Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1950–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Hylotelephium jullianum – rozchodník křovištní, rozchodníkovec křovištní

Červený seznam Šumavy: LC

Zřejmě středoevropský druh, s jistotou známý z prostoru od Francie po Polsko, snad zasahuje i do jižní Skandinávie; Českou republikou zřejmě probíhá východní areálová hranice. K tomuto druhu patří převážná většina šumavských žlutě kvetoucích rostlin z okruhu Hylotelephium telephium agg. (právě k němu se zřejmě vztahuje i většina údajů H. maximum z bavorské strany). Roztroušeně roste zejména v nižších, osídlených částech pohoří (na české straně se to týká i okolí zaniklých sídel). Z rakouské strany pochází hodnověrný údaj od obce Kasten (M. Strauch in Zobodat 2021), druh byl pozorován i na státní hranici u osady Hörleinsödt. Roste spíše na mezických stanovištích, např. na travnatých a křovinatých mezích a na okrajích lesů. Šumavské rostliny jsou tetraploidní (M. Štech, pers. comm.); druhu je třeba věnovat další pozornost.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.