Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1835–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex flava – ostřice rusá, ostřice žlutá

Červený seznam Šumavy: NT

Cirkumboreální druh, roste v severní Africe, v Evropě na sever po jižní Skandinávii, zasahuje do Turecka, na Kavkaz a do Íránu, také roste v atlantické Severní Americe. Ve střední Evropě se vyskytuje od nížin až do vyšších horských poloh. Na Šumavě je druhým nejčastějším zástupcem příbuzenského okruhu C. flava agg., do nějž patří ještě C. demissa, C. lepidocarpa a C. oederi. Roztroušeně roste především v okrajových částech území, ale v centrální části vystupuje až do prostoru Kepelského Zhůří, Zhůří u Rejštejna, Nových Hutí a Knížecích Plání. Více lokalit bylo zaznamenáno v prostoru od Borových Lad po Lenoru a Strážný, rovněž ve vojenském újezdu Boletice. Na bavorské straně je poměrně vzácná, z rakouské strany údaje chybějí. Není vyloučeno, že část údajů se vztahuje k jiným druhům agregátu, zejména k C. demissa. Stanovištěm jsou okraje lučních pramenišť, vlhké až rašelinné louky; preferuje lokality s minerálně bohatšími, slabě kyselými až neutrálními půdami. Na společných lokalitách s C. demissa často vytváří křížence (C. ×alsatica).

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.