Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2022

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus idaeus – ostružiník maliník, maliník

Maliník je široce rozšířený euroasijský druh. Patří k nejhojnějším rostlinám celé Šumavy. Vyskytuje se hojně od podhůří po nejvyšší polohy. Vytváří rozsáhlé porosty na lesních holinách, pasekách a světlinách. Je charakteristickou součástí bylinného patra klimaxových smrčin a vysobylinných nivních společenstev montánního stupně. Běžně roste podél cest a na lesních průsecích, často zarůstá neudržované vlhké i sušší louky včetně ruderálních míst.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1450 m n. m.