Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1890–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Vaccinium uliginosum – brusnice vlochyně, vlochyně

Červený seznam Šumavy: LC

Je druhem subarktického a mírného pásma severní polokoule, v jižní části areálu roste jen v horách. Ve střední Evropě roste ve středních polohách jen na rašelinných substrátech, v horách vystupuje až nad horní hranici lesa. Na Šumavě je hojný v centrální části, v území rozsáhlých slatí a vrchovišť, zejména na Šumavských pláních a v Hornovltavské kotlině. V okrajových částech vyznívá a v regionech bez vhodných biotopů lokálně až schází (např. na Javorníku, v masivu Boubína). Je typickým druhem vegetace na humolitech, zejména otevřených částí živých vrchovišť, ale přežívá i v sušších, okrajových a degradovaných (mineralizovaných) částech. Roztroušeně se vyskytuje i na přechodových rašeliništích; na minerálních půdách se občas objevuje i v kamenitých snosech. V lesích se vyskytuje také převážně na humolitech, zejména v rašelinných smrčinách a v rašelinných borech, také v náletových březových porostech. Mineralizace humolitu vede k jeho k pozvolnému ústupu.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.