Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1840–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Utricularia minor – bublinatka menší

Červený seznam Šumavy: EN [B2a+b(iii+iv)+c(iv)]

Bublinatka menší je nejdrobnějším středoevropským druhem bublinatek, jak pokud jde o velikost květů, tak o rozměry listů a lapacích měchýřků, kterými loví drobné vodní živočichy. Vyskytuje se v živinami chudých až mírně bohatých (oligo- a mezotrofních) vodách se slabě kyselou až mírně alkalickou reakcí – v mělkých tůňkách (tzv. šlencích) a mělkých příkopech v rašeliništích a slatiništích, u břehů živinami chudých rybníků a horských jezer. Stejně jako jiné druhy bublinatek neroste v silně kyselých vrchovištích a na většině šumavských rašelinišť, které jsou právě tohoto typu, proto chybí. Na Šumavě je velmi vzácná. Roste ve Velkém Javorském jezeře (Čelakovský 1888, Vollmann 1914: 683, v současnosti ve velké populaci) i v Malém Javorském jezeře (Weilner 1997: 130, zda recentně?), na rašeliništi Klosterfilz u Sankt Oswald (údaj Sendtnera – Sendtner 1860: 313 „bei S. Oswald“ se může vztahovat také na Klosterfilz, poslední ověření na Klosterfilz v roce 2014, od té dody nezvěstný), v borkovišti u Haidfilz (Neufund 2019 ) a na rašeliništi u Rothovského mlýna u bývalé obce Kyselov (Procházka & Kováříková 1999, Kaplan in Kaplan et al. 2017). Historické a jen přibližně lokalizované údaje pochází od Borových Lad (Domin 1898 PRC, viz Kaplan in Kaplan et al. 2017), od Černé v Pošumaví (Čelakovský 1873, Čelakovský 1883) a od Höhenbrunnerfilz (Sendtner 1860: 313). Pravděpodobně mylný je údaj z Mrtvého luhu (Husák in Slavík 2000) – druh odtud nebyl doložen a ani udáván jinými autory, přestože jde o dobře známou lokalitu.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.