Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1826–2021

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Acer pseudoplatanus – javor klen, klen

Javor klen je původní v jižní a střední Evropě a na Kavkazu. Na Šumavě je běžný v suťových lesích a bučinách nižších a středních poloh, výjimečně však zasahuje až do zakrslých horských smrčin při vrcholech některých hor do nadmořské výšky přes 1300 m n. m. (např. Poledník, Plesná, Falkenstein, Sendtner 1860, Skalický 1995, Boublík & Lepší in Wild et al. 2019), ojediněle ještě výše. Vyskytuje se také v karech ledovcových jezer. Je vysazován v obcích, na mezích a v alejích podél cest. Na bývalých pastvinách ve vrcholové části bavorské i české Šumavy (v Bavorsku zvaných Schachten) se vyskytují solitérní jedinci, kteří mají významnou krajinotvornou funkci.

Edituj