Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1990–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus guentheri – ostružiník červenožlázkatý

O výskytu tohoto ostružiníku ve vymezeném území existují tři záznamy. První se vztahuje k Třístoličníku v Trojmezenské hornatině a je uveden v Květeně České republiky. Tento údaj je však zmíněn bez uvedení zdroje a datace a zároveň je označen za nejistý a vyžadující ověření (Holub 1995). Dva zbývající údaje jsou velmi staré a jsou lokalizovány do oblasti Velkého Javoru a Falkensteinu v Bavorsku (Progel 1886). Dále je druh udáván z oblasti mezi Šumavou a Dunajem za hranicemi vymezeného území (Prantl 1884). Všechny výše uvedené záznamy nebyly do nově zpracované mapy celkového rozšíření druhu zahrnuty (Kurtto et al. 2010). V současnosti akceptovaná jižní hranice areálu druhu probíhá severní částí České republiky a střední částí východního Německa. Výskyt druhu ve vymezeném území nepotvrdil ani batologický průzkum provedený M. a P. Lepšími v letech 2019–2020. Vzhledem k aktuálním znalostem o rozšíření druhu a výše uvedeným skutečnostem je málo pravděpodobné, že se ostružiník červenožlázkatý na Šumavě vyskytuje nebo vyskytoval.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.