Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1986–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Oenothera issleri – pupalka Isslerova

Červený seznam Šumavy: NA

Pupalka Isslerova je hybridogenní druh vzniklý v Evropě křížením euroasijské p. dvouleté (Oe. biennis) a severoamerické p. nicí (Oe. oakesiana). Doposud je známá pouze z několika států střední Evropy a východní Francie (Jehlík 1997). Na Šumavě je udávaná pouze z české strany pohoří a její výskyt je vázán na železnice nebo jejich blízké okolí. V Královském Hvozdu byla zaznamenána na nádraží v Alžbětíně v roce 2019 (Pladias 2021, Štech et al. 2021), v Želnavské hornatině u Svaté Magdalény (Jehlík 1997), v Hornovltavské kotlině na více místech (Jehlík 1997), naposledy u železniční zastávky Hodňov v roce 2019 a na Vyšebrodsku v Loučovicích rovněž v roce 2019 (Pladias 2021, Štech et al. 2021). Z výše uvedeného výčtu lokalit je patrné, že pupalka Isslerova je na Šumavě na železničních tratích delší dobu etablována a že nejde pouze o epizodické zavlékání druhu z podhůří.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 800 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.