Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1889–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus silvae-norticae – ostružiník novohradský

Červený seznam Šumavy: NT

Ostružiník novohradský je středoevropským endemitem známým z Horního Rakouska, Dolního Bavorska a jižních Čech. Těžiště známého rozšíření druhu leží v rakouském Mühlviertelu a ve východní části Šumavsko-novohradského podhůří (Lepší & Lepší 2009). Na tento hojný výskyt navazují nemnohé lokality ve východní části Šumavy. V Čechách byl nalezen jihovýchodně od Pasečné a u bývalé osady Kapličky ve Svatotomášské hornatině a na východním okraji Loučovic na Vyšebrodsku. V Rakousku, kde se vyskytuje o něco častěji, byl objeven u obcí a osad Oberstern, Gugelwald, Unterafiesl, Oberafiesl, St. Stefan-Afiesl a Pressleithen. V roce 2019 M. a P. Lepší objevili druh na velmi izolované lokalitě u osady Javorná v Královském Hvozdu. Tato lokalita je asi 80–90 km vzdálená od nejbližších známých nalezišť a zároveň představuje nejvíce na sever a západ vysunutou lokalitu v rámci celkového rozšíření druhu. Druh ve sledovaném území roste na lesních pasekách, ve smrkových kulturách a podél lesních cest.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 840 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.