Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2022

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Juncus effusus – sítina rozkladitá

Převážně evropský druh se suboceanickým areálem a blízce příbuznými taxony rozšířenými v suboceanických oblastech celého světa. Roste na vlhkých až podmáčených místech, na loukách a pastvinách, ale také na lesních pasekách, v příkopech a na prameništích. Je často indikátorem narušených a mírně živinami obohacených míst. Na celé Šumavě je zcela běžným druhem až do nadmořských výšek nad 1300 m.

Edituj