Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Lycopodium annotinum – plavuň pučivá

Červený seznam Šumavy: LC

Plavuň pučivá je široce rozšířený cirkumboreální druh Severní polokoule. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně prakticky na celém území. Hojná je zejména ve vyšších polohách a v nižších polohách se vyskytuje spíše roztroušeně. Plavuň pučivá je typickým průvodcem podrostu jehličnatých a smíšených lesů zejména klimaxových, podmáčených, rašelinných i kulturních smrčin, vzácněji jedlin nebo bučin. Roste ve vlhkých údolích potoků, v okolí lesních pramenišť, slatí a rašelinišť, vzácněji na dalších stanovištích, jako jsou karové stěny nebo může místy expandovat na opuštěné zastíněné lesní louky. V optimálních podmínkách může v lesním podrostu vytvářet i souvislejší až několik arů velké porosty a dokáže zde přežít i určitou míru zkulturnění (vykácení, znovuzalesnění, částečné odvodnění) lesního porostu.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1400 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.