Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1886–2022

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Chrysosplenium oppositifolium – mokrýš vstřícnolistý

Ke stažení

Významný subatlantský prvek západní migrace, rostoucí na lesních prameništích severozápadní Šumavy (cf. Skalický & Kirschnerová 1993), kde dosahuje jihovýchodní hranice světového areálu. Souvislý výskyt v Královském hvozdu a v severozápadní části Šumavských plání končí údolím Vydry a posléze Otavy. Dále k jihovýchodu jsou již jen ojedinělé lokality na Javorníku. Vysoce nepravděpodobný je údaj o výskytu v Boubínském pralese (Kavina sec. Bartůňková 1970). V jihovýchodní Šumavě už mokrýš vstřícnolistý neroste.

Na bavorské straně Šumavy je charakter rozšíření podobný. Kontinuální výskyt zasahuje směrem k jihu i východu po Luzný. Dále k jihovýchodu jsou známy již jen izolované a často delší dobu neověřené výskyty.

Edituj