Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1837–2022

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Glyceria notata – zblochan řasnatý

Tento druh nejčastěji roste na březích stojatých i tekoucích vod a na náplavech, v lučních prameništích, v olšinách, v příkopech a v trvalejších kalužích na lesních cestách. Na Šumavě se vyskytuje řídce roztroušeně, poněkud hojnější je pouze v jihovýchodní části.

Edituj