Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1870–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Hepatica nobilis – jaterník podléška

Červený seznam Šumavy: NA

Jaterník podléška je evropský, časně kvetoucí vytrvalý druh preferující především hlinité a zásadité půdy na vápencích, v lesním porostu listnatých dřevin ale i lískových křovin. Současné rozšíření jaterníku poměrně věrně lemuje hranici vymezeného území. V horské části Šumavy se druh nevyskytuje. Z nižších poloh české části Šumavy existují dva staré literární údaje od hradu Kašperk a z území mezi Horní Vltavicí a Zátoní (Purkyně 1855). Lokalitu v okolí zříceniny hradu Kašperk ověřil ještě Albrecht (1970), druhou z uvedených lokalit se do současné doby nepodařilo ověřit. Nejnověji byl druh nalezen v roce 2019 na jv. svahu Sedelského vrchu u Srní (Havlíček in NDOP 2022) a v roce 2021 zaznamenal M. Štech jeden trs u turistického rozcestí Peklo západně od Hartmanic. Ani na bavorské ani na rakouské straně pohoří druh s největší pravděpodobností do popisovaného území nezasahuje.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 815 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.