Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex echinata – ostřice ježatá

Červený seznam Šumavy: LC

Cirkumboreální druh s rozsáhlým areálem od Portugalska po západní Asii, také roste v Malé Asii, na Kavkaze, dále roste v Severní Americe, izolovaný výskyt byl zjištěn i na jižní polokouli v jihovýchodní Austrálii a na Novém Zélandě. Ve střední Evropě patří k běžným druhům středních a vyšších poloh. Ve studovaném území je plošně rozšířená po celém území, údaje chybějí jen z několika málo kvadrantů v hornorakouské části. Provází mezotrofní až oligotrofní stanoviště, zejména nelesní. Roste na vlhkých i rašelinných loukách a v přechodových rašeliništích, poněkud řidčeji i na prosvětlených místech na lesních prameništích, v podmáčených a rašelinných smrčinách.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.