Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1847–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex diandra – ostřice přioblá, ostřice dvoumužná

Červený seznam Šumavy: EN [B2b(iii+iv)c(iv)]

Cirkumboreální druh s rozsáhlým areálem v Eurasii i Severní Americe; na jih zasahuje až do Pyrenejí, do Anatolie a na Kavkaz. Většina lokalit v ČR leží ve středních polohách, do nížin i hor zasahuje spíše ojediněle; mnoho lokalit se v minulosti nacházelo v Předšumaví (zejména v jeho severní části) a na Českomoravské vrchovině (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2016). V Bavorsku se s výjimkou Předalpí ostřice dvoumužná vyskytuje jen velmi roztroušeně a silně ustupuje. Na Šumavě je ostřice dvoumužná vzácná. Více lokalit leží v kotlině horní Křemelné. V centrální části Šumavy úplně chybí a objevuje se vzácně až v kotlině horní Vltavy mezi Dobrou na Šumavě a Světlíkem. Z bavorské strany existuje pouze jediný záznam z Klosterfilz u Sankt Oswaldu, na hornorakouské straně zřejmě neroste. Stanovištěm ostřice dvoumužné jsou především přechodová rašeliniště, je to však druh málo vzrůstný a reagující na sukcesi vegetace vyvolané změnami vodního režimu nebo eutrofizací: pak rychle ustupuje.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.