Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1953–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa – prstnatec májový rašelinný

Červený seznam Šumavy: CR [B1ab(iii)+2ab(iii)]

Patrně hybridogenní taxon vzniklý z křížení D. traunsteineri subsp. traunsteineri a D. majalis subsp. majalis. Byl popsán ze Šumavy, z úpatí vrchu Sokol u Horské Kvildy (Procházka 1982), a to původně jako poddruh prstnatce májového, pod jménem D. majalis subsp. turfosa F. Proch. Jeho celkový areál je nedostatečně známý, což je způsobeno především taxonomickými nejasnostmi a problematickým rozlišováním od obou (pravděpodobných) rodičovských taxonů, ale též od jejich primárního hybrida D. ×dufftiana (M. Schulze) Soó. D. traunsteineri subsp. turfosa zpravidla bývá označována za endemit České republiky (Kaplan 2017), odkud je kromě Šumavy uváděna ještě z Krušných hor (Procházka 1982, Kubát 2010). Příslušnost krušnohorských populací k tomuto taxonu však byla nedávno zpochybněna (Kaplan et al. 2017). Nedořešené také zůstávají vztahy k alpským populacím (Procházka 1982, Kubát 2010). V nejužším pojetí (sensu Eccarius 2016) tak lze prstnatec Traunsteinerův rašelinný považovat za endemit Šumavy, kde byl spolehlivě potvrzen na devíti mikrolokalitách v okolí Kvildy, Horské Kvildy, Modravy a Srní. Je vázán na vegetaci přechodových rašelinišť a vrchovišť. Hlavním ohrožujícím faktorem tohoto taxonu je jeho extrémní vzácnost jak v počtu lokalit, tak často velmi malého počtu rostlin na nich. Na některých lokalitách v poslední době ustoupil zřejmě v důsledku pokračujících sukcesních změn. Lokalita u Filipovy Huti je ohrožena přímou destrukcí díky činností bobra.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.