Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1833–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex elongata – ostřice prodloužená

Červený seznam Šumavy: NT

Eurasijský druh s areálem od západní Evropy až na Sibiř po povodí Jeniseje, také roste na Kavkaze. Ve střední Evropě roste roztroušeně až hojně v nižších a středních polohách. Na Šumavě se vyskytuje víceméně okrajově, nejvíce lokalit je v Hornovltavské kotlině. Na bavorské straně je velmi roztroušená, z hornorakouské strany údaje chybějí. V území roste na březích vodních nádrží, v mokrých loukách a na okrajích vrbových křovin, také v mokřadních olšinách. Nečetné šumavské lokality ohrožují jak zásahy do hydrologického režimu, tak sukcese podmíněná splachy živin.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.