Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2021

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Bistorta officinalis – rdesno hadí kořen

Široce rozšířený eurasijský druh vázaný na vodou dobře zásobené půdy. Na Šumavě patří k nejhojnějším druhům a je diagnostickým druhem horských trojštětových luk (svaz Polygono bistortae-Trisetion flavescentis). Roste však i v mnohých dalších, zpravidla mírně kyselých a živinami mírně bohatých biotopech, včetně světlých lesů. Je konkurenčně poměrně silný a vyskytuje se vcelku hojně až do nejvyšších poloh. V lidovém léčitelství se používal pro svůj vysoký obsah tříslovin.

Edituj