Rhinanthus major) 📷

kolenec Morisonův (Spergula morisonii)

kolenec rolní (Spergula arvensis) 📷

kolenec rolní pravý (Spergula arvensis subsp. arvensis)

kolotočník ozdobný (Telekia speciosa) 📷

komonice bílá (Melilotus albus) 📷

komonice lékařská (Melilotus officinalis)

komule Davidova (Buddleja davidii) 📷

konopice bledožlutá (Galeopsis segetum)

konopice dvouklaná (Galeopsis bifida) 📷

konopice Pernhofferova (Galeopsis pernhofferi) 📷

konopice polní (Galeopsis tetrahit) 📷

konopice pýřitá (Galeopsis pubescens) 📷

konopice sličná (Galeopsis speciosa) 📷

konopice širolistá (Galeopsis ladanum) 📷

konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia)

konopí seté (Cannabis sativa)

konopí seté pravé (Cannabis sativa var. sativa)

kontryhel (Alchemilla)

kontryhel alpinský (Alchemilla alpina)

kontryhel baltský (Alchemilla baltica) 📷

kontryhel číšolistý (Alchemilla cymatophylla) 📷

kontryhel ledvinitý (Alchemilla reniformis)

kontryhel lysolodyžný (Alchemilla glabricaulis) 📷

kontryhel lysý (Alchemilla glabra) 📝 📷

kontryhel medvědí (Alchemilla effusa)

kontryhel měkký (Alchemilla mollis)

kontryhel ostrolaločný (Alchemilla vulgaris) 📷

kontryhel pastvinný (Alchemilla monticola) 📝 📷

kontryhel příbuzný (Alchemilla propinqua) 📷

kontryhel půlkulovitý (Alchemilla subglobosa) 📷

kontryhel řasnatý (Alchemilla plicata) 📷

kontryhel sivý (Alchemilla glaucescens) 📷

kontryhel slámožlutý (Alchemilla straminea) 📷

kontryhel tenkolodyžný (Alchemilla filicaulis)

kontryhel tenkolodyžný chlupatý (Alchemilla filicaulis var. vestita) 📷

kontryhel tenkolodyžný pravý (Alchemilla filicaulis var. filicaulis) 📷

kontryhel třpytivý (Alchemilla micans) 📷

kontryhel tupý (Alchemilla obtusa) 📷

kontryhel vějířovitý (Alchemilla flabellata) 📝

kontryhel vlasatý (Alchemilla crinita)

kontryhel vroubkovaný (Alchemilla subcrenata) 📷

kontryhel žlutozelený (Alchemilla xanthochlora) 📷

konvalinka vonná (Convallaria majalis) 📷

konvalinka vonná pravá (Convallaria majalis var. majalis)

kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 📷

kopretina bílá pravá (Leucanthemum vulgare subsp. vulgare)

kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum) 📷

koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina) 📷

koprník štětinolistý (Meum athamanticum)

kopr vonný (Anethum graveolens)

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 📝 📷

kopřiva žahavka (Urtica urens)

kopytník evropský (Asarum europaeum) 📷

kopytník evropský pravý (Asarum europaeum subsp. europaeum)

korálice trojklaná (Corallorhiza trifida) 📷

koriandr setý (Coriandrum sativum)

koromáč olešníkový (Silaum silaus)

kosatec (Iris)

kosatec německý (Iris ×germanica)

kosatec sibiřský (Iris sibirica) 📷

kosatec žlutý (Iris pseudacorus)

kostival (Symphytum tauricum)

kostival (Symphytum)

kostival drsný (Symphytum asperum)

kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum) 📷

kostival hlíznatý pravý (Symphytum tuberosum subsp. tuberosum)

kostival lékařský (Symphytum officinale) 📷

kostival uplandský (Symphytum ×uplandicum)

kostřava ametystová (Festuca amethystina)

kostřava červená (Festuca rubra) 📷

kostřava červená × mrvka myší ocásek (Festuca rubra × Vulpia myuros)

kostřava červená načernalá (Festuca rubra subsp. commutata)

kostřava červená pravá (Festuca rubra subsp. rubra)

kostřava červená sítinovitá (Festuca rubra subsp. juncea)

kostřava drsnolistá (Festuca brevipila)

kostřava horská (Festuca drymeja)

kostřava lesní (Festuca altissima) 📝 📷

kostřava luční (Festuca pratensis) 📷

kostřava obrovská (Festuca gigantea) 📝 📷

kostřava ovčí (Festuca ovina)

kostřava ovčí pravá (Festuca ovina subsp. ovina)

kostřava ovčí vestfálská (Festuca ovina subsp. guestfalica)

kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)

kostřava rákosovitá pravá (Festuca arundinacea subsp. arundinacea)

kostřava různolistá (Festuca heterophylla)

kostřava sivá (Festuca pallens)

kostřava sivá s. lat. (Festuca pallens s. lat.)

kostřava vláskovitá (Festuca filiformis) 📷

kostřava žlábkatá (Festuca rupicola)

koukol polní (Agrostemma githago)

kozí brada luční (Tragopogon pratensis) 📷

kozí brada luční pravá (Tragopogon pratensis subsp. pratensis)

kozí brada pochybná (Tragopogon dubius)

kozí brada východní (Tragopogon orientalis) 📷

kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos) 📷

kozlíček polníček (Valerianella locusta)

kozlíček štěrbinatý (Valerianella rimosa)

kozlíček zubatý (Valerianella dentata)

kozlíček zubatý pravý (Valerianella dentata subsp. dentata)

kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) 📷

kozlík lékařský (Valeriana officinalis)

kozlík ukrajinský (Valeriana stolonifera)

kozlík výběžkatý (Valeriana excelsa) 📷

kozlík výběžkatý bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia) 📷

kozlík výběžkatý pravý (Valeriana excelsa subsp. excelsa)

kozlík výběžkatý přechodný (Valeriana excelsa nothosubsp. transiens)

krabilice hlíznatá (Chaerophyllum bulbosum)

krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) 📷

krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum)

krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum) 📷

krabilice zlatoplodá (Chaerophyllum aureum) 📷

kravinec španělský (Vaccaria hispanica)

kropenáč vytrvalý (Swertia perennis) 📷

kropenáč vytrvalý pravý (Swertia perennis subsp. perennis)

krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) 📷

krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa)

kručinka barvířská (Genista tinctoria)

kručinka německá (Genista germanica) 📷

krušina olšová (Frangula alnus) 📷

kruštík bahenní (Epipactis palustris) 📷

kruštík širolistý (Epipactis helleborine) 📷

kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) 📷

krvavec menší (Sanguisorba minor) 📷

krvavec menší měkkoostenný (Sanguisorba minor subsp. balearica)

krvavec menší pravý (Sanguisorba minor subsp. minor)

krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 📷

křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) 📷

křen selský (Armoracia rusticana)

křídlatka česká (Reynoutria ×bohemica) 📷

křídlatka japonská (Reynoutria japonica)

křídlatka japonská pravá (Reynoutria japonica var. japonica)

křídlatka japonská tuhá (Reynoutria japonica var. compacta)

křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) 📷

křivatec luční (Gagea pratensis)

křivatec žlutý (Gagea lutea) 📷

kuklík městský (Geum urbanum) 📷

kuklík potoční (Geum rivale) 📷

kukuřice setá (Zea mays)

kuřinka červená (Spergularia rubra) 📷

kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma)

kuřinka solná (Spergularia marina) 📷

kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) 📷

kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) 📷

kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) 📝 📷

kýchavice bílá (Veratrum album) 📷

kýchavice bílá pravá (Veratrum album subsp. album)

kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 📷

kyvor lékařský (Asplenium ceterach)

ladoňka sibiřská (Othocallis siberica)

lakušník (Batrachium “Kotlina”)

lakušník (Batrachium)

lakušník niťolistý (Batrachium trichophyllum)

lakušník štětičkový (Batrachium penicillatum)

lakušník štítnatý (Batrachium peltatum) 📷

lakušník štítnatý × l. niťolistý (Batrachium peltatum × B. trichophyllum)

lakušník vodní (Batrachium aquatile)

lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans)

laskavec hrubozel (Amaranthus blitum)

laskavec ohnutý (laskavec srstnatý) (Amaranthus retroflexus)

laskavec zelenoklasý (Amaranthus powellii)

lebeda hrálovitá (Atriplex prostrata)

lebeda hrálovitá širokolistá (Atriplex prostrata subsp. latifolia)

lebeda lesklá (Atriplex sagittata)

lebeda podlouhlolistá (Atriplex oblongifolia)

lebeda rozkladitá (Atriplex patula) 📷

leknín (Nymphaea)

leknín bělostný (Nymphaea candida) 📷

leknín bílý (Nymphaea alba)

len počistivý (Linum catharticum)

len setý (Linum usitatissimum)

len vytrvalý (Linum perenne)

libeček lékařský (Levisticum officinale)

libenka hranatá (Sicyos angulatus)

lilek brambor (Solanum tuberosum)

lilek černý (Solanum nigrum)

lilek potměchuť (Solanum dulcamara) 📷

lilek rajče, rajče jedlé (Solanum lycopersicum)

lilie (Lilium)

lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum) 📝 📷

lilie cibulkonosná pravá (Lilium bulbiferum var. bulbiferum)

lilie zlatohlavá (Lilium martagon) 📝 📷

lípa obecná (Tilia ×vulgaris)

lípa srdčitá, lípa malolistá (Tilia cordata) 📷

lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 📷

lípa velkolistá pravá (Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos)

lípa velkolistá srdcolistá (Tilia platyphyllos subsp. cordifolia)

lípa zelená (Tilia euchlora)

lipnice (Poa)

lipnice alpská (Poa alpina) 📷

lipnice bahenní (Poa palustris)

lipnice hajní (Poa nemoralis) 📷

lipnice hajní × l. smáčknutá (Poa ×figertii)

lipnice luční (Poa pratensis)

lipnice namodralá (Poa humilis) 📷

lipnice nízká (Poa supina) 📷

lipnice obecná (Poa trivialis) 📷

lipnice oddálená (Poa remota)

lipnice roční (Poa annua) 📷

lipnice smáčknutá (Poa compressa)

lipnice širolistá (Poa chaixii) 📷

lipnice úzkolistá (Poa angustifolia)

líska obecná (Corylus avellana) 📷

líska turecká (Corylus colurna)

lněnka alpská (Thesium alpinum)

lněnka bavorská (Thesium bavarum)

lněnka pyrenejská (Thesium pyrenaicum) 📷

lněnka rolní (Thesium ramosum)

lněnka zobánkatá (Thesium rostratum)

lnice květel (Linaria vulgaris) 📷

lnice plazivá (Linaria repens)

lnice rolní (Linaria arvensis)

lnička drobnoplodá (Camelina microcarpa)

lnička setá pravá (Camelina sativa var. sativa)

lnička tařicovitá (Camelina alyssum)

lobelka modrá (Lobelia erinus)

locika kompasová (Lactuca serriola)

lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)

lomikámen východní (Saxifraga cymbalaria)

lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata)

lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata) 📷

lomikámen zrnatý pravý (Saxifraga granulata subsp. granulata)

lopuch hajní (Arctium nemorosum)

lopuch menší (Arctium minus)

lopuch menší × l. plstnatý (Arctium ×mixtum)

lopuch plstnatý (Arctium tomentosum) 📷

lopuch větší (Arctium lappa) 📷

lopuštík skloněný (Hackelia deflexa)

loubenka pochybná (Thladiantha dubia)

loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia)

loubinec popínavý (Parthenocissus inserta)

loubinec trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata)

lubenice obecná (vodní meloun) (Citrullus lanatus)

lupina bílá, vlčí bob bílý (Lupinus albus)

lupina mnoholistá, vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) 📷

lupina žlutá, vlčí bob žlutý (Lupinus luteus)

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) 📷

máčka ladní (Eryngium campestre)

máčka plocholistá (Eryngium planum)

mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium)

máchelka pampeliškovitá pravá (Leontodon saxatilis subsp. saxatilis)

máchelka podzimní, podzimka obecná (Scorzoneroides autumnalis) 📷

máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 📷

máchelka srstnatá olysalá (Leontodon hispidus var. glabratus)

máchelka srstnatá pravá (Leontodon hispidus var. hispidus)

mák pochybný (Papaver dubium)

mák polní (Papaver argemone)

mák setý (Papaver somniferum)

mák vlčí (Papaver rhoeas) 📷

mák vlčí hřebílkatý (Papaver rhoeas var. strigosum)

mařinka psí (Asperula cynanchica)

mařinka rolní (Asperula arvensis)

máta (Mentha)

máta dlouholistá (Mentha longifolia)

máta hebká (Mentha ×niliaca)

máta huňatá (Mentha ×rotundifolia)

máta jemná (Mentha ×gracilis)

máta klasnatá (Mentha spicata)

máta peprná (Mentha ×piperita)

máta přeslenitá (Mentha ×verticillata)

máta rolní (Mentha arvensis) 📷

máta vodní (Mentha aquatica)

máta vonná (Mentha suaveolens)

mateřídouška ozdobná (Thymus pulcherrimus)

mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum)

mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 📷

mateřídouška vejčitá obecná (Thymus pulegioides subsp. chamaedrys)

mateřka mechovitá (Moehringia muscosa)

mateřka trojžilná (Moehringia trinervia) 📷

matizna bahenní, děhel bahenní (Angelica palustris)

mečík bahenní (Gladiolus palustris)

meduňka lékařská (Melissa officinalis)

medyněk měkký (Holcus mollis) 📷

medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 📷

měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos) 📷

merlík (Chenopodium)

merlík bílý (Chenopodium album)

merlík bílý pravý (Chenopodium album subsp. album)

merlík bílý stopečkatý (Chenopodium album subsp. pedunculare)

merlík červený (Chenopodium rubrum)

merlík fíkolistý (Chenopodium ficifolium)

merlík mnohosemenný (Chenopodium polyspermum)

merlík sivý (Chenopodium glaucum)

merlík švédský (Chenopodium suecicum)

merlík tuhý (Chenopodium strictum)

merlík všedobr (Chenopodium bonus-henricus) 📷

merlík zvrhlý (Chenopodium hybridum)

měrnice černá (Ballota nigra)

meruňka obecná (Prunus armeniaca)

meruzalka krvavá (Ribes sanguineum)

měsíček lékařský (Calendula officinalis)

měsíčnice roční (Lunaria annua)

měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) 📷

metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) 📷

metlička křivolaká (Avenella flexuosa) 📷

milička menší (Eragrostis minor)

milička mnohostébelná (Eragrostis multicaulis)

mléč drsný (Sonchus asper) 📷

mléčivec alpský (Cicerbita alpina) 📷

mléčivec velkolistý (Cicerbita macrophylla)

mléčivec velkolistý uralský (Cicerbita macrophylla subsp. uralensis)

mléčka zední (Mycelis muralis) 📷

mléč rolní (Sonchus arvensis) 📷

mléč rolní pravý (Sonchus arvensis subsp. arvensis)

mléč zelinný (Sonchus oleraceus)

modřenec hroznatý (Muscari neglectum)

modřín (Larix)

modřín japonský (Larix kaempferi)

modřín opadavý (Larix decidua) 📝 📷

modřín opadavý pravý (Larix decidua subsp. decidua)

mochna anglická (Potentilla anglica)

mochna bílá (Potentilla alba)

mochna durynská (Potentilla thuringiaca)

mochna husí (Potentilla anserina)

mochna husí pravá (Potentilla anserina subsp. anserina)

mochna jahodovitá (Potentilla sterilis)

mochna jarní (Potentilla verna) 📷

mochna křovitá, mochnovec křovitý (Dasiphora fruticosa)

mochna malolistá, mochnovec malolistý (Dasiphora parvifolia)

mochna nátržník (Potentilla erecta) 📝 📷

mochna nitkovitá, mochna pýřitá (Potentilla puberula) 📷

mochna norská (Potentilla norvegica)

mochna písečná (Potentilla incana)

mochna plazivá (Potentilla reptans)

mochna poléhavá, mochna nízká (Potentilla supina)

mochna prostřední (Potentilla intermedia)

mochna přímá (Potentilla recta) 📷

mochna sedmilistá (Potentilla heptaphylla)

mochna stříbrná (Potentilla argentea) 📷

mochna šedavá (Potentilla inclinata) 📷

mochna zlatá (Potentilla aurea)

mochyně židovská třešeň (Physalis alkekengi)

mochyně židovská třešeň Franchetova (Physalis alkekengi var. franchetii)

mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) 📝 📷

mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium) 📝 📷

mordovka nachová, záraza nachová (Phelipanche purpurea)

mrkev obecná (Daucus carota) 📷

mrkev obecná pravá (Daucus carota subsp. carota)

mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) 📷

mrvka sveřepovitá (Vulpia bromoides)

muchovník Lamarckův (Amelanchier lamarckii)

mydlice lékařská (Saponaria officinalis)

myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus)

nadmutice bobulnatá (Silene baccifera)

náprstník červený (Digitalis purpurea) 📷

náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) 📷

náprstník vlnatý (Digitalis lanata)

narcis bílý (Narcissus poëticus) 📷

narcis žlutý (Narcissus pseudonarcissus) 📷

nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum)

nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)

netřesk střešní (Sempervivum tectorum)

netřesk výběžkatý, netřeskovec výběžkatý (Jovibarba globifera) 📷

netřesk výběžkatý pravý, netřeskovec výběžkatý pravý (Jovibarba globifera subsp. globifera)

netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) 📷

netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) 📷

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) 📷

ocún jesenní (Colchicum autumnale) 📷

okrasní kříženci leknínů (Nymphaea cv. div.)

okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)

okrotice červená (Cephalanthera rubra) 📷

okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) 📷

okruh astřičky novobelgické (Symphyotrichum novi-belgii agg.)

okruh bahničky mokřadní (Eleocharis palustris agg.)

okruh bažanky vytrvalé (Mercurialis perennis agg.)

okruh bezkolence modrého (Molinia caerulea agg.)

okruh biky ladní (Luzula campestris agg.)

okruh bojínku lučního (Phleum pratense agg.)

okruh borovice kleče (Pinus mugo agg.)

okruh břízy pýřité (Betula pubescens agg.)

okruh bublinatky menší (Utricularia minor agg.)

okruh bublinatky obecné (Utricularia vulgaris agg.)

okruh bublinatky prostřední (Utricularia intermedia agg.)

okruh dubu zimního (Quercus petraea agg.)

okruh hniláku smrkového (Monotropa hypopitys agg.)

okruh hrušně obecné (Pyrus communis agg.)

okruh huseníku chlupatého (Arabis hirsuta agg.)

okruh hvězdoše jarního (Callitriche palustris agg.)

okruh chlupáčku trsnatého (Pilosella caespitosa agg.)

okruh chmerku ročního (Scleranthus annuus agg.)

okruh chrastavce rolního (Knautia arvensis agg.)

okruh chrpy luční (Centaurea jacea agg.)

okruh chrpy třepenité (Centaurea phrygia agg.)

okruh jabloně lesní (Malus sylvestris agg.)

