Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1849–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Vicia sativa agg. – okruh vikve seté

Vikev setá se vyskytuje ve většině Evropy vyjma severní Skandinávie, na východ zasahuje mírným pásem až do Číny a Japonska, na jih do severní a východní Afriky. Pěstovaná a zplanělá je rovněž v Americe, Austrálii a v tropických oblastech Afriky a Asie. Jedná se o kulturní plodinu obecně rozšířenou v termofytiku a mezofytiku, do hor je většinou jen zavlékána z nižších poloh. Ze Šumavy je udávána pouze vzácně zejména z okrajových částí území. Častější je na rakouské a navazující části bavorské strany Šumavy. Na české straně existují pouze jednotlivé údaje většinou z okolí sídel. Druh roste na polích, loukách, úhorech, okrajích komunikací a rumištích. Preferuje čerstvé živinami bohatší půdy mírně kyselé až bazické reakce. Jedná se značně variabilní druh z jehož okruhu bylo popsáno značné množství taxonů různé hodnoty. Standardně jsou jako var. *cordata rozlišovány rostliny s lístky obvejčitými a na vrcholu uťatými či mělce vykrojenými. Zároveň bylo vyšlechtěno množství kultivarů, jež se vzájemně kříží a šíří se z polních kultur na stanoviště s původními populacemi.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.