Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1817–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex spicata – ostřice klasnatá

Červený seznam Šumavy: LC

Eurasijský druh, roste od severní Afriky po Skandinávii, na východ až po Irkutsk, také na Kavkaze a severozápadním Íránu. Ve střední Evropě patří k dosti hojným druhům, zejména v nižších a středních polohách. Na Šumavě jde o nehojnou ostřici, vyskytuje se převážně v okrajových částech území. S jistotou byla zaznamenána u Zelené Lhoty a Hojsovy Stráže, u Rejštejna, více údajů pochází z jihovýchodní části území, zejména z okolí Lipenské nádrže. Okrajově se vyskytuje i na bavorské straně, z hornorakouské strany údaje chybějí. Nejčastěji roste na místech ovlivněných člověkem, např. na okrajích cest, železničních náspech, také v trávních a křovinách v sídlech. Druhu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, hlavně z důvodu záměn s příbuznými taxony.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.