Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1953–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus kuleszae – ostružiník Kuleszův

Červený seznam Šumavy: NA

Ostružiník Kuleszův je středoevropským endemitem s centrem rozšíření v České a Slovenské republice a v jižním Polsku, odkud přesahuje okrajově do přilehlých oblastí severního Rakouska a Maďarska a východního Německa. Na Šumavě se vyskytuje pouze vzácně na české straně pohoří převážně v okrajových níže položených územích navazujících na podhůří, kde je roztroušený až hojný. Byl zaznamenán na Plánickém hřebeni u Zelené Lhoty, Divišovic, Městiště a Dolejšího Těšova, v Královském Hvozdu u Javorné, v Horním Pootaví na hranici sledovaného území u Hartmanic, na Javorníku u Maleče a Nahořánek a na izolované lokalitě v Hornovltavské kotlině u Strážného (Wild et al. 2019). Druh roste zpravidla mimo lesní prostředí jako jsou okraje cest, křoviny, porosty pionýrských dřevin, ale také podél lesních cest a na lesních okrajích.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.