Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1815–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex appropinquata – ostřice odchylná

Červený seznam Šumavy: EN [B2ab(iii)]

Eurosibiřský druh s areálem od Britských ostrovů po jezero Bajkal. V ČR patří mezi lokální druhy s mezerovitým rozšířením (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2016). V Bavorsku je druh podobně roztroušen s centrem výskytu v Předalpí a v údolí Dunaje. Na Šumavu zasahuje zcela okrajově. Několik lokalit přesahuje z přilehlého Předšumaví do prostoru mezi Sušicí a Strašínem, izolovaná lokalita leží na úpatí Malého Plešného ve vojenském újezdu Boletice; v Hornovltavské kotlině roste nedaleko rybníka Olšina pod Hodňovem. V Bavorsku nebyla tato ostřice v zájmovém prostoru zjištěna, ojedinělé lokality leží až za jeho hranicí; v Horní Rakousích taktéž ne. Stanovištěm ostřice odchylné jsou mokřadní až rašelinné louky, zejména na místech lépe zásobených minerálními živinami, přežívá i v olšinách, limitujícím faktorem ale bývá vodní režim.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.