Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1870–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Myosotis ramosissima – pomněnka chlumní

Červený seznam Šumavy: LC

Tato jednoletá pomněnka je rozšířena v Evropě, kromě nejsevernějších oblastí. Na východ zasahuje až po Ural a Kavkaz a na jih až do severní Afriky. Roste především v suchých nezapojených trávnících a na jiných suchých biotopech s řídkou vegetací. Těžiště rozšíření má v teplejších oblastech (Štěpánková 2000, Anonymus 2021, FloraWeb 2021). Na české straně Šumavy existuje o jejím výskytu pouze několik ojedinělých záznamů a všechny pocházejí až z 21. století. Na polopřirozených biotopech, jakými jsou především suché až mezofilní mezernaté trávníky, byla nalezena v okrajových nebo níže položených partiích vymezeného území: u Brantlova Dvora u Vimperka (Moravec 1965), Lenory, Květušína (Skalický in Kolektiv 1995–1997), Řetenic (Bufková et Sulanová in Kolektiv 1995–1997), Nahořánek (Štech et al. 2021), Rejštejna a Kratušína (Pladias 2021). Zbývající záznamy se vztahují k antropogenním biotopům, kterými jsou především náspy železničních tratí, kam bývá zavlékána z nižších poloh. Na železnici byla nalezena v Loučovicích, Lipce, Alžbětíně a Zelené Lhotě a na luční cestě v osadě Špičák u Železné Rudy (Pladias 2021). Z bavorské strany pohoří je znám jediný blíže nespecifikovaný údaj z roku 1945 z mapovacího pole 6944b, který zaujímá okolí obce Bodenmais (BIB 2021). V rakouské části zaznamenána dosud nebyla (ZOBODAT 2021).

Edituj

Nejvyšší výskyt: 895 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.