Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1870–2022

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Anchusa officinalis – pilát lékařský

Teplomilný druh, který se na Šumavě vyskytuje jen přechodně, především zavlékaný např. podél nově budovaných nebo rekonstruovaných cest či kolejí. Vzácně byl druh také pozorován na suchých travnatých stráních a mezích v kontaktním území vyšších poloh Předšumaví. Náhodné výskyty byly zaznamenány pouze na české straně Šumavy a to mezi Rokytskou slatí a Javoří Pilou na Šumavských pláních (Vaněček 1972), nedaleko hradu Kašperk u Žlíbku na Javorníku (Vaněček 1972), u Kubovy Huti v Boubínsko-stožecké hornatině (Hartl 1985) a nejnověji při asfaltové silnici u Kvildy (Filippov in Hadinec & Lustyk 2011). Obecný údaj o výskytu druhu z povodí řeky Vydry pak uvádí Štěpán & Štěpánová (1964). V kontaktním území nejvyšších poloh šumavského podhůří byly zaznamenány lokality u Rejštejna (Křísa in Slavík 2000) a u Šumavských Hoštic (Půbal 2006). Z bavorské strany Šumavy není znám žádný údaj a druh roste až u Dunaje. V Rakousku je druh uváděn z kvadrantu 7349a zřejmě již mimo vymezené území.

Edituj