okruh kakostu smrdutého (Geranium robertianum agg.)

okruh kamyšníku přímořského (Bolboschoenus maritimus agg.)

okruh kapradě osténkaté (Dryopteris carthusiana agg.)

okruh kapradě samce (Dryopteris filix-mas agg.)

okruh kerblíku lesního (Anthriscus sylvestris agg.)

okruh klikvy bahenní (Vaccinium oxycoccos agg.)

okruh konopice polní (Galeopsis tetrahit agg.)

okruh konopice širolisté (Galeopsis ladanum agg.)

okruh kopretiny bílé (Leucanthemum vulgare agg.)

okruh kostivalu lékařského (Symphytum officinale agg.)

okruh kostřavy luční (Festuca pratensis agg.)

okruh kostřavy ovčí (Festuca ovina agg.)

okruh kozí brady luční (Tragopogon pratensis agg.)

okruh kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica agg.)

okruh kozlíku lékařského (Valeriana officinalis agg.)

okruh kruštíku širolistého (Epipactis helleborine agg.)

okruh ladoňky dvoulisté (Scilla bifolia agg.)

okruh lilku černého (Solanum nigrum agg.)

okruh lipnice luční (Poa pratensis agg.)

okruh lipnice roční (Poa annua agg.)

okruh loubince pětilistého (Parthenocissus quinquefolia agg.)

okruh máku pochybného (Papaver dubium agg.)

okruh máty peprné (Mentha ×piperita agg.)

okruh máty přeslenité (Mentha ×verticillata agg.)

okruh merlíku bílého (Chenopodium album agg.)

okruh mochny jarní (Potentilla verna agg.)

okruh oměje šalamounku (Aconitum napellus agg.)

okruh osívky jarní (Erophila verna agg.)

okruh osladiče obecného (Polypodium vulgare agg.)

okruh ostružiníku křovitého (Rubus fruticosus agg.)

okruh ostružiníku srstnatého (Rubus hirtus infraagg.)

okruh ostřice časné (Carex praecox agg.)

okruh ostřice liščí (Carex vulpina agg.)

okruh ostřice měkkoostenné (Carex muricata agg.)

okruh ostřice rusé (Carex flava agg.)

okruh pampelišky prostřední (Taraxacum intermedium agg.)

okruh pelyňku obecného (Artemisia vulgaris agg.)

okruh pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea agg.)

okruh písečnice douškolisté (Arenaria serpyllifolia agg.)

okruh pitulníku žlutého (Galeobdolon luteum agg.)

okruh plavuníku zploštělého (Diphasiastrum complanatum agg.)

okruh plicníku lékařského (Pulmonaria officinalis agg.)

okruh pomněnky bahenní (Myosotis palustris agg.)

okruh popence obecného (Glechoma hederacea agg.)

okruh potočnice lékařské (Nasturtium officinale agg.)

okruh prliny rolní (Lycopsis arvensis agg.)

okruh prstnatce plamatého (Dactylorhiza maculata agg.)

okruh pryskyřníku mnohokvětého (Ranunculus polyanthemos agg.)

okruh pryskyřníku zlatožlutého (Ranunculus auricomus agg.)

okruh psinečku psího (Agrostis canina agg.)

okruh psinečku výběžkatého (Agrostis stolonifera agg.)

okruh ptačince žabince (Stellaria media agg.)

okruh pupavy obecné (Carlina vulgaris agg.)

okruh rdestu maličkého (Potamogeton pusillus agg.)

okruh rozchodníku nachového (Hylotelephium telephium agg.)

okruh rozchodníku suchomilného (Sedum rupestre agg.)

okruh rozrazilu břečťanolistého (Veronica hederifolia agg.)

okruh rozrazilu rezekvítku (Veronica chamaedrys agg.)

okruh rožce nízkého (Cerastium pumilum agg.)

okruh rožce prameništního (Cerastium fontanum agg.)

okruh růže šípkové (Rosa canina agg.)

okruh rybízu červeného (Ribes rubrum agg.)

okruh řebříčku obecného (Achillea millefolium agg.)

okruh řeřišnice luční (Cardamine pratensis agg.)

okruh sítiny smáčknuté (Juncus compressus agg.)

okruh sítiny žabí (Juncus bufonius agg.)

okruh slivoně švestky (Prunus domestica agg.)

okruh srhy laločnaté (Dactylis glomerata agg.)

okruh starčku hajního (Senecio nemorensis agg.)

okruh strdivky brvité (Melica ciliata agg.)

okruh strdivky nicí (Melica nutans agg.)

okruh sveřepu měkkého (Bromus hordeaceus agg.)

okruh sveřepu větevnatého (Bromus ramosus agg.)

okruh světlíku hajního (Euphrasia nemorosa agg.)

okruh svízele bahenního (Galium palustre agg.)

okruh svízele lesního (Galium sylvaticum agg.)

okruh svízele nízkého (Galium pumilum agg.)

okruh svízele povázky (Galium mollugo agg.)

okruh svízele přítuly (Galium aparine agg.)

okruh svízele syřišťového (Galium verum agg.)

okruh šichy černé (Empetrum nigrum agg.)

okruh štírovníku růžkatého (Lotus corniculatus agg.)

okruh tolice seté (Medicago sativa)

okruh tomky vonné (Anthoxanthum odoratum agg.)

okruh truskavce ptačího (Polygonum aviculare agg.)

okruh třezalky skvrnité (Hypericum maculatum agg.)

okruh turanu ostrého (Erigeron acris agg.)

okruh válečky prapořité (Brachypodium pinnatum agg.)

okruh vičence ligrusu (Onobrychis viciifolia agg.)

okruh vikve ptačí (Vicia cracca agg.)

okruh vikve seté (Vicia sativa agg.)

okruh violky trojbarevné (Viola tricolor agg.)

okruh vítodu hořkého (Polygala amara agg.)

okruh vítodu obecného (Polygala vulgaris agg.)

okruh vrbovky čtyřhranné (Epilobium tetragonum agg.)

okruh vrby plazivé (Salix repens agg.)

okruh zblochanu vzplývavého (Glyceria fluitans agg.)

okruh zdrojovky hladkosemenné (Montia fontana agg.)

okruh zvonku okrouhlolistého (Campanula rotundifolia agg.)

okřehek červený (Lemna turionifera)

okřehek hrbatý (Lemna gibba)

okřehek menší (Lemna minor)

okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)

olešník kmínolistý (Selinum carvifolia)

olše lepkavá (Alnus glutinosa) 📝 📷

olše lepkavá × o. šedá (Alnus ×pubescens)

olše šedá (Alnus incana) 📝 📷

olše šedá pravá (Alnus incana subsp. incana)

olše zelená (Alnus alnobetula) 📝 📷

oman hnidák (Inula conyzae)

oman pravý (Inula helenium)

oman smradlavý (Dittrichia graveolens)

oman vrbolistý (Inula salicina)

oman vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina)

oměj jedhoj (Aconitum anthora)

oměj pestrý (Aconitum variegatum) 📷

oměj šalamounek (Aconitum plicatum) 📷

oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) 📷

oměj vlčí mor žláznatý (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia) 📷

oměj zahradní (Aconitum ×cammarum)

opletka křovištní (Fallopia dumetorum)

opletka obecná (Fallopia convolvulus)

opletník plotní (Calystegia sepium)

opletník plotní pravý (Calystegia sepium subsp. sepium)

opletník sličný (Calystegia pulchra)

orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)

orobinec sítinovitý (Typha laxmannii)

orobinec širokolistý (Typha latifolia) 📷

orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) 📷

orsej jarní (Ficaria verna)

orsej jarní pravý (Ficaria verna subsp. verna)

ořechovec vejčitý (Carya ovata)

ořešák královský (Juglans regia)

osívka (Erophila)

osívka jarní (Erophila verna) 📷

osladič obecný (Polypodium vulgare) 📷

osladič obecný × o. přehlížený (Polypodium ×mantoniae)

ostropes trubil (Onopordum acanthium)

ostropestřec mariánský (Silybum marianum)

ostrožka stračka (Consolida regalis)

ostružiník (Rubus)

ostružiník alleghenský (Rubus allegheniensis)

ostružiník barrandienský (Rubus barrandienicus)

ostružiník bavorský (Rubus bavaricus)

ostružiník běloplstnatý (Rubus macromontanus)

ostružiník bradavkatý (Rubus hadracanthos)

ostružiník brázditý (Rubus sulcatus)

ostružiník brdský (Rubus brdensis)

ostružiník Caflischův (Rubus caflischii)

ostružiník červenožlázkatý (Rubus guentheri)

ostružiník český (Rubus bohemiicola)

ostružiník dřípený (Rubus laciniatus)

ostružiník dvojbarevný (Rubus bifrons)

ostružiník hornorakouský (Rubus muhelicus)

ostružiník jemný (Rubus chaerophyllus)

ostružiník ježiník, ostružiník sivý (Rubus caesius)

ostružiník kadeřavolistý (Rubus crispomarginatus)

ostružiník kapkovitý (Rubus guttiferus)

ostružiník kleťský (Rubus kletensis)

ostružiník krátkožlázkatý, ostružiník hrubý (Rubus rudis)

ostružiník Kuleszův (Rubus kuleszae)

ostružiník latnatý (Rubus grabowskii)

ostružiník lemový, ostružiník výslunný (Rubus apricus)

ostružiník lichosvazečkovitý (Rubus fasciculatiformis)

ostružiník lichosvazečkovitý (Rubus scabrosus)

ostružiník maliník, maliník (Rubus idaeus) 📝 📷

ostružiník mandloňokvětý (Rubus montanus)

ostružiník měkký (Rubus mollis)

ostružiník mnohoostný (Rubus scissoides)

ostružiník mohutný (Rubus grossus)

ostružiník nejměkčí (Rubus permollissimus)

ostružiník nicí, ostružiník Schleicherův (Rubus schleicheri)

ostružiník novohradský (Rubus silvae-norticae)

ostružiník okrouhlý (Rubus perpungens)

ostružiník pichlavý, ostružiník Koehlerův (Rubus koehleri)

ostružiník pošumavský (Rubus epipsilos)

ostružiník přícestní (Rubus dollnensis)

ostružiník rumištní (Rubus franconicus)

ostružiník růžovokvětý (Rubus perperus)

ostružiník řasnatý (Rubus plicatus) 📷

ostružiník sekce Corylifolii (Rubus sect. Corylifolii)

ostružiník sekce Rubus (Rubus sect. Rubus)

ostružiník Sendtnerův (Rubus sendtneri)

ostružiník série Glandulosi (Rubus ser. Glandulosi)

ostružiník skalní (Rubus saxatilis) 📝 📷

ostružiník sladkoplodý (Rubus armeniacus)

ostružiník stažený (Rubus constrictus)

ostružiník struhákový, ostružiník struhák (Rubus radula)

ostružiník svazečkovitý (Rubus fasciculatus)

ostružiník šedavý (Rubus canescens)

ostružiník tmavofialový (Rubus tabanimontanus)

ostružiník tmavozelený (Rubus clusii)

ostružiník tmavý (Rubus silvae-bohemicae)

ostružiník vonný (Rubus odoratus)

ostružiník vzpřímený (Rubus nessensis) 📝

ostružiník znožený (Rubus perpedatus)

ostružiník zvlněný (Rubus pericrispatus)

ostružiník žláznatý (Rubus pedemontanus) 📷

ostřice (Carex)

ostřice bažinná, ostřice mokřadní (Carex limosa) 📷

ostřice bledavá (Carex pallescens) 📷

ostřice blešní (Carex pulicaris) 📝 📷

ostřice Buekova × o. obecná (Carex ×ligniciensis)

ostřice Buekova, ostřice banátská (Carex buekii) 📷

ostřice Buekova × o. štíhlá (Carex ×vratislaviensis)

ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii)

ostřice časná (Carex praecox)

ostřice Davallova (Carex davalliana) 📷

ostřice Davallova × o. dvoudomá (Carex ×figertii)

ostřice dvoudomá (Carex dioica) 📝 📷

ostřice dvouřadá (Carex disticha) 📝

ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) 📷

ostřice horská (Carex montana) 📷

ostřice Hostova (Carex hostiana)

ostřice Hostova × o. rusá (Carex ×xanthocarpa)

ostřice chabá (Carex flacca) 📷

ostřice chabá pravá (Carex flacca subsp. flacca)

ostřice Chabertova (Carex otomana)

ostřice chlupatá (Carex pilosa)

ostřice chudokvětá (Carex pauciflora) 📝 📷

ostřice jarní (Carex caryophyllea) 📷

ostřice ježatá (Carex echinata) 📷

ostřice klasnatá (Carex spicata)

ostřice kulkonosná (Carex pilulifera) 📷

ostřice latnatá (Carex paniculata) 📝 📷

ostřice lesní (Carex sylvatica) 📷

ostřice liščí (Carex vulpina)

ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria) 📷

ostřice měchýřkatá × o. zobánkatá (Carex ×involuta)

ostřice měkkoostenná (Carex muricata)

ostřice Micheliova (Carex michelii)

ostřice mnoholistá (Carex leersii)

ostřice muskingumenská (Carex muskingumensis)

ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus)

ostřice obecná (Carex nigra) 📷

ostřice obecná × o. štíhlá (Carex ×elytroides)

ostřice obecná × o. trsnatá (Carex ×bolina)

ostřice obecná pravá (Carex nigra subsp. nigra)

ostřice oddálená (Carex distans)

ostřice odchylná (Carex appropinquata) 📝 📷

ostřice ostrá, ostřice kalužní (Carex acutiformis)

ostřice Pairaova (Carex pairae) 📷

ostřice plstnatá (Carex tomentosa)

ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa) 📷

ostřice pobřežní (Carex riparia)

ostřice pozdní (Carex oederi)

ostřice prodloužená (Carex elongata) 📷

ostřice prosová (Carex panicea) 📷

ostřice prstnatá (Carex digitata)

ostřice prstnatá bledoplevá (Carex digitata var. pallens)

ostřice prstnatá pravá (Carex digitata var. digitata)

ostřice převislá (Carex pendula)

ostřice přioblá, ostřice dvoumužná (Carex diandra) 📝 📷

ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda) 📷

ostřice rusá × o. skloněná (Carex ×alsatica)

ostřice rusá, ostřice žlutá (Carex flava) 📷

ostřice rusá × o. šupinoplodá (Carex ×ruedtii)

ostřice řídkoklasá (Carex remota) 📷

ostřice skloněná (Carex demissa) 📷

ostřice srstnatá (Carex hirta) 📷

ostřice stinná (Carex umbrosa) 📷

ostřice šáchorovitá (Carex bohemica)

ostřice šedavá (Carex canescens) 📷

ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza) 📝

ostřice štíhlá (Carex acuta) 📷

ostřice štíhlá × o. trsnatá (Carex ×allolepis)

ostřice štíhlá pravá (Carex acuta subsp. acuta)

ostřice štíhlá prostřední (Carex acuta subsp. intermedia)

ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa)

ostřice trsnatá (Carex cespitosa) 📷

ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) 📷

ostřice úzkolistá (Carex stenophylla)

ostřice vrchovištní (Carex magellanica) 📷

ostřice vrchovištní zaplavovaná (Carex magellanica subsp. irrigua)

ostřice vřesovištní (Carex ericetorum)

ostřice vyvýšená (Carex elata)

ostřice zaječí (Carex leporina) 📷

ostřice zobánkatá (Carex rostrata) 📷

oves hluchý (Avena fatua)

oves setý (Avena sativa)

oves setý skupina Praegravis (Avena sativa Praegravis Group)

ovsíček obecný (Aira caryophyllea)

ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 📷

ovsík vyvýšený pravý (Arrhenatherum elatius subsp. elatius)

ovsíř luční (Helictochloa pratensis)

ovsíř luční pravý (Helictochloa pratensis subsp. pratensis)

ovsíř pýřitý (Avenula pubescens) 📷

ozdobnice (Miscanthus)

ozdobnice cukrová (Miscanthus sacchariflorus)

ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys)

ožanka lesní (Teucrium scorodonia) 📷

ožanka lesní pravá (Teucrium scorodonia subsp. scorodonia)

paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)

pámelník bílý (Symphoricarpos albus) 📷

pamětník rolní (Acinos arvensis)

pampeliška bezzubá (Taraxacum hepaticum) 📷

pampeliška bičovitá (Taraxacum quadrangulum)

pampeliška brunátná (Taraxacum subxanthostigma) 📷

pampeliška červenavá (Taraxacum rubicundum)

pampeliška dřípená (Taraxacum lacinulatum)

pampeliška franská (Taraxacum plumbeum)

pampeliška hercynská (Taraxacum rhaeticum)

pampeliška hrozná (Taraxacum horridifrons)

pampeliška hřebenitá (Taraxacum pectinatiforme)

pampeliška hřebínkatá (Taraxacum cristatum)

pampeliška husí (Taraxacum pauckertianum)

pampeliška kadeřavá (Taraxacum verticosum) 📷

pampeliška kozí brada (Taraxacum porrigentilobatum)

pampeliška křídlatá (Taraxacum alatum) 📷

pampeliška mezernatá (Taraxacum diastematicum)

pampeliška nafialovělá (Taraxacum violaceinervosum) 📷

pampeliška návesní (Taraxacum urbicola) 📷

pampeliška nenápadná (Taraxacum valens) 📷

pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii)

pampeliška obrovitá (Taraxacum ingens) 📷

pampeliška ostrolistá (Taraxacum acroglossum) 📷

pampeliška pestrá (Taraxacum hamatiforme)

pampeliška půvabná (Taraxacum elegantius) 📷

pampeliška rašelinná (Taraxacum turfosum)

pampeliška rozevlátá (Taraxacum jugiferum) 📷

pampeliška salátová (Taraxacum ekmanii) 📷

pampeliška skandinávská (Taraxacum scanicum)

pampeliška slezská (Taraxacum parnassicum)

pampeliška smolná (Taraxacum piceatum) 📷

pampeliška stažená (Taraxacum contractum) 📷

pampeliška stejnolaločná (Taraxacum aequilobum)

pampeliška stínomilná (Taraxacum sublaeticolor)

pampeliška svazčitá (Taraxacum fasciatum) 📷

pampeliška šavlozubá (Taraxacum gentile)

pampeliška širolistá (Taraxacum laticordatum) 📷

pampeliška tajemná (Taraxacum deltoidifrons) 📷

pampeliška tlustá (Taraxacum crassum) 📷

pampeliška tupolistá (Taraxacum obtusifrons) 📷

pampeliška učesaná (Taraxacum macranthoides)

pampeliška upravená (Taraxacum interveniens)

pampeliška věncová (Taraxacum sertatum) 📷

pampeliška vltavská (Taraxacum moldavicum) 📷

pampeliška vyčnívající (Taraxacum exsertiforme) 📷

pampeliška vypouklá (Taraxacum amplum)

pampeliška záhadná (Taraxacum glossodon)

pampeliška zaprášená (Taraxacum pulverulentum) 📷

pampeliška zlatožlutá (Taraxacum acervatulum)

pampeliška žlutočnělečná (Taraxacum flavostylum) 📷

pampelišky smetánky (Taraxacum sect. Taraxacum)

