Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1834–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Blechnum spicant – žebrovice různolistá

Červený seznam Šumavy: LC

Žebrovice různolistá se vyskytuje disjunktivně na severní polokouli v atlantských a subatlantských oblastech. Hojnější výskyt v západní Evropě postupně vyznívá do střední a východní Evropy, kde se druh vyskytuje především v horských oblastech a dalších oblastech s vysokou vzdušnou vlhkostí. Na Šumavě se druh vyskytuje typicky v klimaxových a podmáčených smrčinách, acidofilních smrkových bučinách, ale též v druhotných kulturních smrčinách. Žebrovice různolistá je druh lesního podrostu dobře snášející zástin. S vyšší četností se vyskytuje především v lesích vyšších poloh Šumavy. Místy ji lze nalézt však i na bezlesých stanovištích s vyšší vzdušnou vlhkostí, jako jsou okraje rašelinišť, lemy vlhkých smilkových trávníků nebo podél příkopů při okrajích lesních cest. Naopak v podhůří se vyskytuje spíše roztroušeně až vzácně. Na Šumavě je patrný trend frekvence výskytu druhu od hojného na severozápadě po roztroušený na jihovýchodě území. Žebrovice se vyskytuje poměrně hojně v celé oblasti severozápadní části Šumavy, na bavorské straně, v Královském hvozdu, na Šumavských pláních a v severní části Boubínsko-stožecké hornatiny. V jihovýchodní části Šumavy se vyskytuje spíše roztroušeně až vzácně zejména v Želnavské, Trojmezenské a Svatotomášské hornatině a to především v nejvyšších partiích. Prakticky chybí v jižní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v Hornovltavské kotlině (Ekrt in Kaplan et al. 2017).

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1450 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.