Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1786–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Thelypteris palustris – kapradiník bažinný

Červený seznam Šumavy: CR [C2a(ii)]

Kapradiník bažinný zaujímá široký cirkumtemperátní areál severní polokoule. Roste v bažinných olšinách, březinách, vrbinách, ale také na okrajích rašelinišť, ve vysokobylinných porostech v bažinách, při okrajích rybníků nebo v rákosinách. Na Šumavě je to velmi vzácná rostlina, která je známa jen z několika starých herbářových údajů a jednoho recentního nálezu. V minulosti se vyskytovala v Hornovltavské kotlině u Zadních Hamrů u Horní Plané (W. Hirsch 1912 OH). Jelikož větší část bývalé obce Zadní Hamry byla zatopena přehradní nádrží Lipno, lze předpokládat zánik této lokality, jelikož druh nebyl ani recentně u osady ověřen (Ekrt & Půbal 2008). Další historický doklad pochází z okraje území a je lokalizován jako „Šumava: rašeliny u Vimperka“ (K. Domin 1898 PRC). Jako nedoložený a zřejmě nejistý lze považovat literární údaj o výskytu druhu u Horní Vltavice bez bližších údajů (Smejkal in Hejný & Slavík 1988). Historický údaj o výskytu kapradiníku bažinného „v křovinách na levém břehu Vydry pod Turnerovou chatou“ nedaleko Srní (F. Procházka 1954 KHMS), je také patrně mylný a jedná se zřejmě o záměnu lokalit (Ekrt & Půbal 2009). Sběratel, který doklad sbíral ve svých 15ti letech ve svých pozdějších pracích (např. Procházka 1965, Procházka & Štech 2002) nikdy tuto lokalitu nezmínil. Jediný recentní údaj o výskytu kapradiníku bažinného pochází z Vojenského výcvikového prostoru Boletice, kde byl druh zaznamenán v prameništní olšině u bývalé obce Vitěšovice u Chvalšin v bohatém porostu asi 6 arů (Grulich & Vydrová in Lepší & Lepší 2014). Druh zde pravděpodobně není ohrožen. Vzhledem k nenápadnosti druhu a častému výskytu na nepřístupných stanovištích je možné, že by mohl být zejména v Hornovltavské kotlině nebo v prostoru VVP Boletice nalezen v budoucnu i na dalších lokalitách.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.