papratka horská (Athyrium distentifolium) 📝 📷

papratka samičí (Athyrium filix-femina) 📝 📷

pastinák setý (Pastinaca sativa)

pastinák setý pravý (Pastinaca sativa subsp. sativa)

pavinec horský (Jasione montana)

pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum)

pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) 📷

pelyněk ladní (Artemisia campestris)

pelyněk pontický (Artemisia pontica)

pelyněk pravý (Artemisia absinthium)

penízek horský (Noccaea montana)

penízek modravý (Noccaea caerulescens) 📷

penízek prorostlý (Microthlaspi perfoliatum) 📷

penízek rolní (Thlaspi arvense) 📷

pérnatec horský (Thelypteris limbosperma) 📷

pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) 📝

pětiprstka (Gymnadenia)

pětiprstka vonná (Gymnadenia odoratissima)

pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)

pěťour malokvětý (Galinsoga parviflora)

pěťour srstnatý (Galinsoga quadriradiata) 📷

petržel obecná (Petroselinum crispum)

pcháč bahenní (Cirsium palustre) 📝 📷

pcháč bahenní × p. oset (Cirsium ×celakovskyanum)

pcháč bahenní × p. různolistý (Cirsium ×wankelii)

pcháč bahenní × p. zelinný (Cirsium ×hybridum)

pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)

pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon)

pcháč obecný (Cirsium vulgare) 📝 📷

pcháč oset (Cirsium arvense) 📝 📷

pcháč potoční (Cirsium rivulare)

pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum) 📷

pcháč různolistý × p. zelinný (Cirsium ×affine)

pcháč šedý (Cirsium canum)

pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) 📷

pilát lékařský (Anchusa officinalis) 📝 📷

písečnatka nejmenší (Arnoseris minima)

písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia) 📷

pitulník horský (Galeobdolon montanum) 📷

pitulník postříbřený (Galeobdolon argentatum)

pitulník žlutý (Galeobdolon luteum)

pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina) 📷

plamének plotní (Clematis vitalba)

plamének přímý (Clematis recta)

plamének východní (Clematis tangutica)

plamenka latnatá (Phlox paniculata)

plavín štítnatý (Nymphoides peltata) 📷

plavuň (Lycopodium)

plavuník (Diphasiastrum)

plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum) 📷

plavuník cypřiškovitý (Diphasiastrum tristachyum)

plavuník Isslerův (Diphasiastrum ×issleri) 📷

plavuník Øellgaardův (Diphasiastrum ×oellgaardii)

plavuník Zeillerův (Diphasiastrum ×zeilleri) 📷

plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum) 📷

plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) 📷

plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) 📷

plavuň pučivá pravá (Lycopodium annotinum subsp. annotinum)

plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) 📷

plavuň vidlačka pravá (Lycopodium clavatum subsp. clavatum)

plesnivka perlová (Anaphalis margaritacea)

pleška stopkatá (Willemetia stipitata) 📷

plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum) 📷

plevel okoličnatý pravý (Holosteum umbellatum var. umbellatum)

plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) 📷

plicník měkký (Pulmonaria mollis)

plicník tmavý (Pulmonaria obscura) 📷

plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)

pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora)

podbělice alpská (Homogyne alpina) 📷

podběl lékařský (Tussilago farfara) 📷

podbílek šupinatý (Lathraea squamaria) 📷

podbílek šupinatý pravý (Lathraea squamaria subsp. squamaria)

poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 📷

pohanka obecná (Fagopyrum esculentum)

pomněnka bahenní (Myosotis palustris) 📷

pomněnka bahenní pravá (Myosotis palustris subsp. palustris)

pomněnka bahenní volnokvětá (Myosotis palustris subsp. laxiflora)

pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta) 📷

pomněnka hajní (Myosotis nemorosa) 📷

pomněnka chlumní pravá (Myosotis ramosissima subsp. ramosissima) 📷

pomněnka lesní (Myosotis sylvatica) 📷

pomněnka rolní (Myosotis arvensis) 📷

pomněnka rolní pravá (Myosotis arvensis subsp. arvensis)

pomněnka různobarvá (Myosotis discolor) 📷

pomněnka různobarvá pravá (Myosotis discolor subsp. discolor)

pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa) 📷

pomněnkovec velkolistý (Brunnera macrophylla)

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) 📷

popenec obecný (Glechoma hederacea) 📷

potočnice lékařská (Nasturtium officinale)

prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora)

prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata) 📷

prasetník kořenatý pravý (Hypochaeris radicata subsp. radicata)

prasetník lysý (Hypochaeris glabra)

prasetník plamatý (Hypochaeris maculata) 📷

pravé ostružiníky (Rubus subg. Rubus)

prha arnika pravá, prha chlumní pravá (Arnica montana subsp. montana)

prha arnika, prha chlumní (Arnica montana) 📷

prlina rolní (Lycopsis arvensis)

prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum)

proskurník lékařský (Althaea officinalis)

proso seté (Panicum miliaceum)

proso vidlicokvěté (Panicum dichotomiflorum)

proso vláskovité (Panicum capillare)

protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum) 📷

protěž lesní (Gnaphalium sylvaticum) 📷

protěž norská (Gnaphalium norvegicum) 📷

prstnatec (Dactylorhiza)

prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) 📷

prstnatec bezový × p. májový (pravý) (Dactylorhiza ×ruppertii)

prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) 📷

prstnatec Fuchsův × p. májový (pravý) (Dactylorhiza ×braunii) 📷

prstnatec Fuchsův pravý × p. májový rašelinný (Dactylorhiza ×braunii nothosubsp. lilacina)

prstnatec Fuchsův (pravý) × p. Traunsteinerův (Dactylorhiza ×silvae-gabretae)

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis agg.)

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 📷

prstnatec májový (pravý) x. p. Traunsteinerův (Dactylorhiza ×dufftiana)

prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa) 📷

prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata) 📷

prstnatec plamatý pravý (Dactylorhiza maculata subsp. maculata)

prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) 📷

prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza traunsteineri subsp. traunsteineri) 📷

prustka obecná (Hippuris vulgaris)

průtržník lysý (Herniaria glabra)

prvosenka bezlodyžná (Primula vulgaris)

prvosenka jarní, petrklíč (Primula veris)

prvosenka jarní pravá (Primula veris subsp. veris)

prvosenka lysá (Primula auricula)

prvosenka vyšší (Primula elatior) 📷

prvosenka vyšší pravá (Primula elatior subsp. elatior)

pryskyřník hajní (Ranunculus nemorosus) 📷

pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus) 📷

pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus) 📷

pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus) 📷

pryskyřník mnohokvětý (Ranunculus polyanthemos)

pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius) 📷

pryskyřník plamének (Ranunculus flammula) 📷

pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius) 📷

pryskyřník plazivý (Ranunculus repens) 📷

pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 📷

pryskyřník prudký Friesův (Ranunculus acris subsp. friesianus)

pryskyřník prudký pravý (Ranunculus acris subsp. acris)

pryskyřník rákosinový (Ranunculus phragmiteti)

pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis)

pryskyřník sardinský (Ranunculus sardous)

pryskyřník velký (Ranunculus lingua) 📝 📷

pryšec (Euphorbia)

pryšec drobný (Euphorbia exigua)

pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) 📷

pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia)

pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides)

pryšec obecný (Euphorbia esula)

pryšec okrouhlý (Euphorbia peplus)

pryšec prutnatý (Euphorbia virgata)

pryšec skočcový (Euphorbia lathyris)

pryšec skvrnitý (Euphorbia maculata)

pryšec sladký (Euphorbia dulcis)

pryšec tuhý (Euphorbia stricta)

přeslička bahenní (Equisetum palustre) 📷

přeslička lesní (Equisetum sylvaticum) 📷

přeslička luční (Equisetum pratense)

přeslička největší (Equisetum telmateia)

přeslička pobřežní (Equisetum ×littorale)

přeslička poříční (Equisetum fluviatile) 📷

přeslička rolní (Equisetum arvense) 📷

přeslička rolní pravá (Equisetum arvense subsp. arvense)

přeslička zimní (Equisetum hyemale) 📷

psárka kolénkatá (Alopecurus geniculatus) 📷

psárka luční (Alopecurus pratensis) 📷

psárka plavá (Alopecurus aequalis) 📷

psárka polní (Alopecurus myosuroides) 📝 📷

psineček alpský (Agrostis alpina)

psineček obecný (Agrostis capillaris) 📝 📷

psineček psí (Agrostis canina) 📝 📷

psineček skalní (Agrostis rupestris)

psineček tuhý (Agrostis vinealis)

psineček veliký (Agrostis gigantea)

psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera) 📝

pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) 📷

pšenice (Triticum aestivum Aestivum Group)

pšenice setá (Triticum aestivum)

pšeníčko rozkladité (Milium effusum) 📷

ptačinec bahenní (Stellaria palustris)

ptačinec bledý (Stellaria pallida)

ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia) 📝 📷

ptačinec hajní (Stellaria nemorum) 📷

ptačinec mokřadní (Stellaria alsine) 📷

ptačinec přehlížený (Stellaria neglecta)

ptačinec trávovitý (Stellaria graminea) 📷

ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) 📷

ptačinec žabinec, ptačinec prostřední (Stellaria media) 📷

ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)

puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) 📝 📷

pumpava obecná, pumpava rozpuková (Erodium cicutarium)

pupalka (Oenothera)

pupalka dvouletá (Oenothera biennis) 📷

pupalka klamná (Oenothera fallax)

pupalka rudokališní (Oenothera glazioviana)

pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) 📷

pupava bezlodyžná pravá (Carlina acaulis subsp. acaulis)

pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)

pupava obecná (Carlina vulgaris)

pupkovec jarní (Omphalodes verna)

pustoryl věncový (Philadelphus coronarius)

puškvorec obecný (Acorus calamus) 📷

pýrovník psí (Elymus caninus) 📷

pýr plazivý (Elymus repens)

pýr plazivý pravý (Elymus repens subsp. repens)

rákos obecný (Phragmites australis)

rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides)

rdesno blešník (Persicaria lapathifolia)

rdesno blešník bledé (Persicaria lapathifolia subsp. pallida)

rdesno blešník pravé (Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia)

rdesno červivec (Persicaria maculosa) 📷

rdesno hadí kořen (Bistorta officinalis) 📝 📷

rdesno menší (Persicaria minor) 📷

rdesno mnohoklasé (Rubrivena polystachya)

rdesno objímavé (Bistorta amplexicaulis)

rdesno obojživelné (Persicaria amphibia) 📷

rdesno peprník (Persicaria hydropiper) 📷

rdesno řídkokvěté (Persicaria mitis) 📷

rdest alpský, rdest červenavý (Potamogeton alpinus) 📷

rdest Berchtoldův (Potamogeton berchtoldii)

rdest hustolistý (Groenlandia densa)

rdestík hřebenitý, rdest hřebenitý (Stuckenia pectinata)

rdest kadeřavý (Potamogeton crispus)

rdest maličký (Potamogeton pusillus) 📝

rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius)

rdest prorostlý (Potamogeton perfoliatus)

rdest světlý (Potamogeton lucens)

rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius)

rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides) 📝

rdest vzplývavý (Potamogeton natans) 📷

réva vinná pravá (Vitis vinifera subsp. vinifera)

reveň kadeřavá (Rheum ×rhabarbarum)

reveň lékařská (Rheum officinale)

rmen barvířský, marunek barvířský (Anthemis tinctoria) 📷

rmen barvířský pravý (Anthemis tinctoria subsp. tinctoria)

rmen rolní (Anthemis arvensis)

rmen rusínský (Anthemis ruthenica)

rmen smrdutý (Anthemis cotula)

rohatec růžkatý (Glaucium corniculatum)

rojovník bahenní (Rhododendron tomentosum) 📷

rosička krvavá (Digitaria sanguinalis)

rosička krvavá brvitá (Digitaria sanguinalis var. pectiniformis)

rosička krvavá pravá (Digitaria sanguinalis var. sanguinalis)

rosička lysá (Digitaria ischaemum) 📷

rosnatka (Drosera)

rosnatka anglická (Drosera anglica) 📷

rosnatka obvejčitá (Drosera ×obovata) 📷

rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) 📷

rosnatka prostřední (Drosera intermedia)

rozchodnice růžová (Rhodiola rosea)

rozchodník bílý (Sedum album)

rozchodník huňatý (Sedum villosum) 📷

rozchodník křovištní, rozchodníkovec křovištní (Hylotelephium jullianum) 📷

rozchodník nachový, rozchodníkovec nachový (Hylotelephium telephium) 📷

rozchodník ostrý (Sedum acre) 📷

rozchodník pochybný, tlusták pochybný (Sedum spurium)

rozchodník skalní, panetřesk skalní (Sedum reflexum)

rozchodník suchomilný přímý, panetřesk suchomilný přímý (Sedum rupestre subsp. erectum)

rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare)

rozchodník španělský (Sedum hispanicum) 📷

rozchodník velký, rozchodníkovec velký (Hylotelephium maximum) 📷

rozchodník zvrhlý, tlusták zvrhlý (Sedum hybridum)

rozpuk jizlivý (Cicuta virosa) 📷

rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia)

rozrazil cizí pravý (Veronica peregrina subsp. peregrina)

rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii)

rozrazil dlouholistý (Veronica maritima) 📷

rozrazil douškolistý (Veronica serpyllifolia) 📷

rozrazil douškolistý pravý (Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia)

rozrazil drchničkovitý (Veronica anagallis-aquatica)

rozrazil horský (Veronica montana) 📷

rozrazil jarní (Veronica verna)

rozrazil laločnatý (Veronica sublobata) 📷

rozrazil lékařský (Veronica officinalis) 📷

rozrazil lékařský alpínský (Veronica officinalis var. alpestris)

rozrazil lékařský pravý (Veronica officinalis var. officinalis)

rozrazil lesklý (Veronica polita)

rozrazil matný (Veronica opaca)

rozrazil nitkovitý (Veronica filiformis) 📷

rozrazil ožankový (Veronica teucrium)

rozrazil perský (Veronica persica)

rozrazil pobřežní (Veronica catenata)

rozrazil polní (Veronica agrestis)

rozrazil potoční (Veronica beccabunga) 📷

rozrazil rakouský (Veronica austriaca)

rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) 📷

rozrazil rezekvítek pravý (Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys)

rozrazil rolní (Veronica arvensis) 📷

rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) 📷

rozrazil trojklaný (Veronica triphyllos)

rožec hajní (Cerastium lucorum)

rožec klubkatý (Cerastium glomeratum) 📷

rožec lepkavý (Cerastium glutinosum)

rožec nízký (Cerastium pumilum)

rožec obecný (Cerastium holosteoides) 📷

rožec obecný luční (Cerastium holosteoides subsp. vulgare)

rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum)

rožec plstnatý (Cerastium tomentosum)

rožec pochybný (Cerastium dubium)

rožec rolní (Cerastium arvense) 📷

rožec rolní pravý (Cerastium arvense subsp. arvense)

rukev bažinná (Rorippa palustris) 📷

rukev křenovitá (Rorippa ×armoracioides)

rukev obecná (Rorippa sylvestris)

rukev obojživelná (Rorippa amphibia)

rulík zlomocný (Atropa bella-donna)

růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima)

růže bílá (Rosa ×alba)

růže Jundzillova (Rosa marginata)

růže májová (Rosa majalis)

růže mnohokvětá (Rosa multiflora)

růže oválnolistá (Rosa elliptica)

růže plstnatá (Rosa tomentosa)

růže podhorská (Rosa dumalis)

růže podhorská chlumní (Rosa dumalis subsp. subcollina)

růže podhorská pašípková (Rosa dumalis subsp. subcanina)

růže podhorská pravá (Rosa dumalis subsp. dumalis)

růže podhorská šedá (Rosa dumalis subsp. coriifolia)

růže polní (Rosa agrestis)

růže převislá (Rosa pendulina) 📷

růže rolní, růže plazivá (Rosa arvensis)

růže Sherardova (Rosa sherardii)

růže sivá (Rosa glauca)

růže stolistá (Rosa ×centifolia)

růže svraskalá (Rosa rugosa)

růže šípková (Rosa canina) 📷

růže šípková křovištní (Rosa canina subsp. corymbifera)

růže šípková pravá (Rosa canina subsp. canina)

růže vinná (Rosa rubiginosa)

růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum)

rybíz alpínský, meruzalka alpínská (Ribes alpinum) 📷

rybíz černý (Ribes nigrum)

rybíz červený, meruzalka červená (Ribes rubrum) 📷

rybíz skalní, meruzalka skalní (Ribes petraeum) 📷

rýt barvířský (Reseda luteola)

rýt žlutý (Reseda lutea)

řebříček bertrám (Achillea ptarmica) 📷

řebříček chlumní (Achillea collina)

řebříček luční (Achillea pratensis)

řebříček obecný (Achillea millefolium)

řebříček obecný pravý (Achillea millefolium subsp. millefolium)

řebříček obecný sudetský (Achillea millefolium subsp. sudetica)

řebříček sličný (Achillea nobilis)

ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum)

ředkev setá (Raphanus sativus)

řepa obecná (řepa) (Beta vulgaris)

řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)

řepík lékařský pravý (Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria)

řepík vonný (Agrimonia procera)

řepinka latnatá (Neslia paniculata)

řepka (Brassica napus Napus Group)

řeřicha (Lepidium)

řeřicha chlumní (Lepidium campestre) 📷

řeřicha rumní (Lepidium ruderale)

řeřicha různolistá (Lepidium heterophyllum)

řeřicha virginská (Lepidium virginicum)

řeřišnice bahenní (Cardamine dentata)

řeřišnice hořká (Cardamine amara) 📷

řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara subsp. opicii)

řeřišnice hořká pravá (Cardamine amara subsp. amara)

řeřišnice hořká rakouská (Cardamine amara subsp. austriaca) 📷

řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa) 📷

řeřišnice luční (Cardamine pratensis) 📷

řeřišnice nedůtklivá (Cardamine impatiens)

řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia) 📷

řeřišnice srstnatá (Cardamine hirsuta) 📷

řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) 📷

řeřišnice vlaštovičníkovitá (Cardamine chelidonia)

řeřišničník Hallerův (Arabidopsis halleri) 📷

řeřišničník Hallerův pravý (Arabidopsis halleri subsp. halleri)

řeřišničník písečný (Arabidopsis arenosa) 📷

řeřišničník písečný pravý (Arabidopsis arenosa subsp. arenosa)

řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)

řezan pilolistý (Stratiotes aloides)

řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum)

řimbaba obecná (Tanacetum parthenium)

