Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Senecio hercynicus – starček hercynský

Červený seznam Šumavy: LC

Pochází ze střední a jihovýchodní Evropy, roste od Francie po severní Řecko, na sever zasahuje do středního Německa. Lokality na Šumavě tvoří samostatnou arelu: vyskytuje se zde téměř souvisle ve vyšších polohách celého pohoří, na území Čech, Bavorska i Rakouska. Má vazbu na lesní porosty s přirozeným výskytem smrku, a to jak na podmáčených místech, tak na stupeň klimatických smrčin. Dává přednost především poněkud prosvětlenějším stanovištím. Lokálně se vyskytuje i na pasekách, na okrajích rašelinišť a na sukcesně zarůstajících plochách. V území se vyskytuje jen nominátní poddruh (subsp. hercynicus), dochází zde ovšem ke křížení s příbuzným druhem Senecio ovatus a zřejmě i s druhem S. germanicus. Oproti oběma podobným starčkům, tedy Senecio ovatus i S. germanicus, s nimiž se setkává na společných lokalitách, se vyznačuje časnější fenologií: vykvétá o 3–4 týdny dříve.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.