Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1838–2021

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Festuca altissima – kostřava lesní

Evropský druh, rozšířený od Britských ostrovů a jižní Skandinávie po Pyrenejský a Balkánský poloostrov, také roste v Malé Asii a na Kavkaze. Na Šumavě je kostřava lesní na české, bavorské i hornorakouské straně hojná zejména v nižších polohách, do vyšších nadmořských výšek vystupuje zejména tam, kde jsou v podloží bohatší substráty (např. v masivu Knížecího stolce a Smrčiny). Prakticky chybí v oblasti Šumavských plání i v inverzních polohách kotlin horní Křemelné a Vltavy. Kostřava lesní je typickým druhem humózních květnatých bučin, zatímco do bučin acidofilních vstupuje pouze okrajově. Klimatickým, ale i podmáčeným smrčinám se vyhýbá, ale lokálně dlouhodobě přežívá i v druhotných smrčinách vysázených na místě květnatých bučin.

Edituj