řimbaba velkolistá (Tanacetum macrophyllum)

sadec konopáč (Eupatorium cannabinum)

samorostlík klasnatý (Actaea spicata) 📷

sasanka hajní (Anemone nemorosa) 📷

sasanka lesní (Anemone sylvestris)

sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) 📷

sedmikráska obecná (chudobka) (Bellis perennis) 📷

sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) 📷

sevlák potoční (Sium latifolium)

silenka dvoudomá, knotovka červená (Silene dioica) 📷

silenka dvoudomá × s. širolistá bílá (Silene ×hampeana)

silenka hajní (Silene nemoralis)

silenka lepkavá, knotovka lepkavá (Silene viscosa)

silenka nadmutá (Silene vulgaris) 📷

silenka nadmutá pravá (Silene vulgaris subsp. vulgaris)

silenka nicí (Silene nutans) 📷

silenka noční, knotovka noční (Silene noctiflora)

silenka rozsochatá (Silene dichotoma)

silenka svazčitá (Atocion armeria)

silenka širolistá bílá, knotovka bílá (Silene latifolia subsp. alba)

silenka širolistá, knotovka širolistá (Silene latifolia) 📷

sítina alpská (Juncus alpinoarticulatus) 📷

sítina cibulkatá (Juncus bulbosus) 📷

sítina článkovaná (Juncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × s. ostrokvětá (Juncus ×montserratensis)

sítina klubkatá (Juncus conglomeratus)

sítina klubkatá × s. rozkladitá (Juncus ×brueggeri)

sítina kostrbatá (Juncus squarrosus) 📷

sítina mečolistá (Juncus ensifolius)

sítina niťovitá (Juncus filiformis)

sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus) 📷

sítina rozkladitá (Juncus effusus) 📷

sítina rybniční (Juncus tenageia)

sítina sivá (Juncus inflexus) 📷

sítina smáčknutá (Juncus compressus) 📷

sítina strboulkatá, sítina hlávkatá (Juncus capitatus)

sítina tenká (Juncus tenuis) 📷

sítina tmavá, sítina černavá (Juncus atratus)

sítina trojklaná (Juncus trifidus) 📝 📷

sítina žabí (Juncus bufonius) 📷

skalník (Cotoneaster)

skalník Dielsův (Cotoneaster dielsianus)

skalník rozkladitý (Cotoneaster divaricatus)

skalník rozprostřený (Cotoneaster horizontalis)

sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) 📷

skřípina kořenující (Scirpus radicans) 📝

skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) 📝 📷

skřípinec (Schoenoplectus)

skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) 📷

skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus)

skupina pryskyřníku zlatožlutého s. lat. (Ranunculus auricomus group s. lat.)

sleziník červený (Asplenium trichomanes) 📷

sleziník červený lužický (Asplenium trichomanes nothosubsp. lusaticum)

sleziník červený pravý (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes)

sleziník červený tmavohnědý (Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens)

sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium)

sleziník netíkovitý (Asplenium adiantum-nigrum)

sleziník routička (Asplenium ruta-muraria) 📷

sleziník routička pravý (Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria)

sleziník severní (Asplenium septentrionale) 📷

sleziník severní pravý (Asplenium septentrionale subsp. septentrionale)

sleziník střídavolistý (Asplenium ×alternifolium)

sleziník střídavolistý pravý (Asplenium ×alternifolium nothosubsp. alternifolium)

sleziník zelený (Asplenium viride) 📷

sléz lesní (Malva sylvestris)

sléz lesní maurský (Malva sylvestris var. mauritiana)

sléz pižmový (Malva moschata) 📷

sléz přehlížený (Malva neglecta)

sléz velkokvětý (Malva alcea) 📷

slivoň myrobalán, myrobalán (Prunus cerasifera)

slivoň obecná, slíva (Prunus insititia) 📷

slivoň švestka, švestka (Prunus domestica)

slunečnice pozdní (Helianthus ×laetiflorus)

slunečnice roční (Helianthus annuus)

slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus)

smělek (Koeleria)

smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 📷

smělek štíhlý (Koeleria macrantha)

smilka tuhá (Nardus stricta) 📷

smldník bahenní (Peucedanum palustre) 📷

smldník jelení (Peucedanum cervaria)

smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum)

smolnička obecná (Viscaria vulgaris) 📷

smrkovník plazivý (Goodyera repens) 📷

smrk pichlavý (Picea pungens)

smrk sivý (Picea glauca)

smrk ztepilý (Picea abies) 📝 📷

sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) 📷

sója luštinatá (Glycine max)

sporýš klasnatý (Verbena bonariensis)

sporýš lékařský (Verbena officinalis)

srdečník obecný, buřina srdečník (Leonurus cardiaca)

srdečník obecný pravý (Leonurus cardiaca subsp. cardiaca)

srha hajní (Dactylis polygama)

srha laločnatá, srha říznačka (Dactylis glomerata) 📷

srpek obecný (Falcaria vulgaris)

srpice barvířská (Serratula tinctoria) 📷

srpice barvířská pravá (Serratula tinctoria subsp. tinctoria)

srstka angrešt, angrešt, meruzalka srstka (Ribes uva-crispa) 📷

starček bažinný (Senecio paludosus)

starček bludný (Senecio erraticus)

starček dutý, pastarček dutý (Tephroseris palustris)

starček Fuchsův pravý, starček vejčitý pravý (Senecio ovatus subsp. ovatus)

starček Fuchsův × s. hercynský (Senecio ×decipiens)

starček Fuchsův × s. německý (Senecio ×futakii)

starček Fuchsův, starček vejčitý (Senecio ovatus) 📷

starček hercynský (Senecio hercynicus) 📷

starček jarní (Senecio vernalis)

starček lepkavý (Senecio viscosus) 📷

starček lesní (Senecio sylvaticus) 📷

starček německý (Senecio germanicus) 📷

starček obecný (Senecio vulgaris) 📷

starček obecný pravý (Senecio vulgaris subsp. vulgaris)

starček podalpský (Senecio subalpinus) 📷

starček potoční, pastarček potoční (Tephroseris crispa) 📷

starček přímětník (Senecio jacobaea) 📷

starček přímětník pravý (Senecio jacobaea subsp. jacobaea)

starček roketolistý (Senecio erucifolius)

starček úzkolistý (Senecio inaequidens)

starček vodní (Senecio aquaticus)

starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieraciifolius) 📷

stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum) 📷

stolístek přeslenatý (Myriophyllum verticillatum)

stolístek střídavolistý (Myriophyllum alterniflorum) 📷

stozrník lnovitý (Radiola linoides)

strdivka jednokvětá (Melica uniflora)

strdivka nicí (Melica nutans)

strdivka zbarvená (Melica picta)

strmobýl lysý, huseník lysý (Turritis glabra) 📷

strošek pomněnkový (Lappula squarrosa)

střemcha obecná (Prunus padus) 📷

střemcha obecná pravá (Prunus padus subsp. padus)

střemcha obecná skalní (Prunus padus subsp. borealis)

střemcha pozdní (Prunus serotina)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

stulík malý (Nuphar pumila) 📝 📷

stulík žlutý (Nuphar lutea) 📝 📷

suchokvět roční (Xeranthemum annuum)

suchopýr (Eriophorum)

suchopýrek (Trichophorum)

suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) 📷

suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum) 📷

suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) 📷

suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) 📷

suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile) 📷

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) 📷

svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia)

sveřep Benekenův (Bromus benekenii) 📷

sveřep bezbranný (Bromus inermis) 📷

sveřep hroznatý (Bromus racemosus)

sveřep jalový (Bromus sterilis)

sveřep kýlnatý (Bromus carinatus) 📷

sveřep luční (Bromus commutatus)

sveřep měkký (Bromus hordeaceus) 📷

sveřep měkký pravý (Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus)

sveřep rolní (Bromus arvensis)

sveřep stoklasa (Bromus secalinus)

sveřep střešní (Bromus tectorum)

sveřep vzpřímený (Bromus erectus)

světličník lepkavý (Parentucellia viscosa)

světlík drobnokvětý (Euphrasia micrantha)

světlík hajní, světlík větvený (Euphrasia nemorosa) 📷

světlík lékařský (Euphrasia officinalis) 📷

světlík lékařský horský (Euphrasia officinalis var. monticola)

světlík lékařský Rostkovův (Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana) 📝

světlík lékařský Rostkovův (Euphrasia officinalis var. rostkoviana) 📝

světlík tuhý (Euphrasia stricta) 📷

světlík tuhý pravý (Euphrasia stricta subsp. stricta)

svída bílá (Cornus alba)

svída krvavá (Cornus sanguinea)

svída krvavá jižní (Cornus sanguinea subsp. australis)

svída krvavá pravá (Cornus sanguinea subsp. sanguinea)

svída krvavá uherská (Cornus sanguinea subsp. hungarica)

svída výběžkatá (Cornus sericea)

svízel bahenní (Galium palustre) 📷

svízel bílý (Galium album) 📷

svízel bílý pravý (Galium album subsp. album)

svízel hercynský (Galium saxatile) 📷

svízelka chlupatá (Cruciata laevipes) 📷

svízelka lysá (Cruciata verna) 📷

svízel lesní (Galium sylvaticum) 📷

svízel nízký (Galium pumilum) 📷

svízel okrouhlolistý (Galium rotundifolium) 📷

svízel pochybný (Galium spurium)

svízel pomořanský (Galium ×pomeranicum) 📷

svízel potoční (Galium rivale) 📷

svízel povázka (Galium mollugo)

svízel prodloužený (Galium elongatum) 📷

svízel přítula (Galium aparine) 📷

svízel severní (Galium boreale)

svízel severní pravý (Galium boreale subsp. boreale)

svízel Schultesův (Galium intermedium)

svízel slatinný (Galium uliginosum) 📷

svízel syřišťový (Galium verum)

svízel vonný, mařinka vonná (Galium odoratum) 📝 📷

svízel Wirtgenův (Galium wirtgenii)

svlačec rolní (Convolvulus arvensis)

šafrán (Crocus)

šafrán bělokvětý (Crocus vernus) 📷

šáchor hnědý (Cyperus fuscus)

šáchor žlutavý (Cyperus flavescens)

šalvěj hajní (Salvia nemorosa)

šalvěj lékařská (Salvia officinalis)

šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa)

šalvěj luční (Salvia pratensis)

šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)

šanta kočičí (Nepeta cataria)

šater zední (Gypsophila muralis) 📷

šedivka šedá (Berteroa incana)

šejdračka bahenní (Zannichellia palustris)

šeřík obecný (Syringa vulgaris)

šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris) 📝 📷

šídlatka ostnovýtrusá (Isoëtes echinospora) 📝 📷

šicha černá (Empetrum nigrum)

šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum) 📷

šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia) 📷

šípatka širolistá (Sagittaria latifolia)

šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata) 📷

škarda bahenní (Crepis paludosa) 📷

škarda dvouletá (Crepis biennis) 📷

škarda měkká (Crepis mollis subsp. succisifolia) 📷

škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia)

škarda střešní (Crepis tectorum)

škarda ukousnutá (Crepis praemorsa)

škarda vláskovitá (Crepis capillaris) 📷

šklebivec přímý (Misopates orontium)

škumpa orobincová (Rhus typhina)

špirlice nachová (Sarracenia purpurea)

šrucha zelná (Portulaca oleracea)

šrucha zelná pravá (Portulaca oleracea subsp. oleracea)

šťavel (Oxalis)

šťavel evropský (Oxalis stricta)

šťavel kyselý (Oxalis acetosella) 📷

šťavel růžkatý (Oxalis corniculata) 📷

štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides) 📷

štětináč širolistý (Turgenia latifolia)

štětinec laločnatý (Echinocystis lobata)

štětka chlupatá (Dipsacus pilosus)

štětka planá (Dipsacus fullonum)

štětka větší (Dipsacus strigosus)

štírovník bažinný (Lotus pedunculatus) 📷

štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 📷

štírovník růžkatý pravý (Lotus corniculatus var. corniculatus)

šťovík alpský (Rumex alpinus)

šťovík árónolistý, šťovík horský (Rumex arifolius) 📷

šťovík bahenní (Rumex palustris)

šťovík dlouholistý (Rumex longifolius)

šťovík kadeřavý (Rumex crispus) 📷

šťovík kadeřavý × š. tupolistý (Rumex ×pratensis)

šťovík klubkatý (Rumex conglomeratus)

šťovík koňský (Rumex hydrolapathum)

šťovík krvavý (Rumex sanguineus)

šťovík kyselý (Rumex acetosa)

šťovík menší (Rumex acetosella) 📷

šťovík menší dřípený (Rumex acetosella subsp. multifidus)

šťovík menší krytoplodý (Rumex acetosella subsp. pyrenaicus)

šťovík menší pravý (Rumex acetosella subsp. acetosella)

šťovík menší tenkolistý (Rumex acetosella subsp. tenuifolius)

šťovík obvejčitý (Rumex obovatus)

šťovík přímořský (Rumex maritimus)

šťovík štítnatý (Rumex scutatus)

šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) 📷

šťovík tupolistý lesní (Rumex obtusifolius var. microcarpus)

šťovík tupolistý pravý (Rumex obtusifolius var. obtusifolius)

šťovík tupolistý přechodný (Rumex obtusifolius var. transiens)

šťovík vodní (Rumex aquaticus) 📷

švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis) 📷

tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides) 📝 📷

tařice kališní (Alyssum alyssoides)

tařice skalní (Aurinia saxatilis)

tařice skalní pravá (Aurinia saxatilis subsp. saxatilis)

tařicovka přímořská (Lobularia maritima)

tařička kosníkovitá (Aubrieta deltoidea)

tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius)

tavolník (Spiraea)

tavolník Billardův (Spiraea ×billardii)

tavolník bílý (Spiraea alba) 📷

tavolník Douglasův × t. vrbolistý (Spiraea ×pseudosalicifolia) 📷

tavolník ožankolistý (Spiraea chamaedryfolia)

tavolník van Houtteův (Spiraea ×vanhouttei)

tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia) 📝 📷

tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium)

tetlucha kozí pysk pravá (Aethusa cynapium subsp. cynapium)

tetlucha kozí pysk vznešená (Aethusa cynapium subsp. elata)

tis červený (Taxus baccata) 📷

tolice dětelová (Medicago lupulina) 📷

tolice měňavá (Medicago ×varia)

tolice mnohotvará (Medicago polymorpha)

tolice srpovitá (Medicago falcata)

tolije bahenní (Parnassia palustris) 📝 📷

tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria)

tomka alpská (Anthoxanthum alpinum) 📷

tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 📷

topol balzámový (Populus balsamifera) 📷

topol bělavý (Populus candicans)

topol bílý, linda (Populus alba) 📝

topol černý 'Italica' (Populus nigra)

topol kanadský (Populus ×canadensis)

topol osika, osika (Populus tremula) 📷

topolovka růžová (Alcea rosea)

topol šedý (Populus ×canescens)

tořice japonská (Torilis japonica) 📷

toříček jednohlízný (Herminium monorchis)

tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) 📷

trnka obecná, trnka (Prunus spinosa)

trnovník akát, akát (Robinia pseudoacacia)

trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 📝 📷

trojzubec poléhavý (Danthonia decumbens) 📷

truskavec obecný, rdesno obecné (Polygonum arenastrum)

truskavec ptačí, rdesno ptačí (Polygonum aviculare)

truskavec vesnický, rdesno vesnické (Polygonum rurivagum)

trýzel (Erysimum)

trýzel jestřábníkolistý (Erysimum virgatum)

trýzel malokvětý (Erysimum cheiranthoides)

trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium)

trýzel tvrdý (Erysimum durum)

třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata) 📷

třapatka srstnatá (Rudbeckia hirta)

třeslice prostřední (Briza media) 📷

třeslice větší (Briza maxima)

třešeň ptačí, třešeň (Prunus avium) 📷

třešeň višeň, višeň (Prunus cerasus)

třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum)

třezalka horská (Hypericum montanum) 📷

třezalka chlupatá (Hypericum hirsutum) 📷

třezalka přítupá (Hypericum dubium)

třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum) 📷

třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) 📷

třezalka skvrnitá × t. tečkovaná (Hypericum ×desetangsii)

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 📷

třtina (Calamagrostis)

třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) 📝 📷

třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) 📷

třtina nachová (Calamagrostis purpurea) 📷

třtina pestrá (Calamagrostis varia)

třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) 📝 📷

třtina šedavá (Calamagrostis canescens) 📝 📷

tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) 📷

tučnice obecná pravá (Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris)

turanka kanadská, turan kanadský (Conyza canadensis)

turan ostrý (Erigeron acris) 📷

turan pozdní (Erigeron muralis)

turan roční (Erigeron annuus) 📷

turan roční pravý (Erigeron annuus subsp. annuus)

turan roční severní (Erigeron annuus subsp. septentrionalis)

turan velkolistý (Erigeron macrophyllus) 📷

tužanka tvrdá (Sclerochloa dura)

tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) 📷

tužebník jilmový pravý (Filipendula ulmaria subsp. ulmaria)

tužebník obecný (Filipendula vulgaris)

udatna lesní (Aruncus dioicus) 📷

úhorník mnohodílný (Descurainia sophia)

upolín nejvyšší (Trollius altissimus) 📷

úpor peprný (Elatine hydropiper)

úpor trojmužný (Elatine triandra)

úrazník brvitý pravý (Sagina apetala subsp. apetala)

úrazník položený (Sagina procumbens) 📷

úrazník položený × ú. skalní (Sagina ×normaniana)

úrazník skalní (Sagina saginoides) 📷

úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)

