Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1929–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Dryopteris remota – kapraď tuhá

Červený seznam Šumavy: RE

Kapraď tuhá je apomiktický triploidní druh rostoucí v Evropě v horských polohách v pásu od Irska a Pyrenejí přes Alpy a Karpaty po Kavkaz. Druh je charakteristickým průvodcem horských a podhorských, mezotrofních až eutrofních smíšených lesů v oblastech se suboceanicky laděným klimatem. Na Šumavě je kapraď tuhá patrně alpským migrantem vyskytujícím se zde exklávně na severním okraji svého přirozeného areálu. Jedná se o velmi vzácný druh věrohodně zaznamenaný na Šumavě pouze na dvou lokalitách. Jedna rostlina byla zaznamenána na české straně Šumavy v roce 2002 ve Vojenském újezdu Boletice na vrcholu hory Malý Plešný u obce Ktiš. Rostla na kontaktu balvanitého světlého svahu smrko-jedlo-bukového lesa a keřové formace s Ribes alpinus, Rosa pendolina a Lonicera nigra (Ekrt et al. 2007). Další výskyt druhu byl zaznamenán v roce 1999 na rakouské straně Šumavy v roklině potoka Klafferbach jv. od hory Plechý (Schröck in Stöhr & Strobl 2021). Z bavorské Šumavy byla D. remota publikována omylem (Horn et al. 1999). Jednalo o abnormální formu Dryopteris filix-mas. Jelikož se jedná o kritický taxon hybridogenního původu je možné, že je v oblasti přehlížen a nelze vyloučit, že bude v budoucnu nalezen i na dalších lokalitách. Na druhou stranu Šumava leží na okraji přirozeného areálu, který se často vyznačuje právě ojedinělými výskyty. Lze tedy spíše předpokládat, že je tato kapradina na Šumavě velmi vzácným druhem.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1030 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.