Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Equisetum pratense – přeslička luční

Červený seznam Šumavy: VU [D]

Přeslička luční je široce rozšířený cirkumboreální druh Severní polokoule. Na Šumavě nebyl druh donedávna znám (Procházka & Štech 2002), avšak po revizi herbářového materiálu ve veřejných herbářových sbírkách byly nalezeny ojedinělé historické lokality přesličky luční v české části Předšumaví a v Hornovltavské kotlině (Kaplan et al. 2020). Druh byl konkrétně zaznamenán v nivě Otavy u obce Rejštejn (Vaněček 1970 CB), v nivě Blanice u Hlásné Lhoty (Houzarová 1990 ZMT), u hranice zájmového území u Záblatí (Moravec 1959 PR) a v Hornovltavské kotlině u vodní nádrže Lipno u Černé v Pošumaví (Šrůtek 1980 ROZ). Jedná se o druh vázaný na vlhká stanoviště v lesním podrostu listnatých i jehličnatých lesů v říčních údolích a okrajích toků. Na Šumavě byl druh tedy v nedávné minulosti zaznamenán ojediněle v nivách Otavy, Blanice a Vltavy. Lze však předpokládat, že by tento nenápadný druh přesličky mohl být v těchto říčních nivách Šumavy přehlížený. Je tedy pravděpodobné, že současný výskyt druhu bude v území potvrzen a že druh může být v budoucnu nalezen na dalších lokalitách.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.