úročník bolhoj obecný (Anthyllis vulneraria subsp. pseudovulneraria)

vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) 📷

válečka lesní (Brachypodium sylvaticum)

válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) 📷

večernice vonná (Hesperis matronalis)

večernice vonná pravá (Hesperis matronalis subsp. matronalis) 📷

vemeníček zelený (Coeloglossum viride) 📷

vemeník (Platanthera)

vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) 📷

vemeník dvoulistý × v. zelenavý (Platanthera ×graebneri)

vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) 📷

věsenka nachová (Prenanthes purpurea) 📷

vesnovka obecná (Lepidium draba)

vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia)

vikev čtyřsemenná (Vicia tetrasperma) 📷

vikev horská (Vicia oreophila)

vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides)

vikev hrachovitá (Vicia pisiformis)

vikev huňatá (Vicia villosa) 📷

vikev huňatá olysalá (Vicia villosa subsp. varia)

vikev huňatá pravá (Vicia villosa subsp. villosa)

vikev chlupatá (Vicia hirsuta)

vikev křovištní (Vicia dumetorum) 📷

vikev lesní (Vicia sylvatica)

vikev plotní (Vicia sepium) 📷

vikev plotní chlumní (Vicia sepium var. montana)

vikev plotní pravá (Vicia sepium var. sepium)

vikev ptačí (Vicia cracca) 📷

vikev setá (Vicia sativa) 📷

vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia) 📷

vikev úzkolistá (Vicia angustifolia)

vikev úzkolistá osenní (Vicia angustifolia var. segetalis)

vikev velkokvětá (Vicia grandiflora)

violka bahenní (Viola palustris) 📷

violka chlumní (Viola collina) 📷

violka chlumní × v. srstnatá (Viola ×interjecta)

violka chlumní × v. vonná (Viola ×porphyrea)

violka lesní (Viola reichenbachiana) 📷

violka lesní × v. Rivinova (Viola ×dubia)

violka písečná (Viola rupestris)

violka psí (Viola canina) 📷

violka psí horská, violka psí Ruppova (Viola canina subsp. ruppii)

violka psí pravá (Viola canina subsp. canina)

violka Rivinova (Viola riviniana) 📷

violka rohatá, violka ostruhatá (Viola cornuta) 📷

violka rolní (Viola arvensis) 📷

violka slatinná (Viola stagnina)

violka srstnatá (Viola hirta) 📷

violka srstnatá × v. vonná (Viola ×scabra)

violka trojbarevná (Viola tricolor) 📷

violka trojbarevná pravá (Viola tricolor subsp. tricolor)

violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. polychroma) 📷

violka vonná (Viola odorata) 📷

violka žlutá (Viola lutea)

vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia)

vítod chocholatý (Polygala comosa) 📷

vítod nahořklý (Polygala amarella) 📷

vítod nahořklý pravý (Polygala amarella subsp. amarella)

vítod obecný (Polygala vulgaris) 📷

vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis) 📷

vítod větší (Polygala major)

vlaštovičník větší (Chelidonium majus) 📷

voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae)

vodní mor kanadský (Elodea canadensis) 📷

volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium)

voskovka menší (Cerinthe minor) 📷

vranec jedlový (Huperzia selago) 📷

vranec jedlový pravý (Huperzia selago subsp. selago)

vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) 📷

vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium) 📷

vratička jednoduchá (Botrychium simplex) 📷

vratička měsíční (Botrychium lunaria) 📷

vratička mnohoklaná (Botrychium multifidum) 📷

vratič obecný (Tanacetum vulgare) 📷

vrba (Salix)

vrba bílá (Salix alba)

vrba bílá × v. křehká (Salix ×rubens)

vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) 📷

vrba černající (Salix myrsinifolia) 📷

vrba dvoubarvá (Salix bicolor)

vrba jíva (Salix caprea) 📷

vrba jíva × v. nachová (Salix ×wimmeriana)

vrba jíva × v. popelavá (Salix ×reichardtii)

vrba jíva × v. ušatá (Salix ×capreola) 📷

vrba košíkářská (Salix viminalis)

vrba košíkářská × v. nachová (Salix ×rubra)

vrba košíkářská × v. popelavá (Salix ×holosericea)

vrba křehká (Salix euxina)

vrba křehká × v. pětimužná (Salix ×meyeriana)

vrba lýkovcová (Salix daphnoides)

vrba nachová (Salix purpurea) 📷

vrba pětimužná (Salix pentandra) 📷

vrba plazivá (Salix repens) 📷

vrba popelavá (Salix cinerea) 📷

vrba popelavá × v. ušatá (Salix ×multinervis)

vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) 📷

vrba rozmarýnolistá × v. ušatá (Salix ×plicata)

vrba šedá (Salix elaeagnos)

vrba špičatolistá (“kaspická vrba”) (Salix acutifolia)

vrba trojmužná (Salix triandra) 📷

vrba trojmužná různobarvá (Salix triandra subsp. amygdalina)

vrba ušatá (Salix aurita) 📷

vrba velkolistá (Salix appendiculata) 📷

vrbina hajní (Lysimachia nemorum) 📝 📷

vrbina kytkokvětá, bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora) 📷

vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) 📷

vrbina penízková (Lysimachia nummularia)

vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata)

vrbovka (Epilobium)

vrbovka bahenní (Epilobium palustre) 📷

vrbovka bahenní × v. žláznatá (Epilobium ×fossicola)

vrbovka čtyřhranná (Epilobium tetragonum)

vrbovka drchničkolistá (Epilobium anagallidifolium)

vrbovka horská (Epilobium montanum) 📷

vrbovka chlumní (Epilobium collinum) 📷

vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum)

vrbovka Lamyova (Epilobium lamyi)

vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum)

vrbovka nicí (Epilobium nutans) 📷

vrbovka růžová (Epilobium roseum)

vrbovka tmavá (Epilobium obscurum) 📷

vrbovka tmavá × v. žláznatá (Epilobium ×vicinum)

vrbovka úzkolistá, vrbka úzkolistá (Epilobium angustifolium) 📷

vrbovka žabincolistá (Epilobium alsinifolium) 📷

vrbovka žláznatá (Epilobium adenocaulon) 📷

vřes obecný (Calluna vulgaris) 📝 📷

vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) 📷

vřesovec pleťový (Erica carnea) 📷

vstavač kukačka (Orchis morio)

vstavač kukačka pravý (Orchis morio subsp. morio)

vstavač mužský (Orchis mascula) 📷

vstavač mužský klamný (Orchis mascula var. fallax)

vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa)

vstavač nachový (Orchis purpurea)

vstavač osmahlý (Orchis ustulata) 📷

vstavač vojenský (Orchis militaris)

všedobr horský, smldník všedobr (Peucedanum ostruthium) 📷

všivec bahenní (Pedicularis palustris) 📷

všivec bahenní pravý (Pedicularis palustris subsp. palustris)

všivec lesní pravý, všivec ladní pravý (Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica)

všivec lesní, všivec ladní (Pedicularis sylvatica) 📷

všivec žezlovitý (Pedicularis sceptrum-carolinum)

zábělník bahenní (Comarum palustre) 📷

záraza alsaská (Orobanche alsatica) 📷

záraza bílá (Orobanche alba) 📷

záraza bílá pravá (Orobanche alba subsp. alba)

záraza dřišťálová (Orobanche lucorum)

záraza vyšší (Orobanche elatior)

záraza žlutá (Orobanche lutea)

závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza)

zběhovec jehlancovitý (Ajuga pyramidalis)

zběhovec lesní (Ajuga genevensis) 📷

zběhovec plazivý (Ajuga reptans) 📷

zblochanec oddálený (Puccinellia distans) 📷

zblochan hajní (Glyceria nemoralis)

zblochan řasnatý (Glyceria notata) 📝 📷

zblochan řasnatý × z. vzplývavý (Glyceria ×pedicellata)

zblochan vodní (Glyceria maxima) 📝

zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) 📝 📷

zblochan zoubkatý (Glyceria declinata) 📝 📷

zdravínek jarní (Odontites vernus) 📷

zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus subsp. serotinus)

zdravínek jarní pravý (Odontites vernus subsp. vernus)

zdrojovka hladkosemenna horská (Montia fontana nothosubsp. variabilis)

zdrojovka hladkosemenná potoční (Montia fontana subsp. amporitana) 📷

zdrojovka hladkosemenná pravá (Montia fontana subsp. fontana)

zdrojovka rolní (Montia arvensis)

zemědým lékařský (Fumaria officinalis)

zeměžluč okolíkatá, zeměžluč lékařská (Centaurium erythraea)

zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum)

zerav západní (Thuja occidentalis)

zevar jednoduchý (Sparganium emersum) 📷

zevar nejmenší (Sparganium natans)

zevar úzkolistý (Sparganium angustifolium)

zevar vzpřímený (Sparganium erectum)

zevar vzpřímený drobnoplodý (Sparganium erectum subsp. microcarpum)

zevar vzpřímený pravý (Sparganium erectum subsp. erectum)

zevar vzpřímený přehlížený (Sparganium erectum subsp. neglectum)

zimolez černý (Lonicera nigra) 📷

zimolez modrý (Lonicera caerulea)

zimolez ovíjivý (Lonicera periclymenum)

zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) 📷

zimolez tatarský (Lonicera tatarica)

zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus) 📷

zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens)

zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata)

zlateň osenní (Glebionis segetum)

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 📷

zlatobýl obecný (Solidago virgaurea) 📷

zlatobýl obecný alpínský (Solidago virgaurea subsp. minuta)

zlatobýl obecný pravý (Solidago virgaurea subsp. virgaurea)

zlatobýl obrovský (Solidago gigantea)

zvěšinec zední (Cymbalaria muralis)

zvěšinec zední pravý (Cymbalaria muralis subsp. muralis)

zvonečník černý (Phyteuma nigrum) 📷

zvonečník černý × z. klasnatý (Phyteuma ×adulterinum) 📷

zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)

zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum) 📷

zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) 📷

zvonek český (Campanula bohemica)

zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria) 📷

zvonek klubkatý (Campanula glomerata)

zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium) 📷

zvonek kosníkovitý (Campanula rhomboidalis)

zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 📷

zvonek rozkladitý (Campanula patula) 📷

zvonek rozkladitý (Campanula patula (2x))

zvonek rozkladitý (Campanula patula (4x))

zvonek řepka (Campanula rapunculus)

zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides)

zvonek širokolistý (Campanula latifolia) 📷

žabník (Alisma)

žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) 📷

žebrovice různolistá (Blechnum spicant) 📝 📷

žebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica) 📷

žindava evropská (Sanicula europaea) 📷

žito seté, žito (Secale cereale)

žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum)

žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) 📷

žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)

Ranunculus breyninus

Pilosella austrobavarica

Phyteuma betonicifolium

Luzula alpinopilosa

Cystopteris alpina

Plantago maritima subsp. maritima 📷

Hieracium sabaudum subsp. vagum

Hieracium lachenalii subsp. irriguum

Hieracium laevigatum subsp. laevigatum

Hieracium glaucinum subsp. fraternum

Scutellaria minor

Hieracium laevigatum subsp. gothicum

Hieracium glanduliferum

Plantago coronopus subsp. commutata

Yucca filamentosa

Galium anisophyllon

Phleum rhaeticum

Draba praecox

Symphoricarpos microphyllus x orbiculatus

Pedicularis verticillata

Panicum schinzii

Campanula scheuchzeri

Dryopteris affinis x filix-mas

Dryopteris affinis subsp. affinis

Hieracium vulgatum

Melampodium montanum

Pulmonaria montana subsp. montana

Rubus amphistrophos

Salix sachalinensis

Rubus Subgen. Rubus Ser. Subradula

Polygonum aviculare L. s. l.

Tephroseris helenitis

Aconitum napellus

Salix appendiculata x aurita

0

Epilobium ciliatum agg.

Lathraea squamaria subsp. tatrica

Epilobium ciliatum s. str.

Oenothera royfraseri

Rubus bertramii

Koleria pyramidata agg.

Athyrium distentifolium x filix-femina

Ranunculus basitruncatus

Vědecká jména

Abies alba 📝 📷

Abies grandis 📝

Acer campestre 📝

Acer negundo 📝

Acer platanoides 📝 📷

Acer pseudoplatanus 📝 📷

Acinos arvensis

Aconitum anthora

Aconitum ×cammarum

Aconitum lycoctonum 📷

Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 📷

Aconitum napellus

Aconitum napellus agg.

Aconitum plicatum 📷

Aconitum variegatum 📷

Acorus calamus 📷

Actaea spicata 📷

Adoxa moschatellina 📷

Aegopodium podagraria 📝 📷

Aesculus ×carnea

Aesculus hippocastanum 📷

Aethusa cynapium

Aethusa cynapium subsp. cynapium

Aethusa cynapium subsp. elata

Agrimonia eupatoria

Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria

Agrimonia procera

Agrostemma githago

Agrostis alpina

Agrostis canina 📝 📷

Agrostis canina agg.

Agrostis capillaris 📝 📷

Agrostis gigantea

Agrostis rupestris

Agrostis stolonifera 📝

Agrostis stolonifera agg.

Agrostis vinealis

Achillea collina

Achillea millefolium

Achillea millefolium agg.

Achillea millefolium subsp. millefolium

Achillea millefolium subsp. sudetica

Achillea nobilis

Achillea pratensis

Achillea ptarmica 📷

Aira caryophyllea

Ajuga genevensis 📷

Ajuga pyramidalis

Ajuga reptans 📷

Alcea rosea

Alchemilla

Alchemilla alpina

Alchemilla baltica 📷

Alchemilla crinita

Alchemilla cymatophylla 📷

Alchemilla effusa

Alchemilla filicaulis

Alchemilla filicaulis var. filicaulis 📷

Alchemilla filicaulis var. vestita 📷

Alchemilla flabellata 📝

Alchemilla glabra 📝 📷

Alchemilla glabricaulis 📷

Alchemilla glaucescens 📷

Alchemilla micans 📷

Alchemilla mollis

Alchemilla monticola 📝 📷

Alchemilla obtusa 📷

Alchemilla plicata 📷

Alchemilla propinqua 📷

Alchemilla reniformis

Alchemilla straminea 📷

Alchemilla subcrenata 📷

Alchemilla subglobosa 📷

Alchemilla vulgaris 📷

Alchemilla xanthochlora 📷

Alisma

Alisma plantago-aquatica 📷

Alliaria petiolata 📷

Allium carinatum 📷

Allium oleraceum 📷

Allium scorodoprasum

Allium senescens subsp. montanum

Allium schoenoprasum

Allium ursinum

Allium ursinum subsp. ursinum

Allium vineale

Alnus alnobetula 📝 📷

Alnus glutinosa 📝 📷

Alnus incana 📝 📷

Alnus incana subsp. incana

Alnus ×pubescens

Alopecurus aequalis 📷

Alopecurus geniculatus 📷

Alopecurus myosuroides 📝 📷

Alopecurus pratensis 📷

Althaea officinalis

Alyssum alyssoides

Amaranthus blitum

Amaranthus powellii

Amaranthus retroflexus

Amelanchier lamarckii

Anagallis arvensis

Anaphalis margaritacea

Andromeda polifolia 📝 📷

Anemone nemorosa 📷

Anemone ranunculoides 📷

Anemone sylvestris

Anethum graveolens

Angelica archangelica 📝

Angelica palustris

Angelica sylvestris 📝 📷

Angelica sylvestris subsp. bernardiae

Angelica sylvestris subsp. sylvestris

Anchusa officinalis 📝 📷

Antennaria dioica 📷

Anthemis arvensis

Anthemis cotula

Anthemis ruthenica

Anthemis tinctoria 📷

Anthemis tinctoria subsp. tinctoria

Anthericum ramosum

Anthoxanthum alpinum 📷

Anthoxanthum odoratum 📷

Anthoxanthum odoratum agg.

Anthriscus cerefolium var. cerefolium

Anthriscus nitidus 📷

Anthriscus sylvestris 📝 📷

Anthriscus sylvestris agg.

Anthyllis vulneraria

Anthyllis vulneraria subsp. pseudovulneraria

Apera spica-venti

Aphanes arvensis

Aquilegia vulgaris

Arabidopsis arenosa 📷

Arabidopsis arenosa subsp. arenosa

Arabidopsis halleri 📷

Arabidopsis halleri subsp. halleri

Arabidopsis thaliana 📷

Arabis hirsuta 📷

Arabis hirsuta agg.

Arctium lappa 📷

Arctium minus

Arctium ×mixtum

Arctium nemorosum

Arctium tomentosum 📷

Arenaria serpyllifolia 📷

Arenaria serpyllifolia agg.

Armoracia rusticana

Arnica montana 📷

Arnica montana subsp. montana

Arnoseris minima

Arrhenatherum elatius 📷

Arrhenatherum elatius subsp. elatius

Artemisia absinthium

Artemisia campestris

Artemisia pontica

Artemisia vulgaris 📷

Artemisia vulgaris agg.

Arum cylindraceum

Arum maculatum

Aruncus dioicus 📷

Asarum europaeum 📷

Asarum europaeum subsp. europaeum

Asclepias syriaca

Asparagus officinalis subsp. officinalis

Asperula arvensis

Asperula cynanchica

Asplenium adiantum-nigrum

Asplenium ×alternifolium

Asplenium ×alternifolium nothosubsp. alternifolium

Asplenium ceterach

Asplenium cuneifolium

Asplenium ruta-muraria 📷

Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria

Asplenium scolopendrium

Asplenium septentrionale 📷

Asplenium septentrionale subsp. septentrionale

Asplenium trichomanes 📷

Asplenium trichomanes nothosubsp. lusaticum

Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens

Asplenium trichomanes subsp. trichomanes

Asplenium viride 📷

Aster amellus

Astilbe

Astragalus glycyphyllos 📷

Astrantia major 📷

Astrantia major subsp. major

Athyrium distentifolium 📝 📷

Athyrium distentifolium x filix-femina

Athyrium filix-femina 📝 📷

Atocion armeria

Atriplex oblongifolia

Atriplex patula 📷

Atriplex prostrata

Atriplex prostrata subsp. latifolia

Atriplex sagittata

Atropa bella-donna

Aubrieta deltoidea

Aurinia saxatilis

Aurinia saxatilis subsp. saxatilis

Avena fatua

Avena sativa

Avena sativa Praegravis Group

Avenella flexuosa 📷

Avenula pubescens 📷

Ballota nigra

Barbarea

Barbarea stricta

Barbarea vulgaris 📷

Barbarea vulgaris subsp. arcuata

Batrachium

Batrachium aquatile

Batrachium fluitans

Batrachium “Kotlina”

Batrachium peltatum 📷

Batrachium peltatum × B. trichophyllum

Batrachium penicillatum

Batrachium trichophyllum

Bellis perennis 📷

Berberis vulgaris

Berteroa incana

Beta vulgaris

Betonica officinalis 📷

Betula

Betula ×aurata

Betula carpatica 📷

Betula nana 📷

Betula pendula 📷

Betula petraea

Betula pubescens 📷

Betula pubescens agg.

Betula ×seideliana

Bidens cernuus

Bidens ferulifolius

Bidens frondosus

Bidens radiatus

Bidens tripartitus

Bistorta amplexicaulis

Bistorta officinalis 📝 📷

Blechnum spicant 📝 📷

Blysmus compressus

Bolboschoenus maritimus

Bolboschoenus maritimus agg.

Bolboschoenus yagara 📷

Borago officinalis

Botrychium lunaria 📷

Botrychium matricariifolium 📷

Botrychium multifidum 📷

Botrychium simplex 📷

Brachypodium pinnatum 📷

Brachypodium pinnatum agg.

Brachypodium sylvaticum

Brassica napus

Brassica napus Napus Group

Briza maxima

Briza media 📷

Bromus arvensis

Bromus benekenii 📷

Bromus carinatus 📷

Bromus commutatus

Bromus erectus

Bromus hordeaceus 📷

Bromus hordeaceus agg.

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus

Bromus inermis 📷

Bromus racemosus

Bromus ramosus agg.

Bromus secalinus

Bromus sterilis

Bromus tectorum

Brunnera macrophylla

Buddleja davidii 📷

Buglossoides arvensis

Buphthalmum salicifolium

Bupleurum falcatum

Buxus sempervirens

Calamagrostis

Calamagrostis arundinacea 📝 📷

Calamagrostis canescens 📝 📷

Calamagrostis epigejos 📷

Calamagrostis purpurea 📷

Calamagrostis varia

Calamagrostis villosa 📝 📷

Calendula officinalis

Calla palustris 📝 📷

Callitriche

Callitriche cophocarpa

Callitriche cophocarpa × C. stagnalis

Callitriche hamulata 📷

Callitriche hermaphroditica

Callitriche palustris

Callitriche palustris agg.

