Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Scirpus sylvaticus – skřípina lesní

Červený seznam Šumavy: LC

Skřípina lesní je typický mokřadní druh Evropy. Směrem na východ plošné rozšíření vyznívá a v Asii se vyskytuje již jen disjunktivně až do jižní Sibiře. Jedná se o jeden z nejhojněji rozšířených šumavských druhů, který zde preferuje spíše mezotrofní stanoviště bohatě zásobená vodou. Roste nejčastěji ve vlhkých až podmáčených typech bezlesí, ale maloplošně též v podmáčených lesních světlinách, olšinách, v porostech náletových dřevin na bývalém bezlesí, na prameništích podél potoků a řek až do nejvyšších poloh. Na stanovištích neobhospodařovaného bezlesí se stojatou vodou často vytváří kompaktní až monodominantní porosty, které představují degradační stádia vlhkých až rašelinných luk.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1400 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.