Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1834–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex nigra – ostřice obecná

Červený seznam Šumavy: LC

Cirkumboreální druh s areálem od Maroka a Pyrenejského poloostrova až po povodí Jeniseje na Sibiři, také roste v Turecku a na Kavkaze. V Severní Americe se vyskytuje především ve východní části kontinentu, včetně Grónska. Ve střední Evropě patří k široce rozšířeným druhům, hojným od nížin až do subalpínského stupně. Na Šumavě jde o jednu z nejběžnějších ostřic, známou prakticky z celého studovaného území na české, bavorské i hornorakouské straně. Roste především na rašelinných loukách a na přechodových rašeliništích, jakož i v jiných typech vlhkých a mokřadních luk, řidčeji i na světlých místech v podmáčených a rašelinných smrčinách a v prameništních olšinách. Rostliny jsou dosti proměnlivé; např. u Želnavy nebo Modravy byly zjištěny rostliny s úzkými listy a bez plazivých vněpochevních výběžků, které se někdy označují jako C. nigra subsp. juncella. Je však pravděpodobné, že jde jen o ekomorfózy na dlouhodobě nekosených loukách.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.