Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1885–2022

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus chaerophyllus – ostružiník jemný

Ke stažení

Celkový areál druhu zahrnuje Čechy, přilehlá území jihozápadního Polska a jihovýchodního Německa (Kurtto et al. 2010). Na Šumavě byl nalezen M. Lepším v roce 2020 na pasece nedaleko osady Karlov u Hartmanic v okrajových partiích Šumavských plání. Na této jediné šumavské lokalitě se vyskytuje pouze několik drobných keřů. Nejbližší známé lokality se nachází v nižších polohách Předšumaví a v dalších oblastech mezofytika jihozápadních Čech, kde se druh vyskytuje roztroušeně až vzácně (Wild et al. 2019).

Edituj