Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1865–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Dryopteris borreri – kapraď Borrerova

Červený seznam Šumavy: NT

Kapraď Borrerova je polymorfní triploidní druh patřící mezi apomiktické taxony skupiny Dryopteris affinisp agg., vyskytující se v pásu od Britských ostrovů přes západní, střední a východní Evropu po severní Irán. Na české straně Šumavy se můžeme v rozšíření druhu opřít o recentní údaje z revize této skupiny v České republice (Ekrt et al. 2010, Kaplan et al. 2016). Z bavorské a rakouské části Šumavy je floristických údajů méně. Zejména v sz. bavorské části Šumavy existuje řada floristických údajů pouze souborně pro celý komplex D. affinis, jehož taxony nebyly posledních 20–30 let rozlišovány. S největší pravděpodobností se však velká část těchto údajů vztahuje právě na D. borreri.

Kapraď Borrerova se vyskytuje roztroušeně, místy vzácně (sz. část Šumavy) nebo ostrůvkovitě téměř po celém území Šumavy. Mezery v souvislém rozšíření mohou být způsobeny absencí dat v důsledku nerozlišování tohoto druhu od podobné D. filix-mas v minulosti. Floristické údaje posledních přibližně 20 let však zřejmě svědčí o skutečnosti, že je druh na Šumavě mnohem častější, než se dříve předpokládalo (Procházka & Štech 2002).

Na Šumavě se jedná o druh humózních listnatých i jehličnatých lesů. Velmi často je však také zaznamenáván při okrajích lesních cest. Běžně se vyskytuje právě jen v několika trsech (nebo i v jediném), větší porosty vytváří spíše vzácně. Na společných lokalitách s D. filix-mas mohou vznikat pentaploidní kříženci Dryopteris ×critica. Vyznačují se poměrně robustním vzrůstem a nezřídka jsou více podobné D. borreri. Výskyt těchto kříženců není podrobně zmapován. Spolehlivě byly zaznamenány z údolí Pěnivého potoka u Popelné a ze Smrčiny u Nové Pece a u Stožce (Ekrt & Půbal 2008). I přesto, že poznání rozšíření D. borreri za posledních 20 let významně pokročilo, stále se jedná o druh přehlížený zasluhující floristickou pozornost.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.