Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2021

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus nessensis – ostružiník vzpřímený

Ostružiník vzpřímený má rozsáhlý areál zahrnující téměř celou severozápadní, střední a východní Evropu. Na Šumavě se vyskytuje poměrně vzácně pouze v nižších okrajových polohách pohoří, kam přesahuje z přilehlého podhůří, kde je zcela běžným druhem. Mírně zvýšená frekvence výskytu byla zaznamenána v severozápadní srážkově bohatší části sledovaného území. Do vysokých poloh neproniká, většinou se vyskytuje do 750 m n. m. Je typickým zástupcem ostružiníků, které jsou vázané na lesní prostředí. Roste v mezofilních až vlhkých kulturních i přírodě blízkých lesích, poměrně často se vyskytuje např. v olšinách, v okolí pramenišť a potoků, dále pak na lesních světlinách, pasekách, podél lesních cest a občas také zarůstá neudržované vlhké louky.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 940 m n. m.