Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1995–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Dactylorhiza ×silvae-gabretae – prstnatec Fuchsův (pravý) × p. Traunsteinerův

Červený seznam Šumavy: NE [B2ab(iii+v), D]

Primární hybrid D. fuchsii a D. traunsteineri subsp. traunsteineri popsaný z území Šumavy (Procházka & Čurn 1999), konkrétně z Vltavského luhu u Želnavy. Byl však pozorován také u Záhvozdí (Průša 2005). Lze předpokládat, že k hybridizaci mezi oběma rodičovskými druhy dochází v celém území, kde se překrývají jejich areály; vymezení tohoto území nicméně naráží na taxonomické nejasnosti. S určitostí bude zahrnovat střední Evropu, zejména Alpy a sousední pohoří. Naopak údaje z Britských ostrovů (cf. Procházka & Čurn 1999, Eccarius 2016) se mohou vztahovat ke křížencům jiné rodičovské kombinace. Na Šumavě je patrně hybridizace prstnatce Fuchsova a p. Traunsteinerova usnadněna tím, že oba druhy jsou zde tetraploidní, zatímco v jiných územích se mohou jejich chromosomové počty lišit (cf. Taraška et al. 2021). Prstnatec šumavský roste na rašelinných a slatinných loukách, což jsou stanoviště, na nichž se setkávají jeho rodičovské druhy. Hlavními ohrožujícími faktory jsou sukcese a degradace biotopů. Jelikož se jedná o primárního hybrida, ochrana musí cílit především na zachování populací obou rodičů.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.