Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1880–2022

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus pedemontanus – ostružiník žláznatý

Tento druh ostružiníku má poměrně velký areál zaujímající téměř celou střední Evropu. Na západ zasahuje až do Velké Británie, na sever do jižní Skandinávie, na východ na západní Ukrajinu a jižní hranice rozšíření probíhá jižní Francií. Ve sledovaném území je roztroušený v nižších až středních polohách severozápadní a střední části. Na rozdíl od většiny dalších ostružiníků je chladnomilný a především v okrajových partiích této části Šumavy nachází své optimum. V jihovýchodní polovině vymezeného území chybí nebo se vyskytuje pouze ojediněle. Doposud nebyl zaznamenán v rakouské části pohoří a v některých oblastech v Čechách, jako např. v Trojmezenské a Želnavské hornatině nebo na Vyšebrodsku. Biotopem druhu jsou okraje a příkopy lesních cest, paseky, lesní světliny, porosty hospodářských i náletových dřevin, křoviny a zarůstající pustá místa.

Edituj