Callitriche platycarpa

Callitriche stagnalis

Calluna vulgaris 📝 📷

Caltha palustris 📷

Caltha palustris subsp. cornuta

Caltha palustris subsp. laeta

Caltha palustris subsp. palustris

Calystegia pulchra

Calystegia sepium

Calystegia sepium subsp. sepium

Camelina alyssum

Camelina microcarpa

Camelina sativa var. sativa

Campanula bohemica

Campanula cervicaria 📷

Campanula glomerata

Campanula latifolia 📷

Campanula patula 📷

Campanula patula (2x)

Campanula patula (4x)

Campanula persicifolia 📷

Campanula rapunculoides

Campanula rapunculus

Campanula rhomboidalis

Campanula rotundifolia 📷

Campanula rotundifolia agg.

Campanula scheuchzeri

Campanula trachelium 📷

Cannabis sativa

Cannabis sativa var. sativa

Capsella bursa-pastoris 📷

Caragana arborescens

Cardamine amara 📷

Cardamine amara subsp. amara

Cardamine amara subsp. austriaca 📷

Cardamine amara subsp. opicii

Cardamine dentata

Cardamine flexuosa 📷

Cardamine hirsuta 📷

Cardamine chelidonia

Cardamine impatiens

Cardamine pratensis 📷

Cardamine pratensis agg.

Cardamine resedifolia 📷

Cardamine trifolia 📷

Carduus acanthoides 📝

Carduus crispus 📝

Carduus ×grenieri

Carduus nutans 📝 📷

Carduus nutans subsp. nutans

Carduus personata 📝 📷

Carduus personata subsp. personata

Carex

Carex acuta 📷

Carex acuta subsp. acuta

Carex acuta subsp. intermedia

Carex acutiformis

Carex ×allolepis

Carex ×alsatica

Carex appropinquata 📝 📷

Carex bohemica

Carex ×bolina

Carex brizoides 📷

Carex buekii 📷

Carex buxbaumii

Carex canescens 📷

Carex caryophyllea 📷

Carex cespitosa 📷

Carex davalliana 📷

Carex demissa 📷

Carex diandra 📝 📷

Carex digitata

Carex digitata var. digitata

Carex digitata var. pallens

Carex dioica 📝 📷

Carex distans

Carex disticha 📝

Carex echinata 📷

Carex elata

Carex elongata 📷

Carex ×elytroides

Carex ericetorum

Carex ×figertii

Carex flacca 📷

Carex flacca subsp. flacca

Carex flava 📷

Carex flava agg.

Carex hartmanii 📷

Carex hirta 📷

Carex hostiana

Carex chordorrhiza 📝

Carex ×involuta

Carex lasiocarpa 📷

Carex leersii

Carex lepidocarpa

Carex leporina 📷

Carex ×ligniciensis

Carex limosa 📷

Carex magellanica 📷

Carex magellanica subsp. irrigua

Carex michelii

Carex montana 📷

Carex muricata

Carex muricata agg.

Carex muskingumensis

Carex nigra 📷

Carex nigra subsp. nigra

Carex oederi

Carex ornithopoda 📷

Carex otomana

Carex pairae 📷

Carex pallescens 📷

Carex panicea 📷

Carex paniculata 📝 📷

Carex pauciflora 📝 📷

Carex pendula

Carex pilosa

Carex pilulifera 📷

Carex praecox

Carex praecox agg.

Carex pseudocyperus

Carex pulicaris 📝 📷

Carex remota 📷

Carex riparia

Carex rostrata 📷

Carex ×ruedtii

Carex spicata

Carex stenophylla

Carex sylvatica 📷

Carex tomentosa

Carex umbrosa 📷

Carex vesicaria 📷

Carex ×vratislaviensis

Carex vulpina

Carex vulpina agg.

Carex ×xanthocarpa

Carlina acaulis 📷

Carlina acaulis subsp. acaulis

Carlina acaulis subsp. caulescens

Carlina vulgaris

Carlina vulgaris agg.

Carpinus betulus

Carum carvi 📷

Carya ovata

Castanea sativa

Centaurea cyanus 📝

Centaurea erdneri 📝

Centaurea ×fleischeri

Centaurea jacea 📝 📷

Centaurea jacea agg.

Centaurea jacea subsp. angustifolia

Centaurea jacea subsp. jacea

Centaurea montana 📝 📷

Centaurea montana subsp. montana

Centaurea nigra 📝

Centaurea oxylepis 📝

Centaurea phrygia

Centaurea phrygia agg.

Centaurea pseudophrygia 📝 📷

Centaurea pseudophrygia × C. stenolepis subsp. stenolepis 📝

Centaurea scabiosa 📝

Centaurea scabiosa subsp. scabiosa

Centaurea ×similata

Centaurea stenolepis

Centaurea stoebe 📝

Centaurium erythraea

Centaurium pulchellum

Centunculus minimus

Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia 📷

Cephalanthera rubra 📷

Cerastium arvense 📷

Cerastium arvense subsp. arvense

Cerastium dubium

Cerastium fontanum agg.

Cerastium glomeratum 📷

Cerastium glutinosum

Cerastium holosteoides 📷

Cerastium holosteoides subsp. vulgare

Cerastium lucorum

Cerastium pumilum

Cerastium pumilum agg.

Cerastium semidecandrum

Cerastium tomentosum

Ceratophyllum demersum

Cerinthe minor 📷

Cicerbita alpina 📷

Cicerbita macrophylla

Cicerbita macrophylla subsp. uralensis

Cicuta virosa 📷

Cichorium intybus

Circaea alpina 📷

Circaea ×intermedia

Circaea lutetiana 📷

Cirsium acaulon

Cirsium ×affine

Cirsium arvense 📝 📷

Cirsium canum

Cirsium ×celakovskyanum

Cirsium eriophorum

Cirsium heterophyllum 📷

Cirsium ×hybridum

Cirsium oleraceum 📷

Cirsium palustre 📝 📷

Cirsium rivulare

Cirsium vulgare 📝 📷

Cirsium ×wankelii

Citrullus lanatus

Clematis recta

Clematis tangutica

Clematis vitalba

Clinopodium vulgare 📷

Clinopodium vulgare subsp. vulgare

Cnidium dubium

Coeloglossum viride 📷

Colchicum autumnale 📷

Comarum palustre 📷

Conium maculatum

Consolida regalis

Convallaria majalis 📷

Convallaria majalis var. majalis

Convolvulus arvensis

Conyza canadensis

Corallorhiza trifida 📷

Coriandrum sativum

Cornus alba

Cornus mas

Cornus sanguinea

Cornus sanguinea subsp. australis

Cornus sanguinea subsp. hungarica

Cornus sanguinea subsp. sanguinea

Cornus sericea

Corydalis cava 📷

Corydalis cava subsp. cava

Corydalis intermedia 📷

Corylus avellana 📷

Corylus colurna

Corynephorus canescens

Cotoneaster

Cotoneaster dielsianus

Cotoneaster divaricatus

Cotoneaster horizontalis

Crataegus

Crataegus levigata

Crataegus ×macrocarpa

Crataegus monogyna

Crataegus rhipidophylla

Crepis biennis 📷

Crepis capillaris 📷

Crepis foetida subsp. rhoeadifolia

Crepis mollis subsp. succisifolia 📷

Crepis paludosa 📷

Crepis praemorsa

Crepis tectorum

Crocus

Crocus vernus 📷

Cruciata laevipes 📷

Cruciata verna 📷

Cryptogramma crispa 📷

Cuscuta epilinum

Cuscuta epithymum 📷

Cuscuta europaea

Cyclamen purpurascens

Cymbalaria muralis

Cymbalaria muralis subsp. muralis

Cynosurus cristatus 📷

Cyperus flavescens

Cyperus fuscus

Cypripedium calceolus

Cystopteris alpina

Cystopteris fragilis 📝 📷

Cytisus nigricans

Cytisus scoparius 📷

Dactylis glomerata 📷

Dactylis glomerata agg.

Dactylis polygama

Dactylorhiza

Dactylorhiza ×braunii 📷

Dactylorhiza ×braunii nothosubsp. lilacina

Dactylorhiza ×dufftiana

Dactylorhiza fuchsii 📷

Dactylorhiza incarnata 📷

Dactylorhiza maculata 📷

Dactylorhiza maculata agg.

Dactylorhiza maculata subsp. maculata

Dactylorhiza majalis 📷

Dactylorhiza majalis agg.

Dactylorhiza ×ruppertii

Dactylorhiza sambucina 📷

Dactylorhiza ×silvae-gabretae

Dactylorhiza traunsteineri subsp. traunsteineri 📷

Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa 📷

Danthonia decumbens 📷

Daphne mezereum 📷

Dasiphora fruticosa

Dasiphora parvifolia

Datura stramonium

Daucus carota 📷

Daucus carota subsp. carota

Dentaria bulbifera 📷

Dentaria enneaphyllos 📷

Descurainia sophia

Deschampsia cespitosa 📷

Dianthus armeria

Dianthus barbatus

Dianthus carthusianorum

Dianthus deltoides 📷

Dianthus gratianopolitanus

Dianthus superbus 📷

Dianthus sylvaticus 📷

Digitalis grandiflora 📷

Digitalis lanata

Digitalis purpurea 📷

Digitaria ischaemum 📷

Digitaria sanguinalis

Digitaria sanguinalis var. pectiniformis

Digitaria sanguinalis var. sanguinalis

Diphasiastrum

Diphasiastrum alpinum 📷

Diphasiastrum complanatum 📷

Diphasiastrum complanatum agg.

Diphasiastrum ×issleri 📷

Diphasiastrum ×oellgaardii

Diphasiastrum tristachyum

Diphasiastrum ×zeilleri 📷

Dipsacus fullonum

Dipsacus pilosus

Dipsacus strigosus

Dittrichia graveolens

Doronicum austriacum 📝 📷

Draba

Draba muralis

Draba praecox

Drosera

Drosera anglica 📷

Drosera intermedia

Drosera ×obovata 📷

Drosera rotundifolia 📷

Dryopteris affinis s. lat.

Dryopteris affinis subsp. affinis

Dryopteris affinis x filix-mas

Dryopteris ×ambroseae 📷

Dryopteris borreri 📷

Dryopteris cambrensis 📷

Dryopteris carthusiana

Dryopteris carthusiana agg.

Dryopteris cristata 📷

Dryopteris ×critica

Dryopteris ×deweveri

Dryopteris dilatata 📷

Dryopteris expansa 📷

Dryopteris filix-mas 📷

Dryopteris filix-mas agg.

Dryopteris remota

Duchesnea indica

Echinocystis lobata

Echinochloa crus-galli 📷

Echinops sphaerocephalus 📷

Echium vulgare 📷

Elatine hydropiper

Elatine triandra

Eleocharis acicularis

Eleocharis mamillata

Eleocharis mamillata subsp. austriaca

Eleocharis mamillata subsp. mamillata

Eleocharis ovata

Eleocharis palustris 📝

Eleocharis palustris agg.

Eleocharis palustris subsp. palustris

Eleocharis palustris subsp. waltersii 📝

Eleocharis quinqueflora 📝

Elodea canadensis 📷

Elymus caninus 📷

Elymus repens

Elymus repens subsp. repens

Empetrum hermaphroditum 📷

Empetrum nigrum

Empetrum nigrum agg.

Epilobium

Epilobium adenocaulon 📷

Epilobium alsinifolium 📷

Epilobium anagallidifolium

Epilobium angustifolium 📷

Epilobium ciliatum agg.

Epilobium ciliatum s. str.

Epilobium collinum 📷

Epilobium ×fossicola

Epilobium hirsutum

Epilobium lamyi

Epilobium montanum 📷

Epilobium nutans 📷

Epilobium obscurum 📷

Epilobium palustre 📷

Epilobium parviflorum

Epilobium roseum

Epilobium tetragonum

Epilobium tetragonum agg.

Epilobium ×vicinum

Epipactis atrorubens 📷

Epipactis helleborine 📷

Epipactis helleborine agg.

Epipactis palustris 📷

Epipogium aphyllum 📷

Equisetum arvense 📷

Equisetum arvense subsp. arvense

Equisetum fluviatile 📷

Equisetum hyemale 📷

Equisetum ×littorale

Equisetum palustre 📷

Equisetum pratense

Equisetum sylvaticum 📷

Equisetum telmateia

Eragrostis minor

Eragrostis multicaulis

Erechtites hieraciifolius 📷

Erica carnea 📷

Erica tetralix 📷

Erigeron acris 📷

Erigeron acris agg.

Erigeron annuus 📷

Erigeron annuus subsp. annuus

Erigeron annuus subsp. septentrionalis

Erigeron macrophyllus 📷

Erigeron muralis

Eriophorum

Eriophorum angustifolium 📷

Eriophorum gracile 📷

Eriophorum latifolium 📷

Eriophorum vaginatum 📷

Erodium cicutarium

Erophila

Erophila verna 📷

Erophila verna agg.

Eryngium campestre

Eryngium planum

Erysimum

Erysimum crepidifolium

Erysimum durum

Erysimum cheiranthoides

Erysimum cheiri

Erysimum virgatum

Euonymus europaeus

Eupatorium cannabinum

Euphorbia

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia cyparissias 📷

Euphorbia dulcis

Euphorbia esula

Euphorbia exigua

Euphorbia helioscopia

Euphorbia lathyris

Euphorbia maculata

Euphorbia peplus

Euphorbia stricta

Euphorbia virgata

Euphrasia micrantha

Euphrasia nemorosa 📷

Euphrasia nemorosa agg.

Euphrasia officinalis 📷

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana 📝

Euphrasia officinalis var. monticola

Euphrasia officinalis var. rostkoviana 📝

Euphrasia stricta 📷

Euphrasia stricta subsp. stricta

Fagopyrum esculentum

Fagus sylvatica 📷

Falcaria vulgaris

Fallopia convolvulus

Fallopia dumetorum

Festuca altissima 📝 📷

Festuca amethystina

Festuca arundinacea

Festuca arundinacea subsp. arundinacea

Festuca brevipila

Festuca drymeja

Festuca filiformis 📷

Festuca gigantea 📝 📷

Festuca heterophylla

Festuca ovina

Festuca ovina agg.

Festuca ovina subsp. guestfalica

Festuca ovina subsp. ovina

Festuca pallens

Festuca pallens s. lat.

Festuca pratensis 📷

Festuca pratensis agg.

Festuca rubra 📷

Festuca rubra subsp. commutata

Festuca rubra subsp. juncea

Festuca rubra subsp. rubra

Festuca rubra × Vulpia myuros

Festuca rupicola

Ficaria verna

Ficaria verna subsp. verna

Filago arvensis

Filago lutescens

Filago minima 📷

Filipendula ulmaria 📷

Filipendula ulmaria subsp. ulmaria

Filipendula vulgaris

Fragaria moschata 📷

Fragaria vesca 📷

Fragaria viridis

Frangula alnus 📷

Fraxinus excelsior 📷

Fumaria officinalis

Gagea lutea 📷

Gagea pratensis

Galanthus nivalis 📷

Galeobdolon argentatum

Galeobdolon luteum

Galeobdolon luteum agg.

Galeobdolon montanum 📷

Galeopsis angustifolia

Galeopsis bifida 📷

Galeopsis ladanum 📷

Galeopsis ladanum agg.

Galeopsis pernhofferi 📷

Galeopsis pubescens 📷

Galeopsis segetum

Galeopsis speciosa 📷

Galeopsis tetrahit 📷

Galeopsis tetrahit agg.

Galinsoga parviflora

Galinsoga quadriradiata 📷

Galium album 📷

Galium album subsp. album

Galium anisophyllon

Galium aparine 📷

Galium aparine agg.

Galium boreale

Galium boreale subsp. boreale

Galium elongatum 📷

Galium intermedium

Galium mollugo

Galium mollugo agg.

Galium odoratum 📝 📷

Galium palustre 📷

Galium palustre agg.

Galium ×pomeranicum 📷

Galium pumilum 📷

Galium pumilum agg.

Galium rivale 📷

Galium rotundifolium 📷

Galium saxatile 📷

Galium spurium

Galium sylvaticum 📷

Galium sylvaticum agg.

Galium uliginosum 📷

Galium verum

Galium verum agg.

Galium wirtgenii

Genista germanica 📷

Genista tinctoria

Gentiana asclepiadea 📷

Gentiana cruciata

Gentiana lutea 📷

Gentiana lutea subsp. lutea

Gentiana pannonica 📷

Gentiana pneumonanthe 📷

Gentiana punctata

Gentiana verna

Gentianella

Gentianella amarella subsp. amarella

Gentianella ×austroamarella

Gentianella campestris subsp. baltica

Gentianella campestris subsp. campestris

Gentianella germanica

Gentianella germanica subsp. germanica

Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana

Gentianella praecox

Gentianella praecox subsp. bohemica 📷

Gentianella praecox subsp. praecox

Gentianopsis ciliata 📷

Geranium columbinum 📷

Geranium dissectum

Geranium divaricatum

Geranium macrorrhizum

Geranium molle

Geranium palustre 📷

Geranium phaeum

Geranium pratense

Geranium pusillum 📷

Geranium pyrenaicum

Geranium robertianum 📷

Geranium robertianum agg.

Geranium rotundifolium

Geranium sanguineum 📷

Geranium sylvaticum 📷

Geum rivale 📷

Geum urbanum 📷

Gladiolus palustris

Glaucium corniculatum

Glebionis segetum

Glechoma hederacea 📷

Glechoma hederacea agg.

Glyceria declinata 📝 📷

Glyceria fluitans 📝 📷

Glyceria fluitans agg.

Glyceria maxima 📝

Glyceria nemoralis

Glyceria notata 📝 📷

Glyceria ×pedicellata

Glycine max

Gnaphalium norvegicum 📷

Gnaphalium sylvaticum 📷

Gnaphalium uliginosum 📷

Goodyera repens 📷

Groenlandia densa

Gymnadenia

Gymnadenia conopsea

Gymnadenia conopsea agg.

Gymnadenia odoratissima

Gymnocarpium dryopteris 📝 📷

Gymnocarpium robertianum 📝 📷

Gypsophila muralis 📷

Hackelia deflexa

Hedera helix

Helianthemum

Helianthemum grandiflorum 📷

Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum

Helianthemum nummularium 📷

Helianthemum nummularium subsp. nummularium

Helianthus annuus

Helianthus ×laetiflorus

Helianthus tuberosus

Helictochloa pratensis

Helictochloa pratensis subsp. pratensis

Heliopsis helianthoides

Hemerocallis fulva

Hepatica nobilis

Heracleum mantegazzianum 📷

Heracleum sphondylium 📷

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium 📷

Herminium monorchis

Herniaria glabra

Hesperis matronalis

Hesperis matronalis subsp. matronalis 📷

Hieracium

Hieracium bifidum

Hieracium diaphanoides

Hieracium glanduliferum

Hieracium glaucinum subsp. fraternum

Hieracium laevigatum 📷

Hieracium laevigatum subsp. gothicum

Hieracium laevigatum subsp. laevigatum

Hieracium lachenalii

Hieracium lachenalii subsp. irriguum

Hieracium levicaule

Hieracium maculatum

Hieracium murorum 📷

Hieracium obscuratum

Hieracium racemosum

Hieracium sabaudum

Hieracium sabaudum subsp. vagum

Hieracium schmidtii 📷

Hieracium umbellatum

Hieracium villosum

Hieracium vulgatum

Hippophaë rhamnoides

Hippuris vulgaris

Holcus lanatus 📷

Holcus mollis 📷

Holosteum umbellatum 📷

Holosteum umbellatum var. umbellatum

Homogyne alpina 📷

Hordelymus europaeus

Hordeum jubatum

Hordeum murinum

Hordeum murinum subsp. murinum

Hordeum vulgare

Hordeum vulgare Distichon Group

Humulus lupulus

Huperzia selago 📷

Huperzia selago subsp. selago

Hydrocharis morsus-ranae

Hylotelephium jullianum 📷

Hylotelephium maximum 📷

Hylotelephium telephium 📷

Hylotelephium telephium agg.

