Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus sulcatus – ostružiník brázditý

Červený seznam Šumavy: NA

Ostružiník brázditý je druh se širokým areálem zahrnujícím rozsáhlé oblasti střední Evropy a přilehlých států. Na sever je rozšířen do jižní Skandinávie, na západ do jižní Anglie, na jih do severní Itálie, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Rumunska a na východ do Polska, západní Ukrajiny a Běloruska. Na Šumavu zasahuje pouze okrajově a ojediněle z přilehlých níže položených oblastí v podhůří, kde je roztroušený až hojný. Na české straně pohoří byl zaznamenán na Plánickém hřebeni u Javorné, Zelené Lhoty a Divišovic, v Královském Hvozdu u železniční stanice Hamry-Hojsova Stráž, v Hornovltavské kotlině u Světlíku a na Vyšebrodsku u Lipna nad Vltavou (Wild et al. 2019). V Bavorsku byl zaznamenán rovněž poměrně vzácně, převážně v severozápadní části území u sídel Lohberg, Hohenwarth a Arrach (M. Lepší & P. Lepší unpubl.). Ze stejné oblasti je udáván i dalšími autory, ale bez bližší lokalizace (AFvB). Další věrohodné, avšak blíže nelokalizované údaje o výskytu druhu jsou známé ještě z kvadrantů 6944b a 7146b (AFvB). V Rakousku byl zaznamenán M. a P. Lepšími v roce 2020 pouze na jediné lokalitě u obce St. Stefan-Afiesl. Roste podél lesních cest, na lesních okrajích, světlinách a pasekách.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 755 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.