Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1922–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus ser. Glandulosi – ostružiník série Glandulosi

Červený seznam Šumavy: LC

Tímto jménem jsou označeni všichni zástupci ser. Glandulosi vyskytující se ve sledovaném území s výjimkou R. pedemontanus, který je zde veden samostatně, neboť je na rozdíl od zbývajících ostružiníků řazených do této série morfologicky stabilizovaný a dobře vymezitelný. Za současného stupně poznání šumavské flóry ostružiníků se ser. Glandulosi jeví spíše jako směs morfologicky proměnlivých a převážně nestabilních linií s převládajícím sexuálním rozmnožováním. Nelze však vyloučit, že se na Šumavě v této morfologicky diverzifikované skupině vyskytují i apomixní stabilizované linie, avšak zatím unikají badatelské pozornosti.

Zástupci série Glandulosi se na Šumavě vyskytují hojně až velmi hojně v nižších a středních polohách celého pohoří, chybí nebo jsou vzácní pouze ve vrcholových oblastech, mrazových kotlinách a v místech s větším podílem bezlesí a rašelinných půd. Po maliníku jsou nejčastějšími zástupci rodu na Šumavě. Vyskytují se především v různých typech přirozených i kulturních listnatých nebo jehličnatých lesů. Běžně rostou na lesních světlinách a mýtinách, v příkopech a na okrajích lesních cest a silnic a na lesních průsecích. Často v lesích vytváří plošně rozsáhlé porosty.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1210 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.