Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1851–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Equisetum fluviatile – přeslička poříční

Červený seznam Šumavy: LC

Přeslička poříční je druh s širokým cirkumboreálním areálem na Severní polokouli. Na Šumavě se vyskytuje na celém zájmovém území roztroušeně až místy hojně od nižších poloh po vyšší partie. V nejvyšších polohách je vzácná nebo místy může chybět. Druh zpravidla roste na bezlesí v zamokřených až bažinatých stanovištích nebo i přímo ve stojaté vodě. Přeslička poříční je typickým druhem okrajů vodních nádrží i přirozených vodních tůněk a zvodnělých pramenišť v nivách toků, také roste podél bažinatých břehů tekoucích vod, na místech se stojatou vodou v místě vlhkých, rašelinných luk i rašelinišť. Vzácněji se může vyskytovat i ve zvodnělých místech ve světlých podmáčených až rašelinných lesích.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.