Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1905–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Festuca filiformis – kostřava vláskovitá

Červený seznam Šumavy: NT

Evropský druh s areálem od Britských ostrovů po Balkán, ve Skandinávii asi jen druhotně. Ve střední Evropě roste převážně ve středních a vyšších polohách, především v územích s chudými kyselými podklady. Na české straně Šumavy se vyskytuje roztroušeně od Javorné až k Černé v Pošumaví, dosti hojný je v okolí Borových Lad, v kotlině horní Vltavy a ve střední části vojenského újezdu Boletice. Na bavorské straně je známa jediná lokalita východně od Grafenau, na rakouské straně byl zjištěn u osady Dürnau (G. Kleesadl in Zobodat 2021). Přehlížený druh, zřejmě hojnější, rozšíření bude třeba věnovat větší pozornost. Provází vegetaci chudých smilkových pastvin na oligotrofních stanovištích, ale je konkurenčně slabý a v konkurenci vzrůstnějších rostlin ustupuje.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.