Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1923–2022

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Lysimachia punctata – vrbina tečkovaná

Nepůvodní druh, který je na celé Šumavě roztroušeně pěstován jako okrasná trvalka a občas zplaňuje, nebo přetrvává v místech zaniklého osídlení. Na bavorské a hornorakouské straně pohoří jsou údaje o zplanění četnější než v Čechách. Vrbina tečkovaná pochází z jihovýchodní Evropy, hranice původního areálu je místy setřena druhotným výskytem (Skalický in Hejný et al. 1992).

Edituj