Hyoscyamus niger

Hypericum ×desetangsii

Hypericum dubium

Hypericum hirsutum 📷

Hypericum humifusum 📷

Hypericum maculatum 📷

Hypericum maculatum agg.

Hypericum montanum 📷

Hypericum perforatum 📷

Hypericum tetrapterum

Hypochaeris glabra

Hypochaeris maculata 📷

Hypochaeris radicata 📷

Hypochaeris radicata subsp. radicata

Hypochaeris uniflora

Chaerophyllum aromaticum 📷

Chaerophyllum aureum 📷

Chaerophyllum bulbosum

Chaerophyllum hirsutum 📷

Chaerophyllum temulum

Chamaecytisus ratisbonensis

Chamaecytisus supinus 📷

Chelidonium majus 📷

Chenopodium

Chenopodium album

Chenopodium album agg.

Chenopodium album subsp. album

Chenopodium album subsp. pedunculare

Chenopodium bonus-henricus 📷

Chenopodium ficifolium

Chenopodium glaucum

Chenopodium hybridum

Chenopodium polyspermum

Chenopodium rubrum

Chenopodium strictum

Chenopodium suecicum

Chimaphila umbellata

Chrysosplenium alternifolium 📝 📷

Chrysosplenium oppositifolium 📝 📷

Iberis umbellata

Ilex aquifolium 📷

Illecebrum verticillatum

Impatiens glandulifera 📷

Impatiens noli-tangere 📷

Impatiens parviflora 📷

Inula conyzae

Inula helenium

Inula salicina

Inula salicina subsp. salicina

Iris

Iris ×germanica

Iris pseudacorus

Iris sibirica 📷

Isatis tinctoria 📝 📷

Isoëtes echinospora 📝 📷

Isoëtes lacustris 📝 📷

Isolepis setacea

Jasione montana

Jovibarba globifera 📷

Jovibarba globifera subsp. globifera

Juglans regia

Juncus acutiflorus 📷

Juncus alpinoarticulatus 📷

Juncus articulatus 📷

Juncus atratus

Juncus ×brueggeri

Juncus bufonius 📷

Juncus bufonius agg.

Juncus bulbosus 📷

Juncus capitatus

Juncus compressus 📷

Juncus compressus agg.

Juncus conglomeratus

Juncus effusus 📷

Juncus ensifolius

Juncus filiformis

Juncus inflexus 📷

Juncus ×montserratensis

Juncus squarrosus 📷

Juncus tenageia

Juncus tenuis 📷

Juncus trifidus 📝 📷

Juniperus communis 📷

Juniperus communis subsp. communis

Knautia

Knautia arvensis 📷

Knautia arvensis agg.

Knautia arvensis subsp. arvensis

Knautia drymeia

Knautia drymeia subsp. drymeia

Knautia maxima 📷

Knautia ×posoniensis

Knautia ×sambucifolia

Koeleria

Koeleria macrantha

Koeleria pyramidata 📷

Koleria pyramidata agg.

Laburnum anagyroides 📷

Lactuca serriola

Lamium album 📷

Lamium amplexicaule 📷

Lamium hybridum

Lamium maculatum 📷

Lamium purpureum

Lappula squarrosa

Lapsana communis 📷

Lapsana communis subsp. communis

Larix

Larix decidua 📝 📷

Larix decidua subsp. decidua

Larix kaempferi

Laserpitium prutenicum 📷

Lathraea squamaria 📷

Lathraea squamaria subsp. squamaria

Lathraea squamaria subsp. tatrica

Lathyrus aphaca

Lathyrus hirsutus

Lathyrus latifolius

Lathyrus linifolius

Lathyrus palustris

Lathyrus pratensis 📷

Lathyrus sativus

Lathyrus sylvestris 📷

Lathyrus tuberosus

Lathyrus vernus 📷

Leersia oryzoides 📝 📷

Lemna gibba

Lemna minor

Lemna trisulca

Lemna turionifera

Leontodon hispidus 📷

Leontodon hispidus var. glabratus

Leontodon hispidus var. hispidus

Leontodon saxatilis subsp. saxatilis

Leonurus cardiaca

Leonurus cardiaca subsp. cardiaca

Lepidium

Lepidium campestre 📷

Lepidium draba

Lepidium heterophyllum

Lepidium ruderale

Lepidium virginicum

Leucanthemum ircutianum 📷

Leucanthemum vulgare 📷

Leucanthemum vulgare agg.

Leucanthemum vulgare subsp. vulgare

Leucojum vernum 📷

Leucojum vernum var. vernum

Levisticum officinale

Libanotis pyrenaica 📷

Ligularia sibirica 📷

Ligusticum mutellina 📷

Ligustrum vulgare

Lilium

Lilium bulbiferum 📝 📷

Lilium bulbiferum var. bulbiferum

Lilium martagon 📝 📷

Limosella aquatica 📷

Linaria arvensis

Linaria repens

Linaria vulgaris 📷

Linum catharticum

Linum perenne

Linum usitatissimum

Liparis loeselii

Listera cordata 📷

Listera ovata 📷

Littorella uniflora

Lobelia erinus

Lobularia maritima

Lolium ×hybridum

Lolium multiflorum

Lolium perenne

Lolium remotum

Lolium temulentum

Lonicera caerulea

Lonicera nigra 📷

Lonicera periclymenum

Lonicera tatarica

Lonicera xylosteum 📷

Lotus corniculatus 📷

Lotus corniculatus agg.

Lotus corniculatus var. corniculatus

Lotus pedunculatus 📷

Lunaria annua

Lunaria rediviva 📷

Lupinus albus

Lupinus luteus

Lupinus polyphyllus 📷

Luzula alpinopilosa

Luzula campestris 📷

Luzula campestris agg.

Luzula divulgata

Luzula luzuloides 📷

Luzula luzuloides subsp. luzuloides

Luzula luzuloides subsp. rubella

Luzula multiflora 📷

Luzula pallescens

Luzula pilosa 📷

Luzula sudetica 📷

Luzula sylvatica 📷

Lycopodiella inundata 📷

Lycopodium

Lycopodium annotinum 📷

Lycopodium annotinum subsp. annotinum

Lycopodium clavatum 📷

Lycopodium clavatum subsp. clavatum

Lycopsis arvensis

Lycopsis arvensis agg.

Lycopus europaeus 📷

Lycopus europaeus subsp. europaeus

Lychnis coronaria

Lychnis flos-cuculi 📷

Lychnis flos-jovis

Lychnis chalcedonica

Lysimachia nemorum 📝 📷

Lysimachia nummularia

Lysimachia punctata

Lysimachia thyrsiflora 📷

Lysimachia vulgaris 📷

Lythrum salicaria 📷

Mahonia aquifolium

Maianthemum bifolium 📷

Malaxis monophyllos 📷

Malus

Malus ×dasyphylla

Malus domestica 📷

Malus sylvestris

Malus sylvestris agg.

Malva alcea 📷

Malva moschata 📷

Malva neglecta

Malva sylvestris

Malva sylvestris var. mauritiana

Marrubium vulgare

Matricaria discoidea 📷

Matricaria chamomilla

Matteuccia struthiopteris 📝

Medicago falcata

Medicago lupulina 📷

Medicago polymorpha

Medicago sativa

Medicago ×varia

Melampodium montanum

Melampyrum arvense

Melampyrum cristatum

Melampyrum nemorosum 📝

Melampyrum pratense 📝 📷

Melampyrum sylvaticum 📷

Melica ciliata agg.

Melica nutans

Melica nutans agg.

Melica picta

Melica uniflora

Melilotus albus 📷

Melilotus officinalis

Melissa officinalis

Mentha

Mentha aquatica

Mentha arvensis 📷

Mentha ×gracilis

Mentha longifolia

Mentha ×niliaca

Mentha ×piperita

Mentha ×piperita agg.

Mentha ×rotundifolia

Mentha spicata

Mentha suaveolens

Mentha ×verticillata

Mentha ×verticillata agg.

Menyanthes trifoliata 📷

Mercurialis perennis 📷

Mercurialis perennis agg.

Meum athamanticum

Microrrhinum minus 📷

Microthlaspi perfoliatum 📷

Milium effusum 📷

Mimulus guttatus 📷

Mimulus moschatus

Miscanthus

Miscanthus sacchariflorus

Misopates orontium

Moehringia muscosa

Moehringia trinervia 📷

Molinia arundinacea

Molinia caerulea 📷

Molinia caerulea agg.

Moneses uniflora 📷

Monotropa hypophegea 📷

Monotropa hypopitys 📷

Monotropa hypopitys agg.

Montia arvensis

Montia fontana agg.

Montia fontana nothosubsp. variabilis

Montia fontana subsp. amporitana 📷

Montia fontana subsp. fontana

Muscari neglectum

Mycelis muralis 📷

Myosotis arvensis 📷

Myosotis arvensis subsp. arvensis

Myosotis caespitosa 📷

Myosotis discolor 📷

Myosotis discolor subsp. discolor

Myosotis nemorosa 📷

Myosotis palustris 📷

Myosotis palustris agg.

Myosotis palustris subsp. laxiflora

Myosotis palustris subsp. palustris

Myosotis ramosissima subsp. ramosissima 📷

Myosotis stricta 📷

Myosotis sylvatica 📷

Myosoton aquaticum 📷

Myosurus minimus

Myriophyllum alterniflorum 📷

Myriophyllum spicatum 📷

Myriophyllum verticillatum

Myrrhis odorata 📷

Narcissus poëticus 📷

Narcissus pseudonarcissus 📷

Nardus stricta 📷

Nasturtium officinale

Nasturtium officinale agg.

Neottia nidus-avis 📷

Nepeta cataria

Neslia paniculata

Noccaea caerulescens 📷

Noccaea montana

Nuphar lutea 📝 📷

Nuphar pumila 📝 📷

Nymphaea

Nymphaea alba

Nymphaea candida 📷

Nymphaea cv. div.

Nymphoides peltata 📷

Odontites vernus 📷

Odontites vernus subsp. serotinus

Odontites vernus subsp. vernus

Oenanthe aquatica 📷

Oenothera

Oenothera biennis 📷

Oenothera fallax

Oenothera glazioviana

Oenothera royfraseri

Omphalodes verna

Onobrychis viciifolia

Onobrychis viciifolia agg.

Ononis repens 📷

Ononis spinosa

Onopordum acanthium

Ophioglossum vulgatum 📷

Ophrys insectifera 📷

Orchis mascula 📷

Orchis mascula subsp. speciosa

Orchis mascula var. fallax

Orchis militaris

Orchis morio

Orchis morio subsp. morio

Orchis purpurea

Orchis ustulata 📷

Origanum vulgare 📷

Origanum vulgare subsp. vulgare

Orobanche alba 📷

Orobanche alba subsp. alba

Orobanche alsatica 📷

Orobanche elatior

Orobanche lucorum

Orobanche lutea

Orthilia secunda 📷

Orthilia secunda subsp. secunda

Othocallis siberica

Oxalis

Oxalis acetosella 📷

Oxalis corniculata 📷

Oxalis stricta

Panicum capillare

Panicum dichotomiflorum

Panicum miliaceum

Panicum schinzii

Papaver argemone

Papaver dubium

Papaver dubium agg.

Papaver rhoeas 📷

Papaver rhoeas var. strigosum

Papaver somniferum

Parentucellia viscosa

Paris quadrifolia 📷

Parnassia palustris 📝 📷

Parthenocissus inserta

Parthenocissus quinquefolia

Parthenocissus quinquefolia agg.

Parthenocissus tricuspidata

Pastinaca sativa

Pastinaca sativa subsp. sativa

Pedicularis palustris 📷

Pedicularis palustris subsp. palustris

Pedicularis sceptrum-carolinum

Pedicularis sylvatica 📷

Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica

Pedicularis verticillata

Peplis portula 📷

Persicaria amphibia 📷

Persicaria hydropiper 📷

Persicaria lapathifolia

Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia

Persicaria lapathifolia subsp. pallida

Persicaria maculosa 📷

Persicaria minor 📷

Persicaria mitis 📷

Petasites albus 📷

Petasites hybridus 📷

Petasites hybridus subsp. hybridus

Petroselinum crispum

Peucedanum cervaria

Peucedanum oreoselinum

Peucedanum ostruthium 📷

Peucedanum palustre 📷

Phacelia tanacetifolia

Phalaris arundinacea 📷

Phalaris arundinacea 'Picta'

Phalaris canariensis

Phalaris paradoxa

Phegopteris connectilis 📷

Phelipanche purpurea

Philadelphus coronarius

Phleum alpinum 📷

Phleum nodosum

Phleum phleoides

Phleum pratense 📷

Phleum pratense agg.

Phleum rhaeticum

Phlox paniculata

Phragmites australis

Physalis alkekengi

Physalis alkekengi var. franchetii

Physocarpus opulifolius

Phyteuma ×adulterinum 📷

Phyteuma betonicifolium

Phyteuma nigrum 📷

Phyteuma orbiculare

Phyteuma spicatum 📷

Picea abies 📝 📷

Picea glauca

Picea pungens

Picris hieracioides 📷

Pilosella

Pilosella aurantiaca 📷

Pilosella austrobavarica

Pilosella bauhini

Pilosella caespitosa

Pilosella caespitosa agg.

Pilosella cymosa

Pilosella erythrochrista

Pilosella floribunda 📷

Pilosella fuscoatra

Pilosella glomerata

Pilosella iserana

Pilosella lactucella 📷

Pilosella macranthela

Pilosella norrliniiformis

Pilosella officinarum 📷

Pilosella piloselliflora

Pilosella piloselloides

Pilosella rubra

Pilosella scandinavica

Pilosella schultesii

Pilosella stoloniflora

Pimpinella major 📷

Pimpinella saxifraga

Pimpinella saxifraga subsp. nigra

Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga

Pinguicula vulgaris 📷

Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris

Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi

Pinus banksiana

Pinus ×celakovskiorum 📷

Pinus cembra 📝 📷

Pinus mugo 📷

Pinus mugo agg.

Pinus nigra 📝

Pinus ×rhaetica nothosubsp. digenea

Pinus rigida 📝 📷

Pinus strobus 📝

Pinus sylvestris 📝 📷

Pinus uncinata

Pinus uncinata subsp. uliginosa 📷

Pistia stratiotes

Pisum sativum 📷

Plantago coronopus 📷

Plantago coronopus subsp. commutata

Plantago coronopus subsp. coronopus

Plantago lanceolata 📷

Plantago major 📷

Plantago major subsp. major

Plantago maritima subsp. maritima 📷

Plantago media

Plantago media subsp. media

Plantago uliginosa

Platanthera

Platanthera bifolia 📷

Platanthera ×graebneri

Platanthera chlorantha 📷

Poa

Poa alpina 📷

Poa angustifolia

Poa annua 📷

Poa annua agg.

Poa compressa

Poa ×figertii

Poa humilis 📷

Poa chaixii 📷

Poa nemoralis 📷

Poa palustris

Poa pratensis

Poa pratensis agg.

Poa remota

Poa supina 📷

Poa trivialis 📷

Polemonium caeruleum 📝 📷

Polycnemum arvense

Polycnemum majus

Polygala amara agg.

Polygala amarella 📷

Polygala amarella subsp. amarella

Polygala comosa 📷

Polygala chamaebuxus 📷

Polygala major

Polygala multicaulis 📷

Polygala serpyllifolia

Polygala vulgaris 📷

Polygala vulgaris agg.

Polygonatum multiflorum 📷

Polygonatum odoratum 📷

Polygonatum verticillatum 📷

Polygonum arenastrum

Polygonum aviculare

Polygonum aviculare agg.

Polygonum aviculare L. s. l.

Polygonum rurivagum

Polypodium ×mantoniae

Polypodium vulgare 📷

Polypodium vulgare agg.

Polystichum aculeatum 📷

Polystichum braunii

Polystichum lonchitis

Populus alba 📝

Populus balsamifera 📷

Populus ×canadensis

Populus candicans

Populus ×canescens

Populus nigra

Populus tremula 📷

Portulaca oleracea

Portulaca oleracea subsp. oleracea

Potamogeton acutifolius

Potamogeton alpinus 📷

Potamogeton berchtoldii

Potamogeton crispus

Potamogeton lucens

Potamogeton natans 📷

Potamogeton obtusifolius

Potamogeton perfoliatus

Potamogeton pusillus 📝

Potamogeton pusillus agg.

Potamogeton trichoides 📝

Potentilla alba

Potentilla anglica

Potentilla anserina

Potentilla anserina subsp. anserina

Potentilla argentea 📷

Potentilla aurea

Potentilla erecta 📝 📷

Potentilla heptaphylla

Potentilla incana

Potentilla inclinata 📷

Potentilla intermedia

Potentilla norvegica

Potentilla puberula 📷

Potentilla recta 📷

Potentilla reptans

Potentilla sterilis

Potentilla supina

Potentilla thuringiaca

Potentilla verna 📷

Potentilla verna agg.

Prenanthes purpurea 📷

Primula auricula

Primula elatior 📷

Primula elatior subsp. elatior

Primula veris

Primula veris subsp. veris

Primula vulgaris

Prunella grandiflora

Prunella vulgaris 📷

Prunus armeniaca

Prunus avium 📷

Prunus cerasifera

Prunus cerasus

Prunus domestica

Prunus domestica agg.

Prunus insititia 📷

Prunus padus 📷

Prunus padus subsp. borealis

Prunus padus subsp. padus

Prunus serotina

Prunus spinosa

Psephellus dealbatus

Pseudofumaria lutea

Pseudorchis albida 📷

Pseudotsuga menziesii 📝

Pseudoturritis turrita

Pteridium aquilinum 📷

Pteridium aquilinum subsp. aquilinum

Puccinellia distans 📷

Pulicaria vulgaris

Pulmonaria angustifolia

Pulmonaria mollis

Pulmonaria montana subsp. montana

Pulmonaria obscura 📷

Pulmonaria officinalis 📷

Pulmonaria officinalis agg.

Pyrola chlorantha 📷

Pyrola media 📷

Pyrola minor 📷

Pyrola rotundifolia 📷

Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia

Pyrus communis 📷

Pyrus communis agg.

Pyrus pyraster

Quercus palustris

Quercus petraea

Quercus petraea agg.

Quercus robur

Quercus rubra

Radiola linoides

Ranunculus aconitifolius 📷

Ranunculus acris 📷

Ranunculus acris subsp. acris

Ranunculus acris subsp. friesianus

Ranunculus arvensis

Ranunculus auricomus agg.

Ranunculus auricomus group s. lat.

Ranunculus basitruncatus

Ranunculus breyninus

Ranunculus bulbosus 📷

Ranunculus flammula 📷

Ranunculus lanuginosus 📷

Ranunculus lingua 📝 📷

Ranunculus nemorosus 📷

Ranunculus phragmiteti

Ranunculus platanifolius 📷

Ranunculus polyanthemos

Ranunculus polyanthemos agg.

Ranunculus repens 📷

Ranunculus sardous

Ranunculus sceleratus 📷

Raphanus raphanistrum

Raphanus sativus

Reseda lutea

Reseda luteola

Reynoutria ×bohemica 📷

Reynoutria japonica

Reynoutria japonica var. compacta

Reynoutria japonica var. japonica

Reynoutria sachalinensis 📷

Rhamnus cathartica

Rheum officinale

Rheum ×rhabarbarum

Rhinanthus

Rhinanthus alectorolophus 📷

Rhinanthus major 📷

Rhinanthus minor 📷

Rhinanthus riphaeus

Rhodiola rosea

Rhododendron tomentosum 📷

Rhus typhina

Rhynchospora alba

Ribes alpinum 📷

Ribes nigrum

Ribes petraeum 📷

Ribes rubrum 📷

Ribes rubrum agg.

Ribes sanguineum

Ribes uva-crispa 📷

Robinia pseudoacacia

Rorippa amphibia

Rorippa ×armoracioides

Rorippa palustris 📷

Rorippa sylvestris

Rosa agrestis

Rosa ×alba

Rosa arvensis

Rosa canina 📷

Rosa canina agg.

Rosa canina subsp. canina

Rosa canina subsp. corymbifera

Rosa ×centifolia

Rosa dumalis

Rosa dumalis subsp. coriifolia

Rosa dumalis subsp. dumalis

Rosa dumalis subsp. subcanina

Rosa dumalis subsp. subcollina

Rosa elliptica

Rosa glauca

Rosa majalis

Rosa marginata

Rosa multiflora

Rosa pendulina 📷

Rosa rubiginosa

Rosa rugosa

Rosa sherardii

Rosa spinosissima

Rosa tomentosa

Rubrivena polystachya

Rubus

Rubus allegheniensis

Rubus amphistrophos

Rubus apricus

Rubus armeniacus

Rubus barrandienicus

Rubus bavaricus

Rubus bertramii

Rubus bifrons

Rubus bohemiicola

Rubus brdensis

Rubus caesius

Rubus caflischii

Rubus canescens

Rubus clusii

Rubus constrictus

Rubus crispomarginatus

Rubus dollnensis

Rubus epipsilos

Rubus fasciculatiformis

Rubus fasciculatus

Rubus franconicus

Rubus fruticosus agg.

Rubus grabowskii

Rubus grossus

Rubus guentheri

Rubus guttiferus

Rubus hadracanthos

Rubus hirtus infraagg.

Rubus chaerophyllus

Rubus idaeus 📝 📷

Rubus kletensis

Rubus koehleri

Rubus kuleszae

Rubus laciniatus

Rubus macromontanus

Rubus mollis

Rubus montanus

Rubus muhelicus

Rubus nessensis 📝

Rubus odoratus

Rubus pedemontanus 📷

Rubus pericrispatus

Rubus permollissimus

Rubus perpedatus

Rubus perperus

Rubus perpungens

Rubus plicatus 📷

Rubus radula

Rubus rudis

Rubus saxatilis 📝 📷

Rubus scabrosus

Rubus scissoides

Rubus sect. Corylifolii

Rubus sect. Rubus

Rubus sendtneri

Rubus ser. Glandulosi

Rubus schleicheri

Rubus silvae-bohemicae

Rubus silvae-norticae

Rubus Subgen. Rubus Ser. Subradula

Rubus subg. Rubus

Rubus sulcatus

Rubus tabanimontanus

Rudbeckia hirta

Rudbeckia laciniata 📷

Rumex acetosa

Rumex acetosella 📷

Rumex acetosella subsp. acetosella

Rumex acetosella subsp. multifidus

Rumex acetosella subsp. pyrenaicus

Rumex acetosella subsp. tenuifolius

Rumex alpinus

Rumex aquaticus 📷

Rumex arifolius 📷

Rumex conglomeratus

Rumex crispus 📷

Rumex hydrolapathum

Rumex longifolius

Rumex maritimus

Rumex obovatus

Rumex obtusifolius 📷

Rumex obtusifolius var. microcarpus

Rumex obtusifolius var. obtusifolius

Rumex obtusifolius var. transiens

Rumex palustris

Rumex ×pratensis

Rumex sanguineus

Rumex scutatus

Sagina apetala subsp. apetala

Sagina ×normaniana

Sagina procumbens 📷

Sagina saginoides 📷

Sagittaria latifolia

Sagittaria sagittifolia 📷

Salix

Salix acutifolia

Salix alba

Salix appendiculata 📷

Salix appendiculata x aurita

Salix aurita 📷

Salix bicolor

Salix caprea 📷

Salix ×capreola 📷

Salix cinerea 📷

Salix daphnoides

Salix elaeagnos

Salix euxina

Salix ×holosericea

Salix ×meyeriana

Salix ×multinervis

Salix myrsinifolia 📷

Salix myrtilloides 📷

Salix pentandra 📷

Salix ×plicata

Salix purpurea 📷

Salix ×reichardtii

Salix repens 📷

Salix repens agg.

Salix rosmarinifolia 📷

Salix ×rubens

Salix ×rubra

Salix sachalinensis

Salix triandra 📷

Salix triandra subsp. amygdalina

Salix viminalis

Salix ×wimmeriana

Salvia glutinosa

Salvia nemorosa

Salvia officinalis

Salvia pratensis

Salvia verticillata

Sambucus ebulus

Sambucus nigra 📷

Sambucus racemosa 📷

Sanguisorba minor 📷

Sanguisorba minor subsp. balearica

Sanguisorba minor subsp. minor

Sanguisorba officinalis 📷

Sanicula europaea 📷

Saponaria officinalis

Sarracenia purpurea

Saxifraga cymbalaria

Saxifraga granulata 📷

Saxifraga granulata subsp. granulata

Saxifraga paniculata

Saxifraga tridactylites

Scabiosa columbaria

Scabiosa ochroleuca 📷

Scilla bifolia agg.

Scirpus radicans 📝

Scirpus sylvaticus 📝 📷

Scleranthus annuus 📷

Scleranthus annuus agg.

Scleranthus perennis 📷

Scleranthus perennis subsp. perennis

Sclerochloa dura

Scorzonera

Scorzonera hispanica

Scorzonera humilis 📷

Scorzonera parviflora

Scorzoneroides autumnalis 📷

Scrophularia nodosa 📷

Scrophularia umbrosa

Scutellaria galericulata 📷

Scutellaria minor

Secale cereale

Securigera varia 📷

Sedum acre 📷

Sedum album

Sedum hispanicum 📷

Sedum hybridum

Sedum reflexum

Sedum rupestre agg.

Sedum rupestre subsp. erectum

Sedum sexangulare

Sedum spurium

Sedum villosum 📷

Selinum carvifolia

Sempervivum tectorum

Senecio aquaticus

Senecio ×decipiens

Senecio erraticus

Senecio erucifolius

Senecio ×futakii

Senecio germanicus 📷

Senecio hercynicus 📷

Senecio inaequidens

Senecio jacobaea 📷

Senecio jacobaea subsp. jacobaea

Senecio nemorensis agg.

Senecio ovatus 📷

Senecio ovatus subsp. ovatus

Senecio paludosus

Senecio subalpinus 📷

Senecio sylvaticus 📷

Senecio vernalis

Senecio viscosus 📷

Senecio vulgaris 📷

Senecio vulgaris subsp. vulgaris

Serratula tinctoria 📷

Serratula tinctoria subsp. tinctoria

Setaria pumila

Setaria verticillata

Setaria viridis

Sherardia arvensis

Scheuchzeria palustris 📷

Schoenoplectus

Schoenoplectus lacustris 📷

Sicyos angulatus

Silaum silaus

Silene baccifera

Silene dichotoma

Silene dioica 📷

Silene ×hampeana

Silene latifolia 📷

Silene latifolia subsp. alba

Silene nemoralis

Silene noctiflora

Silene nutans 📷

Silene viscosa

Silene vulgaris 📷

Silene vulgaris subsp. vulgaris

Silybum marianum

Sinapis alba

Sinapis arvensis

Sisymbrium loeselii

Sisymbrium officinale

Sisymbrium strictissimum

Sium latifolium

Solanum dulcamara 📷

Solanum lycopersicum

Solanum nigrum

Solanum nigrum agg.

Solanum tuberosum

Soldanella montana 📷

Solidago canadensis 📷

Solidago gigantea

Solidago virgaurea 📷

Solidago virgaurea subsp. minuta

Solidago virgaurea subsp. virgaurea

Sonchus arvensis 📷

Sonchus arvensis subsp. arvensis

Sonchus asper 📷

Sonchus oleraceus

Sorbus aria

Sorbus aucuparia 📷

Sorbus aucuparia var. aucuparia

Sorbus aucuparia var. glabrata

Sorbus austriaca

Sorbus intermedia

Sparganium angustifolium

Sparganium emersum 📷

Sparganium erectum

Sparganium erectum subsp. erectum

Sparganium erectum subsp. microcarpum

Sparganium erectum subsp. neglectum

Sparganium natans

Spergula arvensis 📷

Spergula arvensis subsp. arvensis

Spergula morisonii

Spergularia echinosperma

Spergularia marina 📷

Spergularia rubra 📷

Spiraea

Spiraea alba 📷

Spiraea ×billardii

Spiraea chamaedryfolia

Spiraea ×pseudosalicifolia 📷

Spiraea salicifolia 📝 📷

Spiraea ×vanhouttei

Spiranthes spiralis 📷

Spirodela polyrhiza

Stachys palustris

Stachys sylvatica 📷

Staphylea pinnata

Stellaria alsine 📷

Stellaria graminea 📷

Stellaria holostea 📷

Stellaria longifolia 📝 📷

Stellaria media 📷

Stellaria media agg.

Stellaria neglecta

Stellaria nemorum 📷

Stellaria pallida

Stellaria palustris

Stratiotes aloides

Streptopus amplexifolius 📷

Stuckenia pectinata

Succisa pratensis 📷

Swertia perennis 📷

Swertia perennis subsp. perennis

Symphoricarpos albus 📷

Symphoricarpos microphyllus x orbiculatus

Symphyotrichum laeve

Symphyotrichum lanceolatum

Symphyotrichum novae-angliae

Symphyotrichum novi-belgii 📷

Symphyotrichum novi-belgii agg.

Symphyotrichum ×versicolor

Symphytum

Symphytum asperum

Symphytum officinale 📷

Symphytum officinale agg.

Symphytum tauricum

Symphytum tuberosum 📷

Symphytum tuberosum subsp. tuberosum

Symphytum ×uplandicum

Syringa vulgaris

Tanacetum corymbosum

Tanacetum macrophyllum

Tanacetum parthenium

Tanacetum vulgare 📷

Taraxacum acervatulum

Taraxacum acroglossum 📷

Taraxacum aequilobum

Taraxacum alatum 📷

Taraxacum amplum

Taraxacum contractum 📷

Taraxacum crassum 📷

Taraxacum cristatum

Taraxacum deltoidifrons 📷

Taraxacum diastematicum

Taraxacum ekmanii 📷

Taraxacum elegantius 📷

Taraxacum exsertiforme 📷

Taraxacum fasciatum 📷

Taraxacum flavostylum 📷

Taraxacum gentile

Taraxacum glossodon

Taraxacum hamatiforme

Taraxacum hepaticum 📷

Taraxacum horridifrons

Taraxacum ingens 📷

Taraxacum intermedium agg.

Taraxacum interveniens

Taraxacum jugiferum 📷

Taraxacum lacinulatum

Taraxacum laticordatum 📷

Taraxacum macranthoides

Taraxacum moldavicum 📷

Taraxacum nordstedtii

Taraxacum obtusifrons 📷

Taraxacum parnassicum

Taraxacum pauckertianum

Taraxacum pectinatiforme

Taraxacum piceatum 📷

Taraxacum plumbeum

Taraxacum porrigentilobatum

Taraxacum pulverulentum 📷

Taraxacum quadrangulum

Taraxacum rhaeticum

Taraxacum rubicundum

Taraxacum scanicum

Taraxacum sect. Erythrosperma

Taraxacum sect. Palustria

Taraxacum sect. Taraxacum

Taraxacum sertatum 📷

Taraxacum sublaeticolor

Taraxacum subxanthostigma 📷

Taraxacum turfosum

Taraxacum urbicola 📷

Taraxacum valens 📷

Taraxacum verticosum 📷

Taraxacum violaceinervosum 📷

Taxus baccata 📷

Telekia speciosa 📷

Tephroseris crispa 📷

Tephroseris helenitis

Tephroseris palustris

Teucrium chamaedrys

Teucrium scorodonia 📷

Teucrium scorodonia subsp. scorodonia

Thalictrum aquilegiifolium 📷

Thalictrum flavum

Thalictrum lucidum

Thelypteris limbosperma 📷

Thelypteris palustris

Thesium alpinum

Thesium bavarum

Thesium pyrenaicum 📷

Thesium ramosum

Thesium rostratum

Thladiantha dubia

Thlaspi arvense 📷

Thuja occidentalis

Thymus pulegioides 📷

Thymus pulegioides subsp. chamaedrys

Thymus pulcherrimus

Thymus serpyllum

Tilia cordata 📷

Tilia euchlora

Tilia platyphyllos 📷

Tilia platyphyllos subsp. cordifolia

Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos

Tilia ×vulgaris

Tofieldia calyculata

Torilis japonica 📷

Tragopogon dubius

Tragopogon orientalis 📷

Tragopogon pratensis 📷

Tragopogon pratensis agg.

Tragopogon pratensis subsp. pratensis

Trientalis europaea 📷

Trifolium alpestre

Trifolium alpinum

Trifolium arvense 📷

Trifolium aureum 📷

Trifolium campestre 📷

Trifolium dubium 📷

Trifolium hybridum 📷

Trifolium hybridum subsp. hybridum

Trifolium medium 📷

Trifolium montanum 📷

Trifolium patens 📷

Trifolium pratense 📷

Trifolium pratense subsp. pratense

Trifolium repens 📷

Trifolium resupinatum

Trifolium spadiceum 📷

Triglochin palustris

Trichophorum

Trichophorum alpinum 📷

Trichophorum cespitosum 📷

Tripleurospermum inodorum 📷

Trisetum flavescens 📝 📷

Triticum aestivum

Triticum aestivum Aestivum Group

Trollius altissimus 📷

Turgenia latifolia

Turritis glabra 📷

Tussilago farfara 📷

Typha angustifolia 📷

Typha latifolia 📷

Typha laxmannii

Ulmus glabra 📷

Ulmus laevis 📷

Ulmus minor 📷

Urtica dioica 📝 📷

Urtica urens

Utricularia australis 📷

Utricularia intermedia 📷

Utricularia intermedia agg.

Utricularia minor 📝

Utricularia minor agg.

Utricularia ochroleuca 📷

Utricularia stygia

Utricularia vulgaris

Utricularia vulgaris agg.

Vaccaria hispanica

Vaccinium microcarpum 📷

Vaccinium myrtillus 📷

Vaccinium oxycoccos 📷

Vaccinium oxycoccos agg.

Vaccinium uliginosum 📷

Vaccinium vitis-idaea 📷

Vaccinium vitis-idaea subsp. vitis-idaea

Valeriana dioica 📷

Valeriana dioica agg.

Valeriana excelsa 📷

Valeriana excelsa nothosubsp. transiens

Valeriana excelsa subsp. excelsa

Valeriana excelsa subsp. sambucifolia 📷

Valeriana officinalis

Valeriana officinalis agg.

Valeriana stolonifera

Valerianella dentata

Valerianella dentata subsp. dentata

Valerianella locusta

Valerianella rimosa

Veratrum album 📷

Veratrum album subsp. album

Verbascum blattaria

Verbascum densiflorum

Verbascum chaixii subsp. austriacum

Verbascum lychnitis 📷

Verbascum nigrum 📷

Verbascum nigrum × V. thapsus

Verbascum phlomoides

Verbascum phoeniceum

Verbascum ×schiedeanum

Verbascum thapsus 📷

Verbena bonariensis

Verbena officinalis

Veronica agrestis

Veronica anagallis-aquatica

Veronica arvensis 📷

Veronica austriaca

Veronica beccabunga 📷

Veronica catenata

Veronica dillenii

Veronica filiformis 📷

Veronica hederifolia

Veronica hederifolia agg.

Veronica chamaedrys 📷

Veronica chamaedrys agg.

Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys

Veronica maritima 📷

Veronica montana 📷

Veronica officinalis 📷

Veronica officinalis var. alpestris

Veronica officinalis var. officinalis

Veronica opaca

Veronica peregrina subsp. peregrina

Veronica persica

Veronica polita

Veronica scutellata 📷

Veronica serpyllifolia 📷

Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia

Veronica sublobata 📷

Veronica teucrium

Veronica triphyllos

Veronica verna

Viburnum lantana

Viburnum opulus 📷

Vicia angustifolia

Vicia angustifolia var. segetalis

Vicia cracca 📷

Vicia cracca agg.

Vicia dumetorum 📷

Vicia grandiflora

Vicia hirsuta

Vicia lathyroides

Vicia oreophila

Vicia pisiformis

Vicia sativa 📷

Vicia sativa agg.

Vicia sepium 📷

Vicia sepium var. montana

Vicia sepium var. sepium

Vicia sylvatica

Vicia tenuifolia 📷

Vicia tetrasperma 📷

Vicia villosa 📷

Vicia villosa subsp. varia

Vicia villosa subsp. villosa

Vinca minor 📷

Vincetoxicum hirundinaria

Viola arvensis 📷

Viola canina 📷

Viola canina subsp. canina

Viola canina subsp. ruppii

Viola collina 📷

Viola cornuta 📷

Viola ×dubia

Viola hirta 📷

Viola ×interjecta

Viola lutea

Viola odorata 📷

Viola palustris 📷

Viola ×porphyrea

Viola reichenbachiana 📷

Viola riviniana 📷

Viola rupestris

Viola ×scabra

Viola stagnina

Viola tricolor 📷

Viola tricolor agg.

Viola tricolor subsp. polychroma 📷

Viola tricolor subsp. tricolor

Viscaria vulgaris 📷

Viscum album subsp. abietis 📷

Viscum album subsp. album

Viscum album subsp. austriacum

Vitis vinifera subsp. vinifera

Vulpia bromoides

Vulpia myuros 📷

Willemetia stipitata 📷

Woodsia ilvensis 📝 📷

Xeranthemum annuum

Yucca filamentosa

Zannichellia palustris

Zea mays

0