Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1889–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Alnus alnobetula – olše zelená

Červený seznam Šumavy: NT

Přirozeně roste v horách střední Evropy (Alpy, Karpaty) a Balkánu. Výskyt na Šumavě leží na severní hranici přirozeného areálu druhu a souvisí pravděpodobně s jejím rozšířením v Alpách. Představuje jeden z druhů alpského migračního proudu. Na rozdíl od horských oblastí jižnější Evropy, kde roste při horní hranici lesa v subalpínské křovinné vegetaci, se na Šumavě vyskytuje na sekundárních stanovištích, jako jsou okraje a světliny lesů a okraje lesních cest. Za pravděpodobně původní můžeme považovat lokality v jv. části Šumavy v Želnavské hornatině, Hornovltavské kotlině a Svatotomášské hornatině a zřejmě rovněž v rakouské části Šumavy (XXX). V jiných částech Šumavy je druh pravděpodobně pouze vysazován, např. Nicov na Javorníku (Vaněček in Wild et al. 2019), Keply na Šumavských pláních (Procházka in Wild et al. 2019) a Starý Brunst v Královském hvozdu (Štech in Wild et al. 2019). S jistotou byl druh vysazen v okolí nádrže na pitnou vodu Frauenau a na holinách na rakouské straně hory Plechý (Procházka & Štech 2002).

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.