Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1884–2021

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Stellaria longifolia – ptačinec dlouholistý

Tento boreokontinentální druh je vázán především na rašelinné lesy a vlhké louky. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně jen v Hornovltavské kotlině a ojedinělá naleziště jsou v přilehlých územích Želnavské a Boubínsko-stožecké hornatiny. Nejdále k severozápadu zasahují lokality u Vlčích Jam (Vondrák in Procházka & Kováříková 1999) a v masivu Boubína, kde druh dosahuje maxima výškového rozšíření (1100 m) na Šumavě i v celé České republice (Hrouda & Skalický in Slavík 1984).

Edituj