Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1809–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex rostrata – ostřice zobánkatá

Červený seznam Šumavy: LC

Ostřice zobánkatá má velmi rozsáhlý holarktický areál od západní Evropy po Dálný východ a od Aljašky po Grónsko. Ve střední Evropě je hojná především ve středních a vyšších polohách. Na Šumavě jde o jeden z nejběžnějších druhů ostřic. Vyskytuje se po celém území na české, bavorské i hornorakouské straně. Druh nejrůznějších mokrých stanovišť: roste v lučních mokřadech, na rašelinných loukách a přechodových rašeliništích, na březích větších i menších vodních toků a kolem vodních nádrží, také v podmáčených a rašelinných smrčinách, na mezotrofních až oligotrofních stanovištích. Dobře snáší přeplavení, v současné době se místy šíří v nekosených rašelinných loukách, kde při zvýšené hladině vody často tvoří monodominantní porosty.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.