Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1886–2021

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Festuca gigantea – kostřava obrovská

Eurasijský druh s areálem od pobřeží Atlantiku až po Altaj a Himálaj. Na Šumavě je kostřava obrovská na české, bavorské i hornorakouské straně dosti hojná v nižších polohách, zejména v zaříznutých údolích vodních toků stékajících z vyšších částí pohoří, zatímco z vyšších poloh údaje víceméně chybějí. Lze předpokládat, že v centrální oblasti Šumavských plání a v inverzních polohách kotlin horní Křemelné a Vltavy neroste nebo je zde velmi vzácná. Kostřava obrovská vyžaduje živinami dobře zásobená stanoviště, je typickým druhem potočních a prameništních olšin a velmi humózních květnatých bučin; naproti tomu podmáčeným smrčinám se vyhýbá.

Edituj