Květena Šumavy

Novinky

Výzkum vegetační sezóny 2023

V roce 2023 výzkum cévnatých rostlin na Šumavě navázal na výsledky projektu Květena Šumavy a zaměřil se na několik složitých skupin, které vyžadují komplexní studii na širším území.

Například v rámci probíhající diplomové práce proběhl výzkum, při kterém byly unikátní časně kvetoucí šumavské světlíky od Rybárny srovnány s podobně časně kvetoucími světlíky ze Sudetských pohoří. Bylo zjištěno, že šumavská populace se liší od podobných sudetských jak geneticky tak morfologicky. Další práce se zaměřila na výzkum odlišností mezi českými a bavorskými populacemi oměje šalamounku (Aconitum napellus agg.), které byly zjištěny během řešení projektu. Práce využívá moderní morfometrické metody analýzy tvaru i studium velikosti genomu. Pokračoval výzkum jedinečných populací dalších kritických skupin, které byly nalezeny v minulosti.

Překvapení sezóny 2023

Naprosto nečekaný a zcela překvapivý byl nález psinečku skalního (Agrostis rupestris) na Roklanu, odkud druh nebyl nikdy v historii udáván. Je to kriticky ohrožený druh celé Šumavy. Na Roklanu byla objevena velmi malá populace, která snadno unikala pozornosti. Na základě tohoto nálezu byla ihned zorganizována exkurze s cílem ověřit historický výskyt tehoto druhu na vrcholu Ostrého. Ale bohužel tato exkurze, která proběhla v ideální fenofázi druhu, nebyla úspěšná a druh lze nadále považovat v masivu Ostrého za vyhynulý.

Dalším zásadním nálezem kriticky ohroženého druhu je objev asi největší současné populace vrby černající (Salix myrsinifolia) na Šumavě. Populace byla nalezena přímo na hranici u Dolních Světlých Hor, a to jak na české tak na bavorské straně hranice. Je to populace zcela unikátní, protože v ní byla za pomoci průtokové cytometrie prokázána hybridizace s dalšími druhy a s ní spojená variabilita v ploidním stupni. To je pro tento druh vrby, která je značně systematicky izolovaná, zcela nové zjištění. Lokalita je mimořádná i tím, že zde bylo objeveno velké množství druhů. Kromě běžných i další kriticky ohrožený druh Šumavy vrba plazivá (Salix repens).

Aconitum napellus,
autor: M. Štech

Agrostis rupestris,
autor: M. Štech

Agrostis rupestris,
autor: M. Štech

Euphrasia – časný typ,
autor: M. Štech

Salix myrsinifolia,
autor: M. Štech

Salix repens,
autor: M. Štech

Nová pozvánka na výstavu (1. 11. 2022 – 30. 11. 2022)

Výstava Květena Šumavy bude k vidění v Zimní zahradě MěÚ Prachatice.

Nová pozvánka na výstavu (1. 6. 2022 – 30. 6. 2022)

Přijďte objevit bohatost šumavské flóry do vimperské kavárny Kavárna Ve Skále.

Nová pozvánka na výstavu (1. 5. 2022 – 31. 5. 2022)

V šumavském Návštěvnickém centru Srní můžete v průběhu května do 31. 5. navštívit naši výstavu zabývající se šumavskou květenou.

Konference (16. 9. 2021)

Ve dnech 20. a 21. října 2021 se uskuteční konference Aktuality šumavského výzkumu (prostory AberLandHalle v Bavorské Rudě). Milan Štech zde bude povídat o Květeně Šumavy.

Nová pozvánka na výstavu (15. 6. 2021 – 20. 10. 2021)

Výstavu představující nejvýznačnější rostliny Šumavy je možné si fyzicky prohlédnout v Informačním středisku Kašperské Hory.

Výstava se přesouvá online

Vzhledem k situaci týkající se covid-19 je nyní výstava o květeně Šumavy dostupná zde.

Nová pozvánka na výstavu (25. 2. 2021 – 14. 5. 2021)

Výstavu představující nejvýznačnější rostliny Šumavy je možné si fyzicky prohlédnout v Galerie V Síti, Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice.

Povídání o projektu (4. 10. 2020)

Na YouTube kanálu NP Šumava najdete video, kde koordinátor projektu Milan Štech hovoří o vzniku projektu a jeho cílech.

Pozvánka na výstavu (26. 8. 2020)

Dovolujeme si vás pozvat na tematickou výstavu představující nejvýznačnější rostliny Šumavy. Během září a října 2020 si ji můžete prohlédnout v infocentru NP Šumava na Kvildě.

...

Testovací spuštění webu

1. listopadu 2019 začala fungovat doména florasilvagabretae.eu.

Fotografie na úvodní stránce: M. Štech, P. Koutecký, P. Čížková

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.