Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus plicatus – ostružiník řasnatý

Červený seznam Šumavy: NA

Ostružiník řasnatý má rozsáhlý areál, který zabírá téměř celou střední Evropu a rozlehlé části navazujících oblastí. Na západ je rozšířen až na Britské ostrovy, na sever do jižní Skandinávie, na jih do jižní Francie a Chorvatska a na východ zasahuje na Ukrajinu a do Běloruska. Ve sledovaném území se vyskytuje roztroušeně až vzácně v severozápadní části, směrem na jihovýchod lokalit ubývá a ve středních a v jihovýchodních partiích pohoří zcela chybí nebo se vyskytuje pouze na ojedinělých lokalitách. V Čechách byl zaznamenán na Plánickém hřebeni u Zelené Lhoty, Hamrů a Hojsovy Stráže, v Královském Hvozdu v okolí Zadních Hamrů, Železné Rudy a Javorné a na dvou izolovaných lokalitách ve východní části území v Trojmezenské hornatině přímo na českoněmecké hranici na Třístoličníku a ve Svatotomášské hornatině u Loučovic (Wild et al. 2019). V bavorské části území se druh vyskytuje roztroušeně a tedy častěji než v české části. Nejvýchodnější lokalita leží u obce Freyung (AFvB). Rubus plicatus je velmi podobný druhu R. betramii a nelze proto vyloučit, že některé údaje z jihovýchodní části výše popsané bavorské arely ve skutečnosti patří tomuto druhu, který se v těchto místech rovněž vyskytuje. V rakouské části území nebyl ostružiník řasnatý doposud pozorován. Druh roste podél lesních cest, na pasekách, v lesních lemech a na zarůstajících ladem ponechaných nivních loukách a jejich okrajích.